سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. تک تیر انداز دراگانوف

  • 24 پاسخ
  • 17,578 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 20,294 نمایش ها
 2. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 6,647 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 18,140 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 31,300 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,053 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,132 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 55,974 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,116 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 41,298 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,300 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,158 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,494 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,159 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,649 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,600 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 8,115 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,428 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,633 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 3,223 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 23,932 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,509 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,662 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,967 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,269 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,796 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,756 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,162 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 12,688 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,638 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,225 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,115 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 12,940 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,435 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,615 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,510 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,495 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,046 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,643 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,411 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,617 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 15,023 نمایش ها