پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 16,037 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,219 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,537 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 29,787 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,074 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 24,218 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,379 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,147 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,973 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,713 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,878 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,736 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,880 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,057 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,779 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 10,423 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,359 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,383 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,216 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,750 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 78,820 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,966 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,875 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 58,885 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,106 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,651 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 38,301 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,739 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 22,221 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,474 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,886 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,454 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,139 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,924 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,616 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,693 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 45,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,190 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,484 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 22,026 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,288 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,584 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,756 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 16,239 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,305 نمایش ها