سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 15,340 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,739 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,110 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,045 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,628 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,501 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,133 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 29,949 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,834 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 16,993 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,879 نمایش ها