تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 102,753 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 285,456 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,314 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 218,665 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,196 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,233 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 90,029 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,204 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,792 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,697 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,318 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,281 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,436 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 51,511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,177 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 25,188 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,677 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,668 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,376 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,092 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 67,659 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,378 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,601 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,663 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,145 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,755 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,138 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,610 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,907 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,895 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,016 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,375 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,226 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,974 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,581 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,217 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,775 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,678 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,079 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,017 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها