تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 23,582 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 31 پاسخ
  • 27,980 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,418 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,033 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 34,787 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 23,624 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,853 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 26 پاسخ
  • 36,656 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 7,765 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,702 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,814 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,335 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,446 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 8,475 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,188 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 33,257 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,128 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,531 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,727 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,539 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,479 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 21,655 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 22,527 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 46,992 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 13,575 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,099 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,720 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 6,715 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 6,867 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,595 نمایش ها
 12. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها
 13. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 6,213 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,523 نمایش ها