فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 2,019 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,459 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,253 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,254 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,135 نمایش ها
 1. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,911 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,466 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,668 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 910 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,750 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 962 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,615 نمایش ها
 3. طرز کار راکت فضایی

  • 8 پاسخ
  • 1,537 نمایش ها
 4. برنامه لونا

  • 7 پاسخ
  • 1,549 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,623 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,153 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
 5. پرتابگر زنيت

  • 3 پاسخ
  • 1,426 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,020 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,255 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,131 نمایش ها
 6. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,112 نمایش ها
 7. طرز کار ماهواره

  • 4 پاسخ
  • 2,208 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,850 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,342 نمایش ها
 8. کاوش در فضا

  • 8 پاسخ
  • 1,536 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,734 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,239 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,154 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,940 نمایش ها
 9. تاب خوردن فضا

  • 2 پاسخ
  • 780 نمایش ها
 10. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,367 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,058 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,491 نمایش ها
 11. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 2,066 نمایش ها
 12. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,769 نمایش ها
 13. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,700 نمایش ها
 14. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,574 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,534 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 888 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,029 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,472 نمایش ها