سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 25,238 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 9,795 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 240,388 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,815 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,059 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,912 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,206 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 81,153 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 28,567 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,039 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 12,671 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 26,474 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 5,985 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 93,887 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 16,097 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,873 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,596 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,583 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 20,763 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,956 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,618 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,467 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,076 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,466 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,738 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,812 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,993 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,743 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,244 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,105 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,862 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,320 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,172 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,399 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,739 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,457 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,934 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,583 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,149 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 77,151 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,561 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,401 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,999 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,499 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,193 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 5,237 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,476 نمایش ها