تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,384 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,789 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,474 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,078 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 8,652 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 11,613 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 20,229 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,281 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,532 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 4,516 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,680 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 18,189 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,193 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,137 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,870 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,845 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,559 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 11,484 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 11,644 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 29,485 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 9,892 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,163 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,664 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 3,313 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,539 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,462 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,419 نمایش ها