تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 107,291 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 304,799 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,308 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 247,278 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,249 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,393 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 106,283 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,355 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,268 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,220 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 58,779 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,749 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,717 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,138 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 59,558 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,550 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,088 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,265 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,781 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,677 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 78,527 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,106 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,215 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,183 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,607 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 10,810 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,894 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,788 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,526 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,654 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,507 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,783 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,020 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,491 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,285 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,652 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,271 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,033 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,810 نمایش ها