پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 12,280 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,116 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,630 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,342 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 27,732 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,558 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,358 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,059 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,858 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,387 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,468 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,934 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,933 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,074 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,478 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,478 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,120 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 74,224 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,866 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,152 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 52,482 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,830 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,782 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 35,423 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,971 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,108 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,430 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,152 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,082 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,153 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,283 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,109 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,282 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 39,180 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,762 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,788 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,121 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,792 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,221 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 14,515 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,078 نمایش ها