سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 145,902 نمایش ها
 1. سرباز سرو

  • 10 پاسخ
  • 24,640 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,692 نمایش ها
 2. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 46,398 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 279,277 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,565 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,834 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,085 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 17,076 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 92,285 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 31,184 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 13,732 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,190 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 52,426 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 15,250 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 21,444 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,973 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,009 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 11,025 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 27,180 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,989 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 27,917 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 30,466 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,908 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 5,556 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,424 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 23,030 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,243 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,344 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,474 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 6,276 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,904 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 7,228 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 24,753 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,575 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 36,963 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,507 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,813 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 26,461 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,511 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 98,279 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 20,012 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,606 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 8,820 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,390 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 34,652 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 8,608 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 7,118 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,635 نمایش ها