سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 3,730 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 24,378 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 9,035 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 237,400 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,613 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
 3. کاردهای نافلزی !

  • 16 پاسخ
  • 9,714 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,821 نمایش ها
 4. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 79,704 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 27,470 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,880 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,928 نمایش ها
 5. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 24,696 نمایش ها
 6. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 92,676 نمایش ها
 7. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 15,840 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,502 نمایش ها
 8. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,500 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 20,473 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,389 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,229 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها
 9. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,410 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,535 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,571 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,848 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,590 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,016 نمایش ها
 10. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,519 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,690 نمایش ها
 11. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,214 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,890 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,402 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,353 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,716 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,398 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,984 نمایش ها
 12. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 76,109 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,415 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,285 نمایش ها
 13. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,315 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,792 نمایش ها
 14. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,142 نمایش ها
 15. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها