پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 25,009 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 6,616 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,745 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,855 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,060 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 40,598 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,761 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 31,394 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,491 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,412 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 7,135 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,219 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 10,273 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 7,594 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,454 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 6,101 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 13,063 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,684 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,734 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,068 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 8,244 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,257 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,267 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 81,896 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 27,568 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 16,029 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 69,124 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 35,439 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,791 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 45,522 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 15,175 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 25,422 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,949 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 12,410 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,775 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 23,405 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,471 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 17,611 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 53,166 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,553 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 15,350 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 30,109 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,997 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,902 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 7,114 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 21,267 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 5,566 نمایش ها