تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 4,021 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,790 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,979 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,761 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,871 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 17 پاسخ
  • 9,364 نمایش ها
 2. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 12,446 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
 3. دوشکا (دشکا)

  • 22 پاسخ
  • 21,436 نمایش ها
 4. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 4,452 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,449 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,842 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,533 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,236 نمایش ها
 5. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 4,909 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,968 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 19,601 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,711 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,483 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,235 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,440 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,980 نمایش ها
 6. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 12,322 نمایش ها
 7. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 12,552 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 31,807 نمایش ها
 8. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 10,378 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,113 نمایش ها
 9. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 4,068 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,967 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
 11. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
 12. دوشكا

  • 1 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
 13. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
 14. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 3,195 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,661 نمایش ها