سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 407 پاسخ
  • 214,915 نمایش ها
 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 12,813 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 16,709 نمایش ها
 2. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
 3. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 4,348 نمایش ها
 4. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 32,796 نمایش ها
 5. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 7,091 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
 6. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 10,911 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 8,473 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 6,915 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,644 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 7,182 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 31,221 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,570 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,850 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 6,037 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,973 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,839 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,997 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,661 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,340 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,714 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 12,776 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,512 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,847 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,150 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,182 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,781 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,580 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,548 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,130 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,546 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,033 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 49,608 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,450 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,900 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,489 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,664 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 2,766 نمایش ها