سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 18,558 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 5,649 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 15,605 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,454 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 28,137 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,249 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,054 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 42,706 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,755 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 37,986 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,103 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,119 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,217 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,999 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 9,982 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,172 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,717 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,290 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 2,818 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,970 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,837 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,079 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,565 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,663 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,727 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,726 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,256 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,215 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,027 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 11,154 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,297 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,588 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,649 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 10,325 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,352 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,200 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,174 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,692 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,830 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,387 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,155 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 13,354 نمایش ها