سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 16,454 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,273 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,687 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,804 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,755 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,380 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 32,625 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 19,967 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,970 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,464 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 4,075 نمایش ها