سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 44,661 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 29,264 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 10,552 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 29,122 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 48,561 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,443 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,781 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 87,971 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 24,665 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 60,416 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,726 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,835 نمایش ها
 2. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 6,236 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,568 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,882 نمایش ها
 3. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 14,008 نمایش ها
 4. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 16,031 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 16,128 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,868 نمایش ها
 5. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 5,931 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 35,210 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,293 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,595 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,229 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,759 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,873 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 17,345 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,606 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,957 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,640 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,735 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,292 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 23,684 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,777 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,726 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,348 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,097 نمایش ها
 7. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 22,570 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 16,389 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,504 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,426 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,537 نمایش ها
 8. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 7,690 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 22,356 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 23,327 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 17,322 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 15,365 نمایش ها
 9. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 7,613 نمایش ها
 10. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 26,314 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها