سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 19,532 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 6,011 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 16,362 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,411 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 29,715 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,641 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,718 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 47,284 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,494 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 39,622 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,750 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,972 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,326 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,738 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,280 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,268 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,702 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,129 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,723 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 3,032 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,924 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,214 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,037 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,077 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,165 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,239 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,031 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,933 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,561 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,501 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,638 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 12,004 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,275 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,548 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 11,481 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,970 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,159 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,498 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,975 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,473 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,312 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,884 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,396 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 14,273 نمایش ها