تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 102,043 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 284,212 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,225 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 216,593 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,992 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,953 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 88,879 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,075 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,319 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,451 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,275 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,221 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,245 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 51,002 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 24,907 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,614 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,576 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,346 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,874 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 67,275 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,305 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,467 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,552 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,683 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,330 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,118 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,197 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,724 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,266 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,200 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,221 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,434 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,097 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,622 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,013 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,936 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,273 نمایش ها