تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 4,631 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,153 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,062 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 22,162 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,826 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 10,306 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 13,510 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,073 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 22,494 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 4,768 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,966 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,033 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,187 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,562 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 5,284 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,302 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 20,955 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,295 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,578 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,115 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,319 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 13,238 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 13,564 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 33,368 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 10,727 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,121 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,487 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 4,014 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 3,737 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,093 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 3,516 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها