پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 18,338 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,905 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,058 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,393 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 32,488 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,740 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,873 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,914 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,718 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,534 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 5,284 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 8,327 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 5,507 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 4,295 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 11,043 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,896 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,932 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,756 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,495 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,423 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,863 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 79,828 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,845 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 13,607 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 61,626 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 29,883 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,496 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 40,004 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,662 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 23,016 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 14,552 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 10,514 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,002 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,971 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,526 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,208 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,473 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 48,062 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,730 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 10,037 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 24,255 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,109 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 5,287 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 17,691 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها