سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 4,620 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 24,841 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 9,383 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 238,926 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,708 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,010 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,811 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,932 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 80,369 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 28,076 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,950 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 12,328 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 25,616 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 5,942 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 93,223 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 15,964 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,832 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,544 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 20,612 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,928 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,514 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,362 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,027 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,651 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,672 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,916 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,667 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,215 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,570 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,775 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,039 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,562 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,813 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,493 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,064 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 76,588 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,485 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,337 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,404 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,004 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,190 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها