تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 101,533 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 283,174 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,206 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 215,865 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,944 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,841 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 88,187 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,051 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,686 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,295 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,377 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,203 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,223 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,192 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 50,863 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,103 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 24,710 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,551 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,333 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,824 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 67,190 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,292 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,439 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,511 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,663 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,318 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,952 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,668 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,804 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,190 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,211 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,407 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,058 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,608 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,621 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,000 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,926 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,256 نمایش ها