سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 38,184 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 25,192 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 8,846 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,304 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 41,010 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,020 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,506 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 75,619 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 20,936 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 52,169 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,037 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,665 نمایش ها
 2. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,928 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,465 نمایش ها
 3. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 12,447 نمایش ها
 4. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 12,528 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,050 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,304 نمایش ها
 5. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 4,748 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 30,244 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,080 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,495 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,046 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,496 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,252 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 15,030 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,225 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,191 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,400 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,430 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,685 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 18,840 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,447 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,427 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,959 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
 7. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 18,806 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,865 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,246 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,047 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,217 نمایش ها
 8. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 6,441 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 17,604 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 19,677 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,255 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,235 نمایش ها
 9. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها
 10. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 21,317 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,762 نمایش ها