پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 14,638 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,306 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,075 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,424 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,525 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 29,063 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,923 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,272 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,043 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,834 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,800 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,603 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,733 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 10,243 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,255 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,287 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,956 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,659 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,785 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 77,979 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,582 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,604 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 57,326 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 27,684 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,387 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 37,751 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,417 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,886 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,014 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,701 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,784 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,702 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,482 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,239 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 43,766 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,086 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,248 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 20,359 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,475 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 15,617 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها