تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 22,614 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 23 پاسخ
  • 25,342 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,977 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,606 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 32,489 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 22,235 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,589 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 26 پاسخ
  • 35,036 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 7,286 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,491 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,559 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,933 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,187 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,190 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 8,077 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,893 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 31,897 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,822 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,279 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,290 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,117 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,136 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 20,726 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 21,592 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 44,342 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 13,284 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,137 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 6,933 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,461 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 6,471 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 6,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,452 نمایش ها
 12. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 6,463 نمایش ها
 13. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 6,013 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,332 نمایش ها