جنگ الکترونیک

Electronic War , ECM , ECCM , ESM ...

11 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 46 پاسخ
  • 19,619 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 18,611 نمایش ها
 1. بمب الكترومغناطيسي EMP

  • 33 پاسخ
  • 16,511 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 24,411 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,737 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,297 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,335 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,191 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 12,918 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,981 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,193 نمایش ها