تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,871
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 110 پاسخ
  • 96,855 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 277,794 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,762 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 208,174 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,558 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 20,735 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 14,281 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 79,821 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,512 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,922 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 47,999 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,901 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 16,073 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 48,451 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,860 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 22,582 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,021 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,131 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,033 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 64,918 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,025 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,876 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 7,813 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,168 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,083 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,981 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,697 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,878 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,582 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,734 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 5,526 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,019 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,695 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,434 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,409 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,717 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,802 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها