سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

103 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 407 پاسخ
  • 210,565 نمایش ها
 1. تجهیزات نصب شونده روی سلاح M-4

  • 24 پاسخ
  • 11,781 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 14,742 نمایش ها
 2. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
 3. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 3,956 نمایش ها
 4. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 3,146 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 30,444 نمایش ها
 5. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,531 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,134 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,403 نمایش ها
 6. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 9,802 نمایش ها
 7. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 7,200 نمایش ها
 8. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 5,989 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,772 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
 9. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 6,322 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 29,272 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,082 نمایش ها
 10. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
 11. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,631 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,163 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,092 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,369 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,123 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,695 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,955 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,053 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
 12. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 11,422 نمایش ها
 13. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 2,215 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,527 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,496 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,170 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,228 نمایش ها
 14. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 4,122 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,079 نمایش ها
 15. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 48,023 نمایش ها
 16. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,654 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,633 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,185 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,724 نمایش ها
 17. FG-42 Tactical ( مدرنیزه شده )

  • 6 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها