سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 26,957 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 6,915 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,827 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,801 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,733 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 27,776 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,724 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 23,852 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,424 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 43,253 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,661 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 34,583 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,925 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 6,470 نمایش ها