سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 18,711 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,889 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,758 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,825 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 19,802 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 15,848 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,220 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 35,268 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,223 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 23,446 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها