سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 10,918 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,256 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,831 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 10,271 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,834 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 22,843 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,966 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,573 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,047 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,283 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها