سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,039 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 27,755 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 11,802 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 245,940 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,502 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,347 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,756 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,210 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 84,147 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 29,494 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,684 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 14,390 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 29,551 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 6,494 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 96,588 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 16,844 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,221 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,860 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 21,425 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 14,456 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,192 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,444 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,183 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,611 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,364 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,121 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,415 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,281 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,264 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,115 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,749 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 23,692 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,761 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,730 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,398 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,547 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 79,101 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,131 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,759 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,909 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,221 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,461 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 4,013 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها