پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 13,932 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,249 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,369 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,468 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 28,673 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,774 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,733 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,204 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,978 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,737 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,761 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,549 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,596 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,681 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 10,112 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,157 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,781 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,575 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,825 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,241 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 77,090 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,331 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,457 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 56,288 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 27,407 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,186 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 37,283 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,306 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,697 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,819 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,503 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,237 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,595 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,546 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,346 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,023 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 42,586 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,992 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,106 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,485 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,377 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,555 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 15,382 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها