سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,825 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 22,812 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 8,123 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 231,637 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,012 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
 3. کاردهای نافلزی !

  • 16 پاسخ
  • 9,137 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,470 نمایش ها
 4. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 78,215 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 25,816 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,464 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,261 نمایش ها
 5. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 22,922 نمایش ها
 6. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 90,700 نمایش ها
 7. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 15,509 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
 8. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,272 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 19,883 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,745 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,680 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,588 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
 9. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,235 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,230 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,985 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,275 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,020 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,935 نمایش ها
 10. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,545 نمایش ها
 11. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,287 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,021 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 21,590 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,133 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,015 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,674 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,673 نمایش ها
 12. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 74,273 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,896 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,010 نمایش ها
 13. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,683 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,026 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,901 نمایش ها
 14. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
 15. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,268 نمایش ها