سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 125,393 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,183 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 35,989 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 16,558 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 260,280 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,909 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,917 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,651 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,782 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 88,254 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,338 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,584 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 18,192 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 38,896 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 10,587 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 18,870 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,902 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,319 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 9,325 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 24,141 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 20,453 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,536 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,014 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,670 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,367 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,082 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,558 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,626 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 5,239 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,919 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,393 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 29,651 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 18,544 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,244 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,295 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 87,328 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,524 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,430 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 6,812 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,485 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 27,268 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 6,912 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها