سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

111 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 11,605 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 14,206 نمایش ها
 2. سری 400 کلاشنیکف ، AK400

  • 3 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
 3. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
 4. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
 5. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 35,510 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 30,041 نمایش ها
 6. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,417 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
 7. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 9,599 نمایش ها
 8. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 6,990 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 64,591 نمایش ها
 9. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 5,868 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,636 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
 10. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 6,172 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 28,946 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,985 نمایش ها
 11. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,560 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
 12. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,530 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,214 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,269 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,002 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,547 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,889 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,018 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
 13. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 11,236 نمایش ها
 14. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,459 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,076 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,089 نمایش ها
 15. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,929 نمایش ها
 16. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 47,362 نمایش ها
 17. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,496 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,590 نمایش ها