سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 407 پاسخ
  • 211,966 نمایش ها
 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 12,026 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 15,231 نمایش ها
 2. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
 3. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 4,060 نمایش ها
 4. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 31,087 نمایش ها
 5. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,691 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,206 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,594 نمایش ها
 6. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 10,127 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 7,554 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 6,182 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,947 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,081 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 6,480 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 29,683 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,325 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,241 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,747 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,241 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,361 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,268 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,519 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,013 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,286 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,937 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,472 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 11,776 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,604 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,846 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,283 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,441 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,261 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,315 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 48,580 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,861 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,188 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,677 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,897 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها