پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 10,786 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,220 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,986 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,994 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 26,381 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,225 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,565 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,822 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,609 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,083 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,138 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,130 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,142 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,626 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,634 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,846 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,255 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,463 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 71,752 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,041 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,707 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 49,312 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 25,825 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,905 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 33,313 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,552 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,453 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,917 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,684 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,797 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,397 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,889 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,417 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 36,533 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,443 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,134 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,137 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,963 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 13,220 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها