شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,739 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,959 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 34,105 نمایش ها
 1. uts 15

  • 4 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
 2. شات گان ... M1014

  • 48 پاسخ
  • 27,403 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,951 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,611 نمایش ها
 3. shot gun 112 Kurz of 6 mm

  • 6 پاسخ
  • 5,942 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,042 نمایش ها
 4. MAG-7 شاتگانی عجیب

  • 26 پاسخ
  • 8,286 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,853 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,781 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 25,111 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,577 نمایش ها
 5. AA-12 Shotgun

  • 15 پاسخ
  • 10,802 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,149 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,786 نمایش ها