فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 1,206 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,205 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,080 نمایش ها
 1. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,344 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,556 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 861 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,690 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 910 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,554 نمایش ها
 3. طرز کار راکت فضایی

  • 8 پاسخ
  • 1,487 نمایش ها
 4. برنامه لونا

  • 7 پاسخ
  • 1,489 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,581 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,043 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
 5. پرتابگر زنيت

  • 3 پاسخ
  • 1,372 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 985 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,209 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,532 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,085 نمایش ها
 6. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,033 نمایش ها
 7. طرز کار ماهواره

  • 4 پاسخ
  • 2,119 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,769 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,273 نمایش ها
 8. کاوش در فضا

  • 8 پاسخ
  • 1,488 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,683 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,113 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,483 نمایش ها
 9. تاب خوردن فضا

  • 2 پاسخ
  • 745 نمایش ها
 10. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,449 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها
 11. سلاحهای لیزری

  • 3 پاسخ
  • 1,297 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,027 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,458 نمایش ها
 12. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,969 نمایش ها
 13. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,642 نمایش ها
 14. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,007 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,623 نمایش ها
 15. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,354 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,487 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 840 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,253 نمایش ها