سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 141,997 نمایش ها
 1. سرباز سرو

  • 10 پاسخ
  • 22,823 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,441 نمایش ها
 2. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 44,748 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 275,194 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,863 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,610 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 20,541 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 16,370 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 91,576 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,931 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 13,099 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 20,688 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 49,486 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 14,881 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 21,036 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,673 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 10,844 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 26,950 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,879 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 26,984 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 30,068 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,699 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 5,437 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,236 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 22,351 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,937 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,154 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,292 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 6,059 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,408 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 6,990 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 24,230 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,291 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 36,079 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,181 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,999 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 25,650 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,158 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 96,587 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,334 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,307 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 8,565 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,170 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 33,817 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 8,419 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 6,947 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,481 نمایش ها