تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,871
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 110 پاسخ
  • 97,996 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 279,468 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,972 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 210,507 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,587 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,313 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 14,735 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 82,273 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,790 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,077 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 48,647 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 16,627 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,785 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 49,450 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,970 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 23,219 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,411 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,291 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,397 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 65,722 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,141 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,168 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,162 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,442 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,202 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,008 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,289 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,256 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,690 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 5,749 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,113 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,105 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,842 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,047 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,730 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,505 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,829 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها