تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 107,504 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 306,035 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,552 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 248,945 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,974 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,665 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 107,016 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,684 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,005 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,385 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,353 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 59,489 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,855 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,842 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,754 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,175 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,275 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,390 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,109 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,033 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,160 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,577 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,550 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,137 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,016 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,820 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,690 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 20,000 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,545 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,738 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,908 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,363 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,973 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,376 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,184 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,406 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,286 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,927 نمایش ها