سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 19,082 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 5,810 نمایش ها
 2. تک تیر انداز دراگانوف

  • 18 پاسخ
  • 16,011 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,960 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 28,896 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,454 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,411 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 44,072 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,155 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 38,819 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,460 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,862 نمایش ها
 3. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 3,231 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,511 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,134 نمایش ها
 4. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 10,129 نمایش ها
 5. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 7,465 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,940 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
 6. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 2,926 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,451 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,000 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,283 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,035 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,871 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,950 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,860 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,787 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,352 نمایش ها
 7. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 11,595 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,078 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,736 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
 8. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 10,853 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,662 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,141 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,748 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,005 نمایش ها
 9. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 4,354 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,610 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,083 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,102 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,640 نمایش ها
 10. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 4,281 نمایش ها
 11. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 13,820 نمایش ها