سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 2,846 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 23,697 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 8,634 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 235,493 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,390 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,846 نمایش ها
 3. کاردهای نافلزی !

  • 16 پاسخ
  • 9,481 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,681 نمایش ها
 4. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 79,055 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 26,747 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,734 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,567 نمایش ها
 5. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 23,914 نمایش ها
 6. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 91,882 نمایش ها
 7. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 15,703 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
 8. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,406 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 20,200 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,129 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,994 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,886 نمایش ها
 9. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,349 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,412 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,369 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,748 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,456 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,127 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
 10. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,442 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,641 نمایش ها
 11. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,150 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,653 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,158 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,057 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,256 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,441 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,143 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,862 نمایش ها
 12. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 75,358 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,227 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,188 نمایش ها
 13. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,205 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,459 نمایش ها
 14. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,063 نمایش ها
 15. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها