سیستم های ارتباطی و جمع آوری اطلاعات

Ground based Intelligence , Surveillance & Communication

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 22,836 نمایش ها
 1. بازگشت شبح Lourdes

  • 10 پاسخ
  • 5,879 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,792 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,801 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 23,724 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,145 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 19,749 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,811 نمایش ها
 2. شناسایی بیسیم PRC-77

  • 28 پاسخ
  • 39,224 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,413 نمایش ها
 3. اسم رمز در بي سيم

  • 23 پاسخ
  • 29,055 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,950 نمایش ها
 4. SINCGARS بیسیم قدرتمند

  • 5 پاسخ
  • 5,502 نمایش ها