سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 20,080 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 6,414 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 16,885 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,922 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 30,830 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,917 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,978 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 53,357 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,917 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 40,756 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,121 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,106 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,433 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,006 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,529 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,485 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,956 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,346 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 23,648 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,453 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,703 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,213 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,441 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,162 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,514 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,702 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,307 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,165 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,719 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,677 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,978 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 12,460 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,522 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,056 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 12,435 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,289 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,539 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,215 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,422 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,296 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,871 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,560 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,268 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,536 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 14,798 نمایش ها