سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 9,736 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,194 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,639 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,057 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,649 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,776 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 9,604 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,509 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 20,574 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,487 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,213 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,883 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها