سلاح های هجومی

در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
Battle Rifle

111 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 24 پاسخ
  • 11,039 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 12,716 نمایش ها
 1. پیش ماشه هایی برای همه

  • 8 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
 2. شکست برای اشتایر

  • 14 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
 3. سلاح هجومی MSBS 556 Radon

  • 9 پاسخ
  • 2,715 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 34,785 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 28,834 نمایش ها
 4. پروژه MPT 76

  • 12 پاسخ
  • 6,164 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,875 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,687 نمایش ها
 5. اسلحه ژ-۳

  • 17 پاسخ
  • 8,939 نمایش ها
 6. اسلحه ی M6 ساخت LWRC

  • 16 پاسخ
  • 6,362 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 63,789 نمایش ها
 7. ZM-87 هنر سیاه

  • 18 پاسخ
  • 5,292 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,056 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
 8. S(sayad)-5.56

  • 22 پاسخ
  • 5,593 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 27,770 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,771 نمایش ها
 9. سلاح هجومی AEK-971

  • 5 پاسخ
  • 2,341 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,192 نمایش ها
 10. HK416

  • 12 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,013 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,443 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,084 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,990 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,840 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,185 نمایش ها
 11. معایب G-3

  • 30 پاسخ
  • 10,483 نمایش ها
 12. AK 9

  • 5 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,283 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,280 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 13,871 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,541 نمایش ها
 13. IMI Galil گالیل

  • 9 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,388 نمایش ها
 14. اسلحه برنو یا VZ.24

  • 15 پاسخ
  • 46,565 نمایش ها
 15. سلاح تهاجمی Galil ACE

  • 12 پاسخ
  • 5,293 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,827 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,759 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,413 نمایش ها