نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 9,355 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,114 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,982 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,264 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,658 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,761 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,484 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,976 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,753 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,142 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها