سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 14,561 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 3,984 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,494 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,876 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,799 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,204 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,511 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,830 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 28,478 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,720 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 15,791 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,634 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,039 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها