سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 407 پاسخ
  • 210,148 نمایش ها
 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 11,713 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 14,547 نمایش ها
 2. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,658 نمایش ها
 3. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 3,906 نمایش ها
 4. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 30,295 نمایش ها
 5. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,367 نمایش ها
 6. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 9,726 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 7,112 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 5,949 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,728 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,880 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 6,272 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 29,162 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,238 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,051 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,624 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,433 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,580 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,933 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,080 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,640 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,938 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,041 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,404 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 11,361 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,505 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,612 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,132 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,179 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,094 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,029 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 47,728 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,592 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,615 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 2,446 نمایش ها