پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 10,118 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,859 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,839 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 25,672 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,062 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,164 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,487 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,832 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,010 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,981 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,458 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,479 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,691 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,534 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,146 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,241 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,770 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 70,584 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,634 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,480 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 47,859 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 25,354 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,486 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 32,291 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,298 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,091 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,648 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,422 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,659 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 17,869 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,699 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,682 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,030 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 34,936 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 6,819 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,262 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,364 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,842 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 12,495 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,758 نمایش ها