تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 110 پاسخ
  • 98,928 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 280,692 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,088 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 212,297 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,664 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,115 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 84,282 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,949 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,616 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,026 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,101 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 16,912 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,812 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 49,994 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,031 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 23,630 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,488 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,472 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,605 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 66,286 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,215 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,335 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,330 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,035 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,579 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,262 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,038 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,772 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,452 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,749 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 5,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,161 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,164 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,896 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,264 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,914 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,904 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,857 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها