سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 19,928 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 6,277 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 16,709 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,769 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 30,456 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,914 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 51,220 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,782 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 40,371 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,019 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,062 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,934 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,450 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,398 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,877 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,282 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,020 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 23,442 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,405 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,629 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,357 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,144 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,428 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,566 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,209 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,083 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,618 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,877 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 12,309 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,431 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 12,069 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,198 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,466 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,123 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,317 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,627 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,216 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,744 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,496 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,145 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,498 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 14,662 نمایش ها