سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 13,991 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,289 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,734 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,243 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,990 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,035 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 27,621 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,637 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 14,811 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها