سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 407 پاسخ
  • 212,869 نمایش ها
 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 12,197 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 15,629 نمایش ها
 2. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,893 نمایش ها
 3. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
 4. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 3,419 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 31,520 نمایش ها
 5. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,753 نمایش ها
 6. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 10,301 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 7,814 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 6,348 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,090 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 6,631 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 30,000 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,342 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,832 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,412 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,607 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,064 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,433 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,088 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,118 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,154 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,526 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 11,990 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,655 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,932 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,596 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,395 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,350 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,584 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,473 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 48,899 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,965 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,720 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,050 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 2,565 نمایش ها