سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 17,496 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 5,245 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 14,656 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,425 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 26,552 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,918 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,254 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 39,108 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,959 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 35,947 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,311 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,486 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,597 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,663 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 9,670 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 6,546 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,216 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,871 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 2,561 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,937 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,512 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,615 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,547 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,877 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,975 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,570 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,934 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,326 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 10,250 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,575 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,049 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 9,274 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,704 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,275 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 9,310 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,880 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,304 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,858 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 3,866 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 12,333 نمایش ها