پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 12,855 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,197 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,763 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,431 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 28,183 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,655 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,571 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,126 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,574 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,460 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,480 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,573 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,554 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 10,027 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,047 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,146 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,654 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,536 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,679 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,182 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 75,264 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,092 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,272 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 53,692 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 27,090 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,017 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 36,128 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,111 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,365 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,584 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,285 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,153 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,339 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,404 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,213 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,623 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 40,260 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,877 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,983 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,852 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,879 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,300 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,490 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 14,980 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها