شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,955 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,097 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 34,736 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 28,317 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,747 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 6,143 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,196 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 8,602 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,280 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,159 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 25,978 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,759 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 11,140 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,711 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,985 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,938 نمایش ها