سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 8,175 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 29,950 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 13,098 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 249,546 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,494 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,702 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,858 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,864 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 85,563 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 29,788 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,388 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,318 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 31,924 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 7,377 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 99,050 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 17,374 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,603 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,172 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 8,187 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 22,053 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,417 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 15,802 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,166 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,000 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,513 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,648 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,752 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 3,231 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,492 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,240 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,138 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 25,081 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,119 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,991 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,703 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,975 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 80,993 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,135 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 5,615 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,272 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,562 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,788 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,949 نمایش ها