سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 361 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 21,053 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 7,123 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 225,771 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,295 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,283 نمایش ها
 3. کاردهای نافلزی !

  • 16 پاسخ
  • 8,397 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,295 نمایش ها
 4. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 76,068 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 24,148 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,694 نمایش ها
 5. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 20,756 نمایش ها
 6. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 88,038 نمایش ها
 7. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 14,954 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,260 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
 8. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 19,217 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,526 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,769 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,781 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,257 نمایش ها
 9. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,849 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,211 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,283 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,829 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,800 نمایش ها
 10. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,086 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,319 نمایش ها
 11. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,452 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,719 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 20,488 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,135 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,770 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,282 نمایش ها
 12. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 72,062 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,225 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,693 نمایش ها
 13. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,382 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,634 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,668 نمایش ها
 14. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
 15. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها