تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 100,228 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 281,612 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,129 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 213,987 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,625 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,783 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,452 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 86,052 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,999 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,659 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,236 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,180 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,221 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,054 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 50,415 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,062 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 24,150 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,536 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,506 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,314 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,711 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 66,824 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,382 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,415 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,055 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,616 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,287 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,067 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,328 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,555 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,779 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,922 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,080 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,175 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,183 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,336 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,976 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,579 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,585 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,937 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,893 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,220 نمایش ها