پرش به


تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

تجهیزات و تسلیحات انفرادی'">

سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

 • 111 تاپیک
 • 1,760 پاسخ
سری 400 کلاشنیکف ، AK400 - آخرین ارسال توسط Armanmodern

تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

 • 37 تاپیک
 • 403 پاسخ
تیربار سبک اره برقی - آخرین ارسال توسط hamoun

مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

 • 52 تاپیک
 • 446 پاسخ
سلاح جدید کماندوهای ایرانی - آخرین ارسال توسط Haj_Rezvan

پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

 • 60 تاپیک
 • 571 پاسخ
سلاح کمری Beretta M9 آمریکا - آخرین ارسال توسط siavash75

سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

 • 71 تاپیک
 • 1,072 پاسخ
مک میلان TAC 50 ....... پدی... - آخرین ارسال توسط Wiesmann

شاتگان ها

در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
ShotGuns

 • 20 تاپیک
 • 264 پاسخ
پودمان شات گان چرخشی . - آخرین ارسال توسط 7mmt

نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

 • 15 تاپیک
 • 102 پاسخ
نارنجک انداز و تفنگهای نارن... - آخرین ارسال توسط AliDragos

سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

 • 64 تاپیک
 • 1,057 پاسخ
بالیسانگ - آخرین ارسال توسط 7mmt


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید
  تاپیک شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید