سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 46,419 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 30,446 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 11,007 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 30,342 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 50,592 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,848 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,855 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 93,081 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 25,644 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 62,597 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,696 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,138 نمایش ها
 2. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 6,585 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,511 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,260 نمایش ها
 3. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 14,397 نمایش ها
 4. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 16,917 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 16,692 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 13,311 نمایش ها
 5. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 6,253 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 36,509 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,611 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,148 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,541 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,818 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,811 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 18,016 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,968 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,207 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,986 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,098 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,242 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 25,041 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,141 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,087 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,738 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,473 نمایش ها
 7. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 23,596 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,328 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,875 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,784 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,909 نمایش ها
 8. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 8,048 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 23,582 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 24,333 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 17,891 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 15,946 نمایش ها
 9. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 7,940 نمایش ها
 10. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 27,576 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,350 نمایش ها