تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,031
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  463
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  508
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  119
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,156
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 495 پاسخ
  • 345,869 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 111,718 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,506 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 277,945 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 41,101 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 26,202 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 121,740 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,968 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 6,763 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,207 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 68,397 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,224 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,211 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,261 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 33,329 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 67,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,989 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 31,771 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,935 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,317 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 5,129 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 20,501 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 89,096 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 9,906 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,490 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 18,123 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 6,301 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 15,184 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,494 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,592 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 20,554 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 24,730 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 8,064 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,128 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 16,419 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,999 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 8,526 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,049 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,659 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 24,041 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,823 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,684 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 7,028 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,249 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 5,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,381 نمایش ها