جنگ الکترونیک

Electronic War , ECM , ECCM , ESM ...

11 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 46 پاسخ
  • 19,522 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 18,496 نمایش ها
 1. بمب الكترومغناطيسي EMP

  • 33 پاسخ
  • 16,406 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 24,157 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,691 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,305 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,115 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 12,802 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,947 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,164 نمایش ها