فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,798 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,728 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,870 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 963 نمایش ها
 1. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,049 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,682 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,108 نمایش ها
 2. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 1,989 نمایش ها
 3. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,097 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,758 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,322 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,906 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,959 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,147 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 773 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 957 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,648 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,578 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,152 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,394 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 917 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,621 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,654 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,641 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,011 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,851 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
 4. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,257 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,198 نمایش ها
 5. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,581 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,149 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,503 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
 6. فضاپیمای بوران

  • 6 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
 7. پایگاه فضایی کندی

  • 0 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,865 نمایش ها
 8. فضاپیمای اندور

  • 2 پاسخ
  • 1,978 نمایش ها
 9. فضاپیمای سایوز

  • 3 پاسخ
  • 2,119 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,537 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,379 نمایش ها