سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 9,582 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 32,614 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 14,827 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 254,247 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,810 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,186 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,421 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,860 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 86,881 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,082 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,266 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,671 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 35,198 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 102,410 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 18,023 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,106 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,624 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 22,883 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,623 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,483 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,764 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 3,365 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,973 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 15,131 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,289 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,873 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,160 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,805 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,742 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,637 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 26,888 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,595 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,804 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 16,508 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,498 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 83,510 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,431 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,645 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 6,072 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,741 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 24,458 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 6,230 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 4,757 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,376 نمایش ها