شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 9,743 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,561 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 42,257 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 6,081 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,116 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 44,620 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,129 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,063 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 8,263 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,007 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 14,154 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,245 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 20,284 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 31,659 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,095 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 16,806 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,267 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,875 نمایش ها