سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 19,649 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 6,148 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 16,465 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,562 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 29,961 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,695 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,765 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 49,180 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,584 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 39,868 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,825 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,995 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,357 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,798 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,338 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,313 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,752 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,177 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,850 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 3,061 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 23,069 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,293 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,517 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,073 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,234 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,100 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,243 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,352 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,000 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,547 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,707 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 12,108 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,327 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,596 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,955 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 11,770 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,053 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,356 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,207 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,551 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,047 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,565 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,373 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,968 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,433 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 14,425 نمایش ها