تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 23,214 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 31 پاسخ
  • 27,251 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,271 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,786 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 34,016 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 22,884 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,743 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 26 پاسخ
  • 36,096 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 7,598 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,612 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,687 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,146 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,283 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,360 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 8,319 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,049 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 32,729 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,989 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,431 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,553 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,383 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,353 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 21,358 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 22,201 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 46,126 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 13,455 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,702 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 7,069 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,622 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 6,625 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 6,755 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,540 نمایش ها
 12. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 6,619 نمایش ها
 13. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 6,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,465 نمایش ها