تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,883 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,009 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,402 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 8,915 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 11,955 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,559 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 20,769 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 4,289 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,189 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 4,717 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 18,897 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,440 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,059 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,137 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,793 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 11,851 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 12,032 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 30,611 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 10,196 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,555 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,635 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,476 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 3,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,522 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها