سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 15,067 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,640 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,326 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,392 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,911 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 29,292 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,792 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 16,477 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,746 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,158 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها