تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,508 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,580 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 17,585 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,778 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 7,400 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 10,252 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 17,976 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,655 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,211 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,482 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,095 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,246 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,630 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,312 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,035 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 9,983 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 10,265 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,982 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,606 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,037 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,109 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 2,871 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 2,644 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,096 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 2,554 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها