سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 40,071 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 26,335 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 9,368 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,673 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 43,238 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,470 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,730 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 79,189 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 22,007 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 54,621 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,124 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,001 نمایش ها
 2. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 5,374 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,971 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,907 نمایش ها
 3. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 12,920 نمایش ها
 4. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 13,539 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,649 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,747 نمایش ها
 5. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 31,644 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,440 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,117 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,392 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,578 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,310 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 15,708 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,619 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,386 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,759 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,797 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,718 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 20,191 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,826 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,788 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,350 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,140 نمایش ها
 7. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 19,892 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,874 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,599 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,450 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,613 نمایش ها
 8. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 6,809 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,955 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,764 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,832 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,846 نمایش ها
 9. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 6,708 نمایش ها
 10. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 22,783 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها