سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

111 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 11,334 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 13,519 نمایش ها
 2. سری 400 کلاشنیکف ، AK400

  • 3 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
 3. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
 4. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 3,694 نمایش ها
 5. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 35,094 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 29,419 نمایش ها
 6. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,283 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,970 نمایش ها
 7. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 9,263 نمایش ها
 8. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 6,653 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 64,172 نمایش ها
 9. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 5,582 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,349 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,716 نمایش ها
 10. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 5,900 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 28,334 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,873 نمایش ها
 11. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
 12. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,416 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,713 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,181 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,819 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,735 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,274 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,725 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,933 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,283 نمایش ها
 13. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 10,860 نمایش ها
 14. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,086 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,379 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,380 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,371 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,100 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 13,973 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,820 نمایش ها
 15. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,664 نمایش ها
 16. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 46,915 نمایش ها
 17. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,396 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,921 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,508 نمایش ها