super_comando

تحلیل و پیگیری تحولات عراق

Recommended Posts

تحويل چند دستگاه خودرو محافظت شده Spartan به نيروهاي پيشمرگه

 

normal_CF62V1tWMAAkoPi.jpg          normal_CF62Wj7WMAAPGfC.jpg

ویرایش شده در توسط amirarsalankhan
 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تحويل چند دستگاه خودرو محافظت شده Spartan به نيروهاي پيشمرگه

normal_CF62V1tWMAAkoPi.jpg normal_CF62Wj7WMAAPGfC.jpg

به شدت در مرزبانی ها به همچین خودرو هایی نیاز داریم...
(برای دل خودم گفتم وگرنه همه میدونن ارزش پول بیشتر از جون سربازاست در تفکر نظامی کشور ما) ویرایش شده در توسط zAa9
 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

و دراینصورت فرقمون با اونها؟

 

این یک قانون بین المللی هست ، طبق قوانین جنگی ژنو اگه اسیری گرفتی که لباس نظامی نداشت و به ارتش شناخته شده ای تعلق نداشت میتونی در جا اعدامش کنی (البته تو همین مایه ها نه دقیقا همین)

 

ی بارم که شده به قوانین بین المللی اجترام بذاریم :)

 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

این یک قانون بین المللی هست ، طبق قوانین جنگی ژنو اگه اسیری گرفتی که لباس نظامی نداشت و به ارتش شناخته شده ای تعلق نداشت میتونی در جا اعدامش کنی (البته تو همین مایه ها نه دقیقا همین)

 

ی بارم که شده به قوانین بین المللی اجترام بذاریم :)

 

 

سلام. عرض ادب :rose:

 

یک ساعت وقت گذاشتم و مطالعه داشتم رو قوانین ژنو . در جایی همچین قانونی رو ندیدم تلاش جان

 

شما اگه پیدا کردین این لینک هست خوشحال میشم به عنوان اطلاعات عمومی هم که شده بدونم کدوم ماده و بند هست:

کنوانسیون ژنو درباره جنگ و اسرای جنگی

 

شاید واقعا من ندیدم . چون هر جایی بود چنین گفته هایی شده بود:

 

 

● مادۀ 3

چنانچه نزاع مسلحانه جنبۀ بین‏ الملی نداشته و در خاک یکی از دول معظمۀ متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند.
1 با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند، به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود: الف لطمه به حیات و تمامیت بدنی، قتل من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‏رحمانه، شکنجه و آزار.
ب اخذ گروگان.
ج لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف.
د) محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متحد ضرورت می‏دانند باشد.
2 بیماران و زخم‏داران جمع‏آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوع پروری بی‏طرف مانند کمیتۀ بین‏المللی صلیب سرخ می‏تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طریق موافقت نامه‏های اختصاصی به موقع اجراء گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع متخاصمین نخواهد داشت.

 

 

 

این هم تعریفی که از اسیر داره :

 

● مادۀ 4

الف اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پائین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی بدان‏گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‏شوند:
1 اعضاء نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضاء چریک و دسته‏های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2 اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‏های داوطلب به انضمام اعضاء نهضت‏های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا خارج خاک خود مشغول عملیات باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به اینکه چریکها یا دسته‏های داوطلب و نهضت‏های مقاوت متشکل مذکور جامع شرایط زیر باشند:
الف) یک نفر رئیس در رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب) دارای علامت مشخصۀ ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج) علناً حمل اسلحه نمایند.
د) در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
3 اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته نشده باشد.
4 کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی‏آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضاء غیرنظامی کارکنان هواپیمایی جنگی خبرنگاران جنگی تهیه کنندگان اجناس، اعضاء واحدهای کار یا خدمت که عهده‏دار آسایش نیروهای مسلحند مشروط به اینکه از طرف نیروهای مسلحی که همراهی می‏کنند مجاز باشند برای این منظور نیروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست به این قبیل ا شخاص تسلیم نمایند.
5 کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی من جمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و کارکنان هواپیمائی کشوری دولت‏های متخاصم که به موجب سایر مقررات حقوق بین‏الملل از معاملۀ مساعدتری برخوردار نیستند.
6 اهالی اراضی اشغال نشده که در موقع نزدیک شدن دشمن بی‏آنکه فرصت تشکیل نیروهای منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه به دست می‏گیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.
ب اشخاص ذیل از معامله‏ای که به موجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:
1 اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق‏اند یا متعلق بوده‏اند در صورتی که دولت اشغال کننده به علت همین تعلق اقدام به بازداشت آنها را لازم بدانند ولو آنکه آنها را قبلاً در زمانی که جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده بوده خصوصاً در موردی که اشخاص مزبور در صدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشند یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمایند.
2 اشخاص متعلق به یکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولت‏های بی‏طرف یا غیر متخاصم آنها را در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین‏المللی مکلف ببازداشت آنان می‏باشند با قید و شرط هرگونه معاملۀ مساعدتری که دولت‏های مذکور بخواهند دربارۀ آنان قائل شوند به استثناء مقررات مواد8، 10، 15، بند 5 از مادۀ 30، مواد 58 لغایت 67 و مواد 92 و 126 و به استثنای مقررات مربوط به دولت‏های حامی در موقعی که بین دول متخاصم با دولت‏های بی‏طرف یا غیر متخاصم روابط سیاسی موجود باشد. در موقعی که روابط سیاسی مزبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهدۀ دول حامی است نسبت به آن اشخاص اجراء نمایند بدون آنکه این عمل از وظائفی که دول مزبور معمولاً به موجب رسوم و عهود سیاسی و کنسولی اجراء می‏نمایند چیزی بکاهد.
ج) این ماده اساسنامۀ کارکنان بهداری و مذهبی را بنحویکه در مادۀ 33 این قرارداد پیش‏بینی شده محفوظ می‏دارد.

 

 

 

اینجا هم میگه :

 

مادۀ 12 اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‏باشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهائی که آنها را اسیر کرده‏اند. قطع نظر از مسئولیت‏های شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده مسئول معامله‏ای است که با اسیران مزبور می‏شود.

 

 

 

 

صرفا جهت اطلاع گفتم . قصد جسارت نداشتم

 

یا علی :rose: :rose:

 • Upvote 5
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ی بارم که شده به قوانین بین المللی اجترام بذاریم :)

 

 

اتفاقا ما همیشه به قانون بین‌المللی احترام گذاشتیم، نمونش همین کشتی نجات که رفت به جیبوتی و ....

 

مشکل ما دقیقا بعد از احترامه که نمیتونیم به دنیا نشون بدیم که ما محترم هستیم و احترام گذاشتیم....

 

صدا و سیما، همچنان بزرگ‌ترین مشکل کشور...

 • Upvote 3
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

فیلم +18

 

61952ec2ed691.jpg

 

 

دانلود کنید


وبازهم الفرار

 

 

 

http://www.palestineafree.com/files/1416266360_content_thumb.jpg

 

+++++++++++++++++++++++++++

پی نوشت

این نوحه ضبط استودیویی در فیلم «بازرس ویژه» هم به مناسب سرهای بریده شهدا

 

دانلود کنید

 

http://hw4.asset.aparat.com/aparat-video/d314c7d62273c9518f17841550abaaa82167020-240p__23754.mp4

 

سایت آپارات

 

http://s5.picofile.com/file/8169402092/bazras_vije.wma.html

 

متن نوحه ضبط استودیویی فیلم «بازرس ویژه»که لینک دانلودش قرار داده شده به مناسبت سرهای بریده شهدا

ای تک سوار ذوالجناح
تو فاتح محشر شدی
با خیل یاران آمدی
بی یار و بی یاور شدی
شد نینوا غرق به خون
شور و کتل ها واژگون
زیر و زبر شد آسمون
تا شاهد سرور شدی
یاران تا یاری کنند
حق را نگهداری کنند
خون بر زمین جاری کنند
تا از دم خنجر شدی
سرها به تیغ نیزه ها
نقشت به صرخ ماسماء
لرزید تا عرش خدا
وقتی که بی پیکر شدی

ویرایش شده در توسط FBI
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

دو خودرو بمب گذاري شده ديشب دو هتل بابل و شرايتون را در بغداد را لرزاند و منجر به كشته و زخمي شدن نزديك به 40 نفر شد

 

normal_CGIg7G9WEAECEBi.jpg   normal_CGIg7HPWkAACfyX.jpg

 

thumb_CGH-SJFW0AEwJkU.jpg  thumb_CGH-SIwWcAI0823.jpg  thumb_CGH-SIOWEAENbVi.jpg  thumb_CGH-SIWWIAAow3I.jpg

 

 

منبع :

http://www.euronews.com/2015/05/29/twin-car-bombs-at-top-baghdad-hotels-kill-10-wound-30/

ویرایش شده در توسط amirarsalankhan
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

از روز كه داعش واحد پولي خودش رو راه اندازي كرد بازار فروش براي خودش درست كرد يه خورده به همه چيز بد بين شدم

يكي از دوستان گفت اگر اسير نگيريم همونجا بكشيمشون فرقي با اينها نداريم بنظرم بايد همون اول تيكه تيكه كرد اين حرومي هارو چون حتي اگه بيعت هم كنند بعدا امكان داره دوباره افكار مضحكشون رو كه تو كله پوكشون هست رو ميون مردم پخش كنند

 • Upvote 4
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

درود

من متن انگلیسی قوانین را قبل از انقلاب در کتابی از کتابخانه یک سرهنگ بازنشسته گارد شاهنشاهی که همسایه دیوار به دیوار ما بودند خواندم و با این متن ناقصی که این سایت گذاشته دارای یک فرق اساسی است.

و آن این است که:  اسیر جنگی شرایطی دارد و هر مسلحی اسیر جنگی نیست. قوانین ژنو برای سرباز و نیروی متخاصم تعریف دارد که این تعریف شامل هیچکدام ازتروریستهای سوریه و عراق نمی شود.

افرادی که سر مردم عادی را می برند و دختر بچه سه ساله را سر بریده به دیوار میخکوب می کنند با هیچ قانونی سرباز شناخته نمی شوند. قوانین ژنو مربوط به سربازان در خطوط نبرد و پشت جبهه دشمن است نه در مورد تروریستهای آدم خور.

 

نیروهای مسلح متخاصم و یا پارتیزانهای آنها یا نیروهای تحت حمایت آنها باید متعلق به دولتی باشند که به شما اعلام جنگ رسمی داده و دارای شماره سربازی و آرم و علایم و لباس مخصوص دولت متخاصم باشند. اگر این نیروها از لباس ارتش شما استفاده بکنند باز مزدور حساب می شوند و این در جنگ دوم جهانی رویه قضایی هم دارد و بسیاری از آلمانی ها که لباس ارتش آمریکا را پوشیده بودند و پشت خطوط آنها را منهدم می کردند در دم اعدام می شدند البته با حکم دادگاه صحرایی و کاملا قانونی.

 

علت این هم که به نیروهای سپاه درجه و آرم و علائم وارد شد همین بود در غیر این صورت سپاهی ها در بند درجه و آرم علائم نبودند و به زور مجبورشان کردند که درجه را بپذیرند.

اگر دقت کنید ارتش آزاد سوریه هم درجه های نظامی خود را نگاهداشته است به همین دلیل!!

 

حتی نیروهای پارتیزان هم باید صاحب داشته باشند و لباس دارای درجه و شماره سربازی. در غیر این صورت مزدور حساب می شوند و حکم مزدور با اسیر جنگی متفاوت است.

بنا به قوانین ژنو اگر باشد تمام قطری ها و عربستانی ها و عثمانی ها و چچنی ها و وحوش خارجی دیگری که در کشور شما اقدام به مبارزه با شما می کنند مزدور(mercenary) حساب شده و حکم مزدور هم اعدام در جا است. تحت هیچ شرایطی اینها نمی توانند سرباز باشند زیرا دولتهای اینها رسما به شما اعلام جنگ نداده اند حتی اگر این وحوش با لباس کامل نظامی دستگیر بشوند. اگر پارتیزان فردی از کشور خود شما است که بر علیه شما شوریده، باید از متخصصین حقوق بین الملل پرسید ولی به نظر من دیگر قوانین ژنو صادق بر آنها نیست و اینها سرباز حساب نمی شوند و اشرار مسلح حساب می شوند که هر کشوری برای اشرار مسلح قوانین داخلی خودش را دارد برای مثال حکم اشرار مسلح در ایران مفسد فی الارض هست.

 

البته اینکه دوستمان می گویند که یک بار هم ما قوانین را رعایت بکنیم شاید اشاره به این دارند که در جنگ با عراق ما از بیش از 20 کشور مزدور اسیر داشتیم به ویژه از سودان و مصر و فلسطین که اینها را با هدایا آزاد می کردیم بنا به رافت اسلامی و بر خلاف قوانین ژنو که حکم اینها اعدام در جا بود. حتی از دانشجوهای رزمنده ام شنیده ام که فلسطینی بوده که 3 بار اسیر و آزاد شده بوده است!!!!  رافت زیادی هم خیلی جاها به ضعف تعبیر می شود به ویژه اگر طرف مقابل از این قماش تکفیری باشد.

و جایی که ضعف شما نمایان شد، قورباغه هم برای شما هفت تیر می کشد.

 

قانون ژنو دیگه چه کشکیه که به خاطرش خودتون رو خسته می کنید؟ مگه موقع نوشتن این قانون از ما نظر خواستن که ما هم بهش احترام بگذاریم؟ وقتی یکی از دیوار خونه من بالا بیاد با قانون خودم باهاش برخورد می کنم نه قانونی که انور دنیا برای تامین منافع عده ای منفعت طلب نوشته شده.

 

 • Upvote 2
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

و دراینصورت فرقمون با اونها؟

بقول یکی از دوستان همون فرقی که حضرت امیر (ع) دستور میده از خوارج اسر نگیرن و همه رو از دم تیغ بگذرونن.

_________

من نمیخوام برای برخورد با اسرای داعش نسخه بپیچم ولی این قضیه کنوانسیون ژنو که برخی کاربران مطرح کردن اصلا در مورد داعش صدق نمیکنه، اون برای سرباز رسمی یک کشور هست، نه مشتی حرامی گردنه بند. ویرایش شده در توسط GRIPEN
 • Upvote 5
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

همونطور که دوستان گفتن اولا قانون ژنو در مورد تروریستها صادق نیست...

دوما.. فرضا مطابق نظر شما...اینها زنده نگه داریم و زندانی کنیم....بعدش چی؟

بیان همه دوباره آزاد کنن؟ همونطور که چندین بار مشاهده کردیم...جندین بار زندانی ها رو ازاد کردن

حالا شما مسول...آیا عقل سلیم اجازه میده که اینها زنده نگهداریم؟

اصلا اینها زنده نگهداریم که چی بشه؟ با چه کسانی مبادله کنیم؟

مگع اونها اسیر نگه میدارن که باهاشون مبادله انجام بشه؟؟

============================

اولا که من ویدوو های اعدام بیابانی این داعشی ها میدیم..تو پیچ عصائب الحق کلی سرزنششون میکردم..ولی بعدا فهمیدم که این ناشی از ژست

روشنفکری من بوده!! که بعد یه مدتی فهمیدم حقیقت چیز دیگه ای هست...همشون باید اعدام کنن...این شعر واقعا اینجا کاربرد داره

 

ترحم بر پلنگ تیزدندان .... ستمکاریست بر گوسفندان

 • Upvote 15
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

همونطور که دوستان گفتن اولا قانون ژنو در مورد تروریستها صادق نیست...

دوما.. فرضا مطابق نظر شما...اینها زنده نگه داریم و زندانی کنیم....بعدش چی؟

بیان همه دوباره آزاد کنن؟ همونطور که چندین بار مشاهده کردیم...جندین بار زندانی ها رو ازاد کردن

حالا شما مسول...آیا عقل سلیم اجازه میده که اینها زنده نگهداریم؟

اصلا اینها زنده نگهداریم که چی بشه؟ با چه کسانی مبادله کنیم؟

مگع اونها اسیر نگه میدارن که باهاشون مبادله انجام بشه؟؟

============================

اولا که من ویدوو های اعدام بیابانی این داعشی ها میدیم..تو پیچ عصائب الحق کلی سرزنششون میکردم..ولی بعدا فهمیدم که این ناشی از ژست

روشنفکری من بوده!! که بعد یه مدتی فهمیدم حقیقت چیز دیگه ای هست...همشون باید اعدام کنن...این شعر واقعا اینجا کاربرد داره

 

ترحم بر پلنگ تیزدندان .... ستمکاریست بر گوسفندان

 

سوال قشنگی مطرح کردید بویژه که قوانین ژنو شامل داستان نمی شود 

مطابق آنچه که می دانیم کسی که جنایت مرتکب شده بشد بعد از اسارت شامل عدم مجازات نمی شود 

از سوی دیگر کشتن اسیر بدون دلیل درست، فقط به دلیل جنگ با ما دلیل برای کشتنش نمی شود 

 

اینجا چیزی که مهم می شود شناختن افراد جنایتکار و شناسایی افرادی است که در جنایات همکاری داشته اند

از نظر ریاضی حرف شما درست است کشتن آن ها راحت و پاک کردن صورت مساله است 

ولی دیگر چه فرقی با آنها می کنیم

ما معتقد به اهل بیت هستیم و الگوی ما پیامبر اکرم و انبیا الهی و امامان معصوم هستند 

آنها چه می کردند؟

حضرت علی (ع) در مورد خوارج و اسرا جنگهایش چه کرد؟

 

من این موضوع را خوب نمی دانم و راه حل خوبی پیشنهاد نمی توانم بدهم

ولی می دانم راهکار اعدام اسیر بدون منطق تنها باعث دور شدن ما از حقیقت می گردد

 • Upvote 1
 • Downvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

اقایونی که حرف از حقوق بشر میزنید...انصافا داعشیا جزء بشر دسته بندی میشن.............اصلا موجودی تا این حد خونخوار تا حالا خلق شده.............اگه اینا رو سقط نکنند....قطعا روزی ازاد میشن .وووووووو....همون اشو همون کاسه.........

 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.