جنگ الکترونیک

Electronic War , ECM , ECCM , ESM ...

11 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 46 پاسخ
  • 21,314 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 25,028 نمایش ها
 1. بمب الكترومغناطيسي EMP

  • 33 پاسخ
  • 23,430 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 27,756 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,501 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,103 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,928 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,198 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 14,708 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,450 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,621 نمایش ها