تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,025
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  508
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 495 پاسخ
  • 337,932 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 109,632 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,386 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 263,671 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 37,888 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 24,243 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 114,650 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,460 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,299 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 6,275 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,474 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 65,208 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,757 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,748 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 30,550 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,323 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 64,316 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 30,647 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,370 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,875 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 4,688 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,892 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 84,670 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 9,274 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,619 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 16,423 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 5,708 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 13,795 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,959 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,211 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 18,553 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 22,946 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 7,525 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 13,244 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 7,955 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,503 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 24,156 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 21,904 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,308 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,177 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 6,435 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,872 نمایش ها