فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,398 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,217 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,214 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,103 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,092 نمایش ها
 1. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,367 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,579 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 873 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,016 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,703 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 924 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,050 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,561 نمایش ها
 3. طرز کار راکت فضایی

  • 8 پاسخ
  • 1,491 نمایش ها
 4. برنامه لونا

  • 7 پاسخ
  • 1,496 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,587 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,058 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
 5. پرتابگر زنيت

  • 3 پاسخ
  • 1,376 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 990 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,220 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,545 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,093 نمایش ها
 6. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,049 نمایش ها
 7. طرز کار ماهواره

  • 4 پاسخ
  • 2,131 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,284 نمایش ها
 8. کاوش در فضا

  • 8 پاسخ
  • 1,492 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,775 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,687 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,196 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,118 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,539 نمایش ها
 9. تاب خوردن فضا

  • 2 پاسخ
  • 751 نمایش ها
 10. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,254 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,031 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,461 نمایش ها
 11. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,981 نمایش ها
 12. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,658 نمایش ها
 13. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,638 نمایش ها
 14. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,408 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,494 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 846 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,991 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,297 نمایش ها