پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 19,473 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 5,217 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,115 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,365 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 33,899 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,100 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,842 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,227 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,025 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,862 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 5,608 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 8,681 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 5,909 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,941 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 4,625 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 11,410 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,230 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,668 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 6,671 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,813 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,757 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,179 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 80,276 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 22,883 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 14,071 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 63,046 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 30,845 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,584 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 41,004 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 13,230 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 23,398 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,130 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 10,872 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,324 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,453 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,868 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,553 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,898 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 49,151 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,052 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 10,971 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 25,384 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,335 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,440 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 5,635 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 18,267 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 4,115 نمایش ها