سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,041 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 25,780 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 10,300 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 242,033 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,976 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,155 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,115 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,727 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 81,890 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 28,932 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,068 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 27,324 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 6,108 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 94,623 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 16,288 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,950 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,658 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 20,983 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,987 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,793 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,630 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,999 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,104 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,903 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,281 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,385 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 23,012 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,099 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,774 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,266 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 77,726 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,684 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,506 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 5,078 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,637 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,543 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,302 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,516 نمایش ها