فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,129 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,043 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,221 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,033 نمایش ها
 2. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 8,123 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها
 3. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
 4. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,385 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,098 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,449 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,231 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 807 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,035 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,583 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,473 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,635 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,217 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,437 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 956 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 10,080 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,247 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,958 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,273 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,503 نمایش ها
 5. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,438 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,406 نمایش ها
 6. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,842 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,296 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 6,373 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
 7. فضاپیمای بوران

  • 6 پاسخ
  • 3,212 نمایش ها
 8. پایگاه فضایی کندی

  • 0 پاسخ
  • 2,053 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,986 نمایش ها
 9. فضاپیمای اندور

  • 2 پاسخ
  • 2,140 نمایش ها
 10. فضاپیمای سایوز

  • 3 پاسخ
  • 2,305 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,702 نمایش ها