تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,147
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 103,809 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 288,205 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,565 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 223,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,777 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,717 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 17,014 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 94,443 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,441 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,740 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,633 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 50,357 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,411 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,009 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,949 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 52,690 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,266 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 26,246 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,842 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,884 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,460 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,495 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 69,073 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,532 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,888 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,935 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,252 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,962 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,165 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,316 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 5,004 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,298 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,355 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,907 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,560 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,775 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,089 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها