تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 103,267 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 286,699 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,384 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 220,617 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,729 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,315 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,555 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 92,054 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,261 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,480 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,924 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,346 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,354 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,629 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 52,032 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,209 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 25,659 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,760 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,714 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,235 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 68,152 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,421 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,669 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,722 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,795 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,185 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,279 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,054 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,930 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,042 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,515 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,246 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,287 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,997 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,691 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,332 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,809 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,148 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,057 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,701 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,377 نمایش ها