شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,663 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 36,292 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 32,551 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,489 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,216 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 6,681 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,853 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 9,393 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,562 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,326 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 29,517 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,272 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 12,140 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,005 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,097 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,358 نمایش ها