پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 21,920 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 5,873 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,847 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,063 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,875 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 36,985 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,888 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 28,969 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,933 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,710 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,578 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 6,329 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,432 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 9,430 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 6,699 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,648 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 5,322 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 12,187 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,963 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,747 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 7,403 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,491 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,462 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 80,944 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 25,113 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 14,941 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 65,735 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 33,092 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,039 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 43,124 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 14,275 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 24,302 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,996 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 11,597 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,008 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 22,395 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,619 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,311 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 16,701 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 50,883 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,750 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 13,038 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 27,367 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,153 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 6,332 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 19,576 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 4,783 نمایش ها