سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 15,624 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,874 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,916 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,584 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,269 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,201 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 31,073 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,938 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 17,929 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,938 نمایش ها