تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 102,827 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 285,705 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,336 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 218,927 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,209 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 16,270 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 90,239 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,211 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,421 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,727 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,323 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,317 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,286 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,465 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,886 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 51,584 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,177 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 25,251 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,692 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,670 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,376 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,122 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 67,723 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,384 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,610 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,671 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,150 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,759 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,374 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,139 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,671 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,940 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,017 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,416 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,228 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,588 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,229 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,671 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,679 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,090 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,025 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها