تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,956 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,674 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,549 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,463 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 8,074 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 10,960 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,195 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 19,065 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 3,968 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,634 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,311 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,075 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,731 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,428 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 17,159 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,770 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,896 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,599 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,441 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,316 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 10,729 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 10,966 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 27,795 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 9,369 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,382 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 3,557 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,316 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 3,105 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,332 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 2,765 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,185 نمایش ها