پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 35,177 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 7,384 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,996 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,737 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,304 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 44,973 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,940 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 33,989 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,635 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,416 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,453 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 8,024 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,088 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 11,307 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,338 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 6,963 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 14,170 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,597 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,625 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,677 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,118 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,322 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,458 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 84,256 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 30,182 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 17,495 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 75,809 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 38,535 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 26,696 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 48,632 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 16,620 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 26,999 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 18,285 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 13,554 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,653 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 25,434 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,598 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,290 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 18,863 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 59,668 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,466 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 17,789 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 37,489 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,365 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,834 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 8,040 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 25,169 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 6,396 نمایش ها