سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 28,903 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 7,423 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,301 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,260 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,170 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 29,700 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,531 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 25,721 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,215 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 45,083 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,778 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 37,462 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,787 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,441 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 6,929 نمایش ها