نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,984 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,756 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,666 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,273 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,373 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,774 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,492 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,484 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,984 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,304 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,145 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,125 نمایش ها