تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 2. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 3. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 4. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 5. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 6. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 7. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 110 پاسخ
  • 95,749 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 275,701 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,530 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 205,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,523 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 20,088 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,770 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 75,998 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,185 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,329 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 47,260 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,895 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 15,483 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,726 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 47,145 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,749 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 21,892 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,123 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,697 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,010 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,645 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 63,661 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,553 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 7,415 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 2,703 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 5,863 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,970 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,937 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,057 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,510 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,450 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,619 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 5,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 4,882 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,336 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,116 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,294 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,583 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,751 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها