پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 13,417 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,868 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,346 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,452 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 28,458 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,715 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,667 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,169 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,953 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,726 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,512 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,545 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,633 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,590 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 10,074 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,101 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,190 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,735 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,553 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,708 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 76,182 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,209 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,363 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 55,023 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 27,282 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,113 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 36,724 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,212 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,546 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,725 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,426 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,197 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,489 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,481 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,890 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 41,515 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,937 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,051 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,609 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,345 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,521 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 15,209 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها