سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 15,881 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,252 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,011 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,167 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,133 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,682 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,455 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,263 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 31,620 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,991 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 18,451 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,356 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,976 نمایش ها