تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,033
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  463
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  508
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  119
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,156
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 495 پاسخ
  • 352,200 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 113,839 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,947 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 288,157 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 42,310 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 27,172 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 126,659 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,410 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 6,951 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,472 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 69,523 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,357 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,351 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,426 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 34,347 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,599 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 68,252 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 32,492 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,117 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,783 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 5,232 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 21,197 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 91,936 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 10,141 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,090 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 18,921 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 6,517 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 15,576 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,684 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 22,004 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 25,471 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 8,230 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,350 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 17,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,113 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 8,694 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,219 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,119 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 24,761 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,784 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 7,315 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 5,593 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,533 نمایش ها