شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,379 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,418 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 35,714 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,859 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 30,649 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,330 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,041 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 6,541 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,508 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 9,137 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,132 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,889 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 28,173 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,098 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 11,793 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,593 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,041 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,212 نمایش ها