شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,514 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,781 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 33,443 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 26,376 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,821 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,468 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 5,709 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,892 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 7,978 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,372 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,375 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 24,257 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,395 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 10,451 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,968 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,949 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,589 نمایش ها