سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 139,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,227 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 42,960 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 20,793 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 273,118 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,513 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,508 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 20,251 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 16,133 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 91,080 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,808 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 12,637 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 20,543 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 47,181 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 14,683 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 20,728 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,530 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,724 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 10,773 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 26,882 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,828 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 26,463 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 29,858 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,617 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 5,364 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,105 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,996 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,733 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,068 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,227 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,104 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 6,822 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,796 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 35,597 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,988 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,532 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 25,214 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,962 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 95,574 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,002 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 8,376 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,015 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 33,280 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 8,337 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 6,849 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,404 نمایش ها