شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 7,879 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,456 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 38,895 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 5,001 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 38,674 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,137 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,016 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 7,307 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,921 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 11,244 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,395 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,372 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 30,535 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,035 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 13,986 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,415 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,188 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,954 نمایش ها