تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,147
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 104,339 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 290,611 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,021 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 227,041 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 24,015 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 17,743 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 96,402 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,046 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 4,147 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,861 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 51,590 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,626 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 19,097 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,981 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 53,759 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 26,820 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,051 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,451 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,147 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 70,719 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,772 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,613 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 9,581 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 7,545 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,691 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,337 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,665 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,993 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 7,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,493 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,572 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,269 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,566 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,372 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,978 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,997 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,128 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,664 نمایش ها