تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,445 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,635 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,183 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 8,714 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 11,721 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 20,381 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 4,231 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,350 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,048 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,978 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 4,579 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,731 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 18,409 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,281 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,166 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,916 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,934 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,606 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 11,600 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 11,738 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 29,957 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 10,024 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,295 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,509 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 3,349 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,565 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,420 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها