سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 15,489 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,805 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,075 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,773 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,549 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,209 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 30,471 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,889 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 17,441 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,273 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,912 نمایش ها