سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 18,026 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 15,176 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,943 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 27,336 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,068 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,656 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 40,833 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,339 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 37,067 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,709 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,608 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,889 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,826 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 9,813 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 6,854 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,477 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,081 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,471 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,667 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,843 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,674 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,759 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,207 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,327 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,658 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,097 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,078 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,682 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 10,714 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,422 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,523 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 9,784 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,441 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,712 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 9,747 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,278 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,556 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,117 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 12,831 نمایش ها