نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 9,693 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,366 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,003 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,109 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,807 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,637 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,474 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,899 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,345 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,185 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها