سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 47,414 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 31,133 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 11,735 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 31,064 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 51,842 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 11,217 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,128 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 101,810 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 26,224 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 64,192 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,243 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,283 نمایش ها
 2. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 6,759 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,070 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,508 نمایش ها
 3. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 14,678 نمایش ها
 4. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 17,240 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 16,832 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 14,020 نمایش ها
 5. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 37,158 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,722 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,248 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,678 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,961 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,354 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 18,282 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,691 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,224 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,348 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,774 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 25,719 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,413 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,411 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,043 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,742 نمایش ها
 7. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 24,492 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,871 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,139 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,060 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,159 نمایش ها
 8. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 8,281 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 24,230 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 24,849 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 18,166 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 16,249 نمایش ها
 9. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 8,214 نمایش ها
 10. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 28,357 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,632 نمایش ها