فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,332 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,778 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,116 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,928 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 973 نمایش ها
 1. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,083 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,747 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,119 نمایش ها
 2. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 2,007 نمایش ها
 3. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,136 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,332 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,069 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,161 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 777 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 970 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,672 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,273 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,593 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,162 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,397 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 925 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,645 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,721 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,859 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,430 نمایش ها
 4. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,219 نمایش ها
 5. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,182 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,619 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,621 نمایش ها
 6. فضاپیمای بوران

  • 6 پاسخ
  • 3,043 نمایش ها
 7. پایگاه فضایی کندی

  • 0 پاسخ
  • 1,940 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,884 نمایش ها
 8. فضاپیمای اندور

  • 2 پاسخ
  • 2,003 نمایش ها
 9. فضاپیمای سایوز

  • 3 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,579 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,987 نمایش ها