24 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 2,219 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,377 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,818 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,178 نمایش ها
 1. SLAM موشکی از جهنم

  • 8 پاسخ
  • 6,025 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,520 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,548 نمایش ها
 2. Burya : تندر سرخ

  • 0 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,527 نمایش ها
 3. موشک Fire Shadow

  • 3 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,777 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,889 نمایش ها
 4. نخستین کروز

  • 5 پاسخ
  • 4,288 نمایش ها
 5. موشك كروز ضدکشتی Sea Eagle

  • 0 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,042 نمایش ها
 6. موشک کروز BrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
 7. نخستین موشک کروز جهان

  • 0 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
 8. موشک کروز (ASM-2(Type 93

  • 0 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
 9. موشک کروز سوئدی RBS-15

  • 1 پاسخ
  • 3,066 نمایش ها
 10. موشک کروز Otomat

  • 0 پاسخ
  • 3,039 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,076 نمایش ها