سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 19,391 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 5,937 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 16,240 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,281 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 29,431 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,567 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,652 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 45,766 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,390 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 39,341 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,660 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,940 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,690 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,220 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,219 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,645 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,072 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,614 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,787 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,123 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,140 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,074 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,137 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,854 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,560 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 11,883 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,843 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,853 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 11,216 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,869 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,236 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,452 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,878 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,352 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,245 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,805 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,367 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 14,138 نمایش ها