سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 894 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 21,913 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 7,671 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 228,596 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,647 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,488 نمایش ها
 3. کاردهای نافلزی !

  • 16 پاسخ
  • 8,745 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,025 نمایش ها
 4. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 77,266 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 24,916 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,157 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,956 نمایش ها
 5. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 21,862 نمایش ها
 6. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 89,357 نمایش ها
 7. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 15,262 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,414 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
 8. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 7,134 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 19,564 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,629 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,212 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,164 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
 9. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 2,103 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,016 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,584 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,440 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,024 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
 10. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 2,207 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,444 نمایش ها
 11. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 2,852 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,868 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 21,027 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,574 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,226 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,478 نمایش ها
 12. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 73,116 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,554 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,838 نمایش ها
 13. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,837 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,269 نمایش ها
 14. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 4,796 نمایش ها
 15. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,146 نمایش ها