تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,720 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,618 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,038 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,124 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 7,721 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 10,599 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,072 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 18,502 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 3,838 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,810 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,601 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 4,096 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,629 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,505 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,757 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,454 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,182 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 10,359 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 10,615 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,909 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 9,112 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,972 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,208 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 2,988 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 2,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,103 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,060 نمایش ها