شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,316 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,354 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 35,550 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,155 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 29,988 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,295 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,984 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 6,479 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,457 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 9,087 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,018 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,795 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 27,528 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,042 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 11,705 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,027 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,177 نمایش ها