پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 28,450 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 7,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,494 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,492 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,149 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 43,673 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,493 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 33,341 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,422 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,172 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,166 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 7,802 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,858 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 10,965 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 8,304 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,077 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 6,722 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 13,779 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,337 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,426 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,026 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 8,961 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,908 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,968 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,245 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 82,532 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 29,523 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 16,866 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 72,109 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 37,673 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 26,196 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 47,590 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 15,924 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 26,333 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 17,834 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 13,178 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,447 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 24,274 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,226 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,915 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 18,340 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 55,256 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,222 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 17,222 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 32,637 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,770 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,592 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 7,787 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 22,683 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 6,192 نمایش ها