تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 2. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 3. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 4. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 5. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 6. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 7. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 110 پاسخ
  • 94,524 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 273,704 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,320 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 203,458 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,490 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 19,507 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,220 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 73,086 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,906 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,547 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,214 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 46,575 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,768 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 14,920 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 46,077 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,648 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 21,227 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,427 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 1,915 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,293 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 62,326 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 5,773 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,287 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 7,063 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 2,571 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,914 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,559 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,148 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 5,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,816 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 4,773 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,529 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,007 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,846 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,200 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,122 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,469 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,716 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,717 نمایش ها