سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 135,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,618 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 40,470 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 19,140 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 268,722 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,980 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,012 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,856 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 15,394 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 90,195 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,635 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 11,654 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 19,844 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 44,484 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 13,400 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 20,137 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,294 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 10,322 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 26,021 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,397 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 24,523 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 28,469 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,760 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 4,928 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,643 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 20,470 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,180 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,577 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,772 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,944 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,812 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 6,294 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,189 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,522 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 33,654 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,432 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 22,535 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 23,276 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,415 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 92,777 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,511 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,554 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 7,858 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,525 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 31,327 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 7,884 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 6,391 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,949 نمایش ها