شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,458 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,490 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 35,843 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 31,225 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,372 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,105 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 6,589 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,567 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 9,194 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,269 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,984 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 28,970 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,157 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 11,889 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,933 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,636 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,065 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,245 نمایش ها