شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,175 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,234 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 35,207 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,081 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 29,270 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,205 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,893 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 6,354 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,358 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 8,900 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,761 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,549 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 26,846 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,936 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 11,485 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,453 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,006 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,093 نمایش ها