سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 13,474 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,078 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,623 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,769 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 11,633 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,437 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 26,704 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,526 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 13,981 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,402 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها