سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 407 پاسخ
  • 211,650 نمایش ها
 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 11,981 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 15,067 نمایش ها
 2. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
 3. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 4,042 نمایش ها
 4. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 3,251 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 30,921 نمایش ها
 5. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,647 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,568 نمایش ها
 6. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 10,067 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 6,137 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,910 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,052 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 6,449 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 29,604 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,210 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,810 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,220 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,343 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,242 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,495 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,248 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,040 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,096 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,457 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 11,710 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,261 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,575 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,322 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,258 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,405 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,273 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 48,482 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,807 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,167 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,668 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,239 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,869 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها