تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,002
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,147
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 105,580 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 295,284 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,673 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 234,310 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 26,094 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 19,140 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 100,251 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,955 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 4,461 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 53,673 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,947 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,811 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,050 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 55,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 27,698 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,387 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,391 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,953 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,177 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 73,462 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 7,165 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,585 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 10,603 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 8,438 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,027 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,374 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,031 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 5,561 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,653 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 8,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,931 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,588 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 14,469 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 4,367 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,786 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,175 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,995 نمایش ها