پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,463 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,976 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,127 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 27,070 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,400 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,954 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,743 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,298 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,262 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,385 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,781 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,798 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,948 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,168 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,376 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 72,968 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,475 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,948 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 50,981 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,346 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,337 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 34,421 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,767 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,795 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,198 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,933 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,941 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,800 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,090 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,959 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,835 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 37,982 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,622 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,472 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,077 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,654 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,102 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 13,923 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها