سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. تک تیر انداز دراگانوف

  • 24 پاسخ
  • 20,008 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 22,091 نمایش ها
 2. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 7,495 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 20,324 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 34,860 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,805 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,010 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 64,847 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 17,853 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 45,204 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,992 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,677 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,853 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,318 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 11,255 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 9,687 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,357 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,840 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 3,758 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 26,169 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,061 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,723 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,049 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,314 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,259 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 13,236 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,094 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,643 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,354 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,772 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 14,809 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,300 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,381 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,858 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,710 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 15,317 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,974 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,201 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,937 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,127 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 5,392 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,652 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 16,702 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,581 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,453 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 17,245 نمایش ها