سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 48,377 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 31,820 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 12,177 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 31,686 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 52,938 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 11,479 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,481 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 106,821 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 26,766 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 65,963 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,675 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,437 نمایش ها
 2. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 6,896 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,502 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,738 نمایش ها
 3. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 14,897 نمایش ها
 4. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 17,587 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 17,029 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 14,460 نمایش ها
 5. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 6,540 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 37,792 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,872 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,361 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,115 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,803 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 18,559 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,779 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,160 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,461 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,559 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,223 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 26,401 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,656 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,639 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,289 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,962 نمایش ها
 7. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 25,158 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,336 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,348 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,312 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,406 نمایش ها
 8. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 8,464 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 24,843 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 25,370 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 18,399 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 16,491 نمایش ها
 9. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 8,416 نمایش ها
 10. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 29,004 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,842 نمایش ها