سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اسلحه ژ-۳

  • 24 پاسخ
  • 13,113 نمایش ها
  • 407 پاسخ
  • 219,094 نمایش ها
 2. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 13,967 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 18,740 نمایش ها
 3. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
 4. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 4,788 نمایش ها
 5. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 35,616 نمایش ها
 6. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 7,582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,347 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 9,761 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 7,982 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,715 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 8,214 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 33,428 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,906 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,015 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,197 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 6,475 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,986 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,293 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,030 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,721 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,073 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,061 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 14,325 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,201 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,532 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,958 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,184 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,927 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,083 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 50,915 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 6,666 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,223 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,668 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 3,121 نمایش ها