تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,013
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 495 پاسخ
  • 331,284 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 108,338 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 14,239 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 254,386 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 34,171 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 22,581 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 109,857 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,696 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,191 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,730 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,782 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 61,660 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,199 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,187 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,184 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 27,580 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,230 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 61,699 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,000 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,842 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,754 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,129 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 4,159 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,098 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 81,268 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,688 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 14,628 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 12,146 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,371 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 17,326 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 21,103 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,919 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,999 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 11,675 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 7,311 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,924 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,416 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 19,348 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,730 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,529 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,804 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,119 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,475 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,276 نمایش ها