پرش به


الکترونیک زمینی

مطالب مرتبط با انواع وسایل و لوازم مخابراتی و ...
Terrestrial , Geocentric Electronics

زیر انجمن ها

الکترونیک زمینی'">

رادارهای زمینی

Ground based Radars

  • 42 تاپیک
  • 708 پاسخ
خداحافظ پنهانکاری، آشنایی ب... - آخرین ارسال توسط pyaghoubi

سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

  • 15 تاپیک
  • 227 پاسخ
تجهیزات شناسایی و دیده بانی... - آخرین ارسال توسط aboshaban

جنگ الکترونیک

Electronic War , ECM , ECCM , ESM ...

  • 11 تاپیک
  • 239 پاسخ
تاپیك تخصصی جنگ الكترونیك - آخرین ارسال توسط hoseinpower

سیستم های کنترل آتش و تجهیزات الکترواپتیکال

Fire Control & ELectro Optical Device

  • 7 تاپیک
  • 46 پاسخ
ایده سیستم پشتیبانی آتش یکپ... - آخرین ارسال توسط kid


صفحه 1 از 1

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید
  تاپیک شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال

صفحه 1 از 1

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید