تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,147
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 104,288 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 290,390 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,981 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 226,737 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 23,921 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 17,693 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 96,255 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,999 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,776 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 4,134 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,846 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 51,486 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,566 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 19,018 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 53,678 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,456 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 26,785 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,033 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,396 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,635 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,095 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 70,566 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,757 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,551 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 9,531 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 7,504 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,676 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,319 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,635 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,939 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 5,201 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,300 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 7,428 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,478 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,253 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,512 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,301 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,077 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,982 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,648 نمایش ها