تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,025
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  508
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 495 پاسخ
  • 343,255 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 110,662 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,252 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 273,584 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 40,584 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 25,581 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 118,744 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,720 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 6,679 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,986 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 67,845 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,167 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,153 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,184 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 32,764 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,393 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 66,243 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,940 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 31,297 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,833 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,123 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 5,075 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 20,185 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 87,126 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 9,773 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,123 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 17,711 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 6,149 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 15,015 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,425 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,395 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 19,649 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 24,372 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 7,974 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,045 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 14,736 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,939 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 8,418 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,965 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,401 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 23,759 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,763 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,621 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 6,896 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,312 نمایش ها