تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 20 پاسخ
  • 23,912 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,610 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,542 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 30,883 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,541 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 21,100 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,295 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 26 پاسخ
  • 33,896 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 6,976 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,189 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,999 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,604 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,913 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,873 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 7,702 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,576 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 30,497 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,274 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,990 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,974 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,435 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,778 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 19,825 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 20,595 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 42,926 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 12,974 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,137 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 6,603 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,954 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 6,174 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,172 نمایش ها
 12. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 6,154 نمایش ها
 13. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 5,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها