aminmessi

شکارجانور قندهار/ به دام افتادن پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکا RQ170

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سلام
چرا دوستان موضوع را به شکل فریب در سطح کشور ما می بینند ؟ کمی کلان تر به موضوع نگاه کنیم  : این مسلم است که در هر صورت از اول برنامه ای پشت این قضایا وجود داشته است و یا با اتفاق افتادن اینها به وجود آمده است ( زمان وصل کردن این موضوع به این برنامه زیاد مهم نیست چون در هر دو فرض مطرح شده ، این برنامه الان وجود دارد ) ولی آیا این موضوع حتما به شکل یک فریب در سطح فقط ما بوده است و موضوع خیلی کلان تر از آن نباید دیده شود ؟ امکان ندارد که به شکل ساده ای برای جهت دهی در زمینه دنبال کردن خط خاصی از تکنولوژی بوده باشد که ممکن بود سالها بعد به آن دسترسی پیدا کنیم و ممکن بود که این سالها بعد برایمان خیلی دیر باشد ؟
 
واضح ترش این می شود : فکر نمی کنید این خط دادن های تکنولوژی و گاهی به قول دوستان لبه تکنولوژی ( البته من در مورد لبه تکنولوژی بودن موضوع مخالفم و فکر می کنم با برنامه ریزی قبلی مدل دانگرید شده و مناسب سازی شده تکنولوژی گیرمان آمده است ) فقط برای ما برنامه ریزی نشده و هدف آن کمی کلان تر از تنها کشور ما باشد. احساس نمی کنید گاهی دارند کمکمان می کنند تا بتوانیم در مقابل همسایه هایمان خیلی هم دست خالی نباشیم تا آنها هم خیلی پر رو نشوند و توازن منطقه به هم نخورد . البته این کمکها طبیعتا به گونه ای خواهد بود که ما به راحتی آنها را بپذیریم و با خوشحالی و افتخار از آنها استفاده کنیم .
 
اگر نگاهی به کمی گذشته تر بیندازیم می توانیم موضوع را واضح تر ببینیم : کمی به موضوع مک فارلین فکر کنید . کمی به وسایل و امکاناتی که ما در طی دوران جنگ و بعد از جنگ از بازار قاچاق تسلیحات بین المللی بدست آوردیم و فقط در صورتی می توانستیم به دست بیاوریم که در آن سر بازار قاچاق خود آمریکائیها باشند ، فکر کنید ؛ کمی به این فکر کنید که هنوز اف14 های ما سر پا هستند و کمی به تکنولوژی موشکی فکر کنید که از کشورهای بلوک شرق به دست آوردیم و امکان نداشت که پشت قضیه روسها ( شوروی اون موقع ) از آن بی خبر باشند و بدون مجوز آنها این اتفاق افتاده باشد ؟ در نهایت کمی به مذاکرات هسته ای و امتیازاتی که با چانه زدن های فراوان به ما داده می شوند ( تا باور کنیم که خودمان با تلاش و پافشاری به دست آورده ایم ولی در نهایت برنامه ریزی شده است تا داده شوند. ) هم فکر کنید . 
 
به این هم فکر کنید که ما استارت تکنولوژی موشکی مان را با کمک اولیه از شرقیها زدیم و نه فقط خودمان ، بلکه همسایه هایمان هم می دانند که فقط با این یک موضوع دست بالا را به مدت طولانی نخواهیم داشت ؛ طبیعتا کمی کمک اولیه در زمینه هواگردها ما را به تکنولوژی به روزی در این زمینه خواهد رساند ؛ طبیعی است اگر برای کسی که تشنه است ، در سر راهش آب قرار دهید ، بلافاصله و با کمال میل آن را خواهد نوشید. البته این کمک ( اسمش را بگذارید استارت اولیه یا هل اولیه ) طبیعتا همانند موضوع موشکی خواهد بود و البته کمی پنهان تر و پیچیده تر ( البته با این جملات متهم خواهم شد که موضوع موشکی را هم در همین قالب می بینم  که البته اتهام درستی خواهد بود. :( ) و طبیعتا ما به نتیجه خواهیم رسید که خودمان همه کارها را انجام می دهیم و با سربلندی به مسیر پیش بینی شده خواهیم رفت که البته در سطح منطقه ای به ضرر ما نخواهد بود.
 
در نهایت وزن منطقه ای ما طوری تنظیم خواهد شد که توازن در خاورمیانه جدید همچنان حفظ شود.
:)در سالهای اخیر، کسانی مغرضانه و با خط دهی امریکا و یا ساده لوحانه تلاش کرده اند با چشم پوشی بر تجربیات مکرر ملت، چهره ای بزک کرده از امریکا ترسیم و اینگونه وانمود کنند که اگر امریکایی ها، روزی دشمن ایران بوده اند امروز دست از آن توطئه ها کشیده اند!
ایشان افزودند: هدف از این تلاشها، این است که چهره واقعی دشمن از ذهنها پنهان شود تا امریکایی ها در نهان، به دشمنی خود ادامه دهند و در فرصت مناسب خنجر را از پشت فرو کنند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: واقعیت این است که اهداف امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، هیچ تغییری نکرده و آنها اگر بتوانند جمهوری اسلامی را نابود کنند لحظه ای درنگ و تأمل نخواهند کرد

http://www.khabaronline.ir/detail/474499/Politics/leader
 • Upvote 10
 • Downvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام

چرا دوستان موضوع را به شکل فریب در سطح کشور ما می بینند ؟ کمی کلان تر به موضوع نگاه کنیم  : این مسلم است که در هر صورت از اول برنامه ای پشت این قضایا وجود داشته است و یا با اتفاق افتادن اینها به وجود آمده است ( زمان وصل کردن این موضوع به این برنامه زیاد مهم نیست چون در هر دو فرض مطرح شده ، این برنامه الان وجود دارد ) ولی آیا این موضوع حتما به شکل یک فریب در سطح فقط ما بوده است و موضوع خیلی کلان تر از آن نباید دیده شود ؟ امکان ندارد که به شکل ساده ای برای جهت دهی در زمینه دنبال کردن خط خاصی از تکنولوژی بوده باشد که ممکن بود سالها بعد به آن دسترسی پیدا کنیم و ممکن بود که این سالها بعد برایمان خیلی دیر باشد ؟

 

واضح ترش این می شود : فکر نمی کنید این خط دادن های تکنولوژی و گاهی به قول دوستان لبه تکنولوژی ( البته من در مورد لبه تکنولوژی بودن موضوع مخالفم و فکر می کنم با برنامه ریزی قبلی مدل دانگرید شده و مناسب سازی شده تکنولوژی گیرمان آمده است ) فقط برای ما برنامه ریزی نشده و هدف آن کمی کلان تر از تنها کشور ما باشد. احساس نمی کنید گاهی دارند کمکمان می کنند تا بتوانیم در مقابل همسایه هایمان خیلی هم دست خالی نباشیم تا آنها هم خیلی پر رو نشوند و توازن منطقه به هم نخورد . البته این کمکها طبیعتا به گونه ای خواهد بود که ما به راحتی آنها را بپذیریم و با خوشحالی و افتخار از آنها استفاده کنیم .

 

اگر نگاهی به کمی گذشته تر بیندازیم می توانیم موضوع را واضح تر ببینیم : کمی به موضوع مک فارلین فکر کنید . کمی به وسایل و امکاناتی که ما در طی دوران جنگ و بعد از جنگ از بازار قاچاق تسلیحات بین المللی بدست آوردیم و فقط در صورتی می توانستیم به دست بیاوریم که در آن سر بازار قاچاق خود آمریکائیها باشند ، فکر کنید ؛ کمی به این فکر کنید که هنوز اف14 های ما سر پا هستند و کمی به تکنولوژی موشکی فکر کنید که از کشورهای بلوک شرق به دست آوردیم و امکان نداشت که پشت قضیه روسها ( شوروی اون موقع ) از آن بی خبر باشند و بدون مجوز آنها این اتفاق افتاده باشد ؟ در نهایت کمی به مذاکرات هسته ای و امتیازاتی که با چانه زدن های فراوان به ما داده می شوند ( تا باور کنیم که خودمان با تلاش و پافشاری به دست آورده ایم ولی در نهایت برنامه ریزی شده است تا داده شوند. ) هم فکر کنید . 

 

به این هم فکر کنید که ما استارت تکنولوژی موشکی مان را با کمک اولیه از شرقیها زدیم و نه فقط خودمان ، بلکه همسایه هایمان هم می دانند که فقط با این یک موضوع دست بالا را به مدت طولانی نخواهیم داشت ؛ طبیعتا کمی کمک اولیه در زمینه هواگردها ما را به تکنولوژی به روزی در این زمینه خواهد رساند ؛ طبیعی است اگر برای کسی که تشنه است ، در سر راهش آب قرار دهید ، بلافاصله و با کمال میل آن را خواهد نوشید. البته این کمک ( اسمش را بگذارید استارت اولیه یا هل اولیه ) طبیعتا همانند موضوع موشکی خواهد بود و البته کمی پنهان تر و پیچیده تر ( البته با این جملات متهم خواهم شد که موضوع موشکی را هم در همین قالب می بینم  که البته اتهام درستی خواهد بود. :( ) و طبیعتا ما به نتیجه خواهیم رسید که خودمان همه کارها را انجام می دهیم و با سربلندی به مسیر پیش بینی شده خواهیم رفت که البته در سطح منطقه ای به ضرر ما نخواهد بود.

 

در نهایت وزن منطقه ای ما طوری تنظیم خواهد شد که توازن در خاورمیانه جدید همچنان حفظ شود.

:)

البته باید خاطر نشان کنم اولبن موشکها از لیبی خریداری شد . ولی شاید شما فکر میکنید امریکا برای ما خریده داده لیبی که تقدیم ما بکنه

 • Upvote 5
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

البته باید خاطر نشان کنم اولبن موشکها از لیبی خریداری شد . ولی شاید شما فکر میکنید امریکا برای ما خریده داده لیبی که تقدیم ما بکنه

 

سلام

...

اگر نگاهی به کمی گذشته تر بیندازیم می توانیم موضوع را واضح تر ببینیم : کمی به موضوع مک فارلین فکر کنید . کمی به وسایل و امکاناتی که ما در طی دوران جنگ و بعد از جنگ از بازار قاچاق تسلیحات بین المللی بدست آوردیم و فقط در صورتی می توانستیم به دست بیاوریم که در آن سر بازار قاچاق خود آمریکائیها باشند ، فکر کنید ؛ کمی به این فکر کنید که هنوز اف14 های ما سر پا هستند و کمی به تکنولوژی موشکی فکر کنید که از کشورهای بلوک شرق به دست آوردیم و امکان نداشت که پشت قضیه روسها ( شوروی اون موقع ) از آن بی خبر باشند و بدون مجوز آنها این اتفاق افتاده باشد ؟ در نهایت کمی به مذاکرات هسته ای و امتیازاتی که با چانه زدن های فراوان به ما داده می شوند ( تا باور کنیم که خودمان با تلاش و پافشاری به دست آورده ایم ولی در نهایت برنامه ریزی شده است تا داده شوند. ) هم فکر کنید . 

...

:)

 • Upvote 2
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

 

کم نیستن این دست تفکراتی که فکر می کنن هر اتفاقی تو دنیا میفته مدیریت شده امریکا است .


 

کم نیستن این دست تفکراتی که فکر می کنن هر اتفاقی تو دنیا میفته مدیریت شده امریکا است . البته شما اشاره به شوروی کردید در تکنولوژی موشکی ولی روال بحث شما این رو نشون میده که اون هم مدیریت شده امریکا میدونید. در مورد امتیازات هسته ای هم که فرمودید برنامه ریزی شده بوده که این امتیازات داده بشه باید پاسخی داشته باشید که امتیاز داده شده در قبال امتیاز گرفته شده است امتیازی که حاصل زحمات دانشمندانی بوده که توانایی رو به حدی رسوندن که امریکا در مذاکرات مجبور بشه امتیاز بده . نه از اون همه دفاع شبانه روزیتون از تیم هسته ای و توافقش نه از بی تاثیردونستن این همه تلاش.

 • Upvote 7
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ببخشید وارد بحث شما اساتید بزرگوار میشم اینکه مدام این مسئله چرا اجازه ورود به عمق 250 کیلومتری خاک ایران داده شده و یا چرا 250 کیلومتر ؟ توضیح سادهای میتونه داشته باشه که به روش هک این عملیات که در واقع استفاده از نقص ( یا مزیت در هر صورت) در روش دریافت سیگنال در گیرنده های قدیمی gps  بوده . در تمام گیرنده های gps ، مدام در حال جستجوی قویترین سیگنال هستند و بعد از ان اصلاحا بروری ماهواره و همانطور که میدونید برای دریافت مختصات حتما نیاز قفل بر روی حداقل 3 ماهواره میباشد .

حالا با یک روش ساده و استفاده از چند ایستگاه ارسال سیگنالهای زمینی gps که در ایران هم کم نیست ( سامانه هدی) میوتنیم هر مختصاتی رو با چند سیگنال قویتر ارائه بدیم . حالا برسیم به 250 کیلومتر چرا؟ خوب سادس بر میگرده به فاصله پایگاه عملیاتی پرنده که فکر کنم قندهار باشه و محلی که عملیات هک و تغییر مسیر ( Redirect ) انجام شده ، چون همین مسیر دوباره باید برگرده . میتونید این فاصله را از فاصله پایگاه که فکر کنم قندهار باشه تا حدود مرز که فکر کنم که عملیات هک انجام شد و بدست بیارید.

البته اینم در حدود فرضیه هست . البته یک فرضیه قوی.

 • Upvote 2
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
حالا که این بحث دام پهن کردن داغه بد نیست یک جور دیگه هم به قضیه نگاه کنیم.
در همون نفوذ اول آرکیو به داخل خاک کشورمون پدافند اونو شناسایی میکنه اما اقدام به زدنش نمیکنه.ممکنه یکی دوببار دیءه هم این اتفاق تکرار شده باشه.امریکایی ها هم که دیدن آرکیو راحت میره و میاد هربار عمق نفوذش رو بیشتر کردن.
حتی میشه اینججوری گفت که ما عمدا چیزی رو که آرکیو براش ساخته شده یعنی حسگرهای دقیق تو بحث مثلا مواذ رادیو اکتیو در اختیارش قرار دادیم.ماهواره ها نشت مواد رو رصد کردن.برای جمع آوری بهتر اطلاعات آرکیو رو فرستادن و خیالشون از بابت عدم رهگیریش هم راحت بوده.غافل از اینکه همه ی اینها یک دام بوده و در نهایت پدافند سپپاه بعد از چند بار رهگیری و رصد آرکیو دففه آخر میتونه اونو بنشونه.
 • Upvote 7
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
فرضیه تقدیم کردن آرکیو در سینی به ایران جهت برقراری موازنه به اعراب و ارائه برخی فناوری ها و سوق دادن نیروهای مسلح‌ به سمت جنگ افزارهای دیگر ، خیلی سطح پائین و فانتزی به نظر میرسه!

معتقدان و مروجان چنین فرضیه ای ، در رابطه با نحوه تسلیم این پهپاد (اونهم به صورت سالم) به هوافضای سپاه ، چه توضیحی میتونن ارائه بدند؟
یا اینکه هزینه دادن فناوری های سطح بالا به یک کشور مخالف و دشمن که اتفاقا استعداد لازم برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و سپس جهانی رو داره ، با سودش برابری میکنه؟

تنها دلیلی که موجب شد بنده فرضیه نفوذ رو در پست زیر مطرح کنم این بود که بعد از این شکست های متوالی و موفقیت هوافضای سپاه در نشاندن پهپادهای متجاوز ، برای مقابله و سواستفاده از احساس پیروزی هوافضا ، سناریویی در جهت نفوذ و انتقال مستقیم بد افزار به سیستم های هوافضا طرح ریزی بشه که احساسات مانع‌ توجه به این نکات شده و در نهایت دشمن شکست رو به پیروزی بدل کنه!

متاسفانه صحبت از تئوری توطئه در خیلی جاها مذمت میشه اما در چنین مواردی ظاهرا عین صوابه!

http://www.military.ir/forums/topic/29961-نمایشگاه-پهپادی-تبدیل-تهدید-به-فرصت-سپاه-پاسدار/page-7#entry501690
 • Upvote 11
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام علیکم

متاسفانه صحبت از تئوری توطئه در خیلی جاها مذمت میشه اما در چنین مواردی ظاهرا عین صوابه!

http://www.military.ir/forums/topic/29961-نمایشگاه-پهپادی-تبدیل-تهدید-به-فرصت-سپاه-پاسدار/page-7#entry501690

 

گرفتاری اینجاست که اگر به چنین سناریوهایی فکر شود یا در ارتباط  با آن تحلیلی ارائه شود ، آن را به پای تضعیف سپاه ، ارتش ، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و سایر ارگان های مربوط می گذارند ،

 

متاسفانه  ترجمه رسمی این عبارت بدین معنی است در این موارد فکر نکنید ، تحلیل نکیند ، حرف نزنید . ولی نکته مثبت ماجرا اینجاست که تعداد این افراد بسیار قلیل هست و خوشبختانه  قریب به اتفاق دوستان ، چنین نظری ندارند و این مایه خوشوقتی است

 • Upvote 12

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با درود
دوستان یک فرض دیگه ای هم میشه برای این مورد قایل شد
ممکنه همین پرنده یا دومی که تازه رونمایی شد از بازار سیاه جنگ افزار تهیه شده باشه
ما تو زمان جنگ خیلی از تجهیزات و مهمات های خاص رو مجبور بودیم از بازار سیاه تهیه کنیم پس حتما همه دلال های اون دوره رو باهاشون ارتباط داریم
و خیلی چیزها رو میشه از اون کانال خرید
به نظر من این فرض خیلی محتملتر از اینکه بشه این پرنده ها رو از طریق هک با چیزهای دیگه بدست آورد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام علیکم

 
گرفتاری اینجاست که اگر به چنین سناریوهایی فکر شود یا در ارتباط  با آن تحلیلی ارائه شود ، آن را به پای تضعیف سپاه ، ارتش ، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و سایر ارگان های مربوط می گذارند ،
 
متاسفانه  ترجمه رسمی این عبارت بدین معنی است در این موارد فکر نکنید ، تحلیل نکیند ، حرف نزنید . ولی نکته مثبت ماجرا اینجاست که تعداد این افراد بسیار قلیل هست و خوشبختانه  قریب به اتفاق دوستان ، چنین نظری ندارند و این مایه خوشوقتی است

سلام
صحبت کنید ، اما برپابه ادله محکم یا حداقل معقول!
برای مثال وقتی از دادن کریمانه پهپاد آرکیو به هوافضا صحبت میشه ، نحوه ارائه هم ذکر بشه! مثلا آیا با هواپیمای باری آورده شده یا اینکه در پایگاه هوایی مشهد ، با هماهنگی اپراتور پهپاد فرود اضطراری داشته و ما پسش ندادیم؟
 • Upvote 3
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام

 

سلام
صحبت کنید ، اما برپابه ادله محکم یا حداقل معقول!
برای مثال وقتی از دادن کریمانه پهپاد آرکیو به هوافضا صحبت میشه ، نحوه ارائه هم ذکر بشه! مثلا آیا با هواپیمای باری آورده شده یا اینکه در پایگاه هوایی مشهد ، با هماهنگی اپراتور پهپاد فرود اضطراری داشته و ما پسش ندادیم؟

 

حالا دوستانی که چنین عقیده ای دارند ، به همراه این فرضیه ، باید استدلال درستی هم داشته باشند و این غیر قابل چشم پوشی خواهد بود .  این مساله یک شرایط منطقی را برای بحث مستدل بوجود می آورد .

 

ولی اینکه هر تحلیلی را به پای تضعیف نیروهای مسلح بگذاریم ، این با هیچ  ادله  و عنوانی قابل قبول نیست . چون براساس تجربه های موجود ، هر زمان ، چنین بحثهای درگرفته ، فوراً مساله به حاشیه ربط داده ( حاشیه ای که مستحضر هستید ) و مساله اصلی کاملاً بدست فراموشی سپرده می شود .

 

یک مقدار این حواشی حذف شوند ، قابلیت  و پتانسیل بررسی مستدل و منطق ماجرا وجود دارد

 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر


تنها دلیلی که موجب شد بنده فرضیه نفوذ رو در پست زیر مطرح کنم این بود که بعد از این شکست های متوالی و موفقیت هوافضای سپاه در نشاندن پهپادهای متجاوز ، برای مقابله و سواستفاده از احساس پیروزی هوافضا ، سناریویی در جهت نفوذ و انتقال مستقیم بد افزار به سیستم های هوافضا طرح ریزی بشه که احساسات مانع‌ توجه به این نکات شده و در نهایت دشمن شکست رو به پیروزی بدل کنه!
یعنی به پلنگ ، پلنگ شکن بزنن ک بعید هم نیست...

فرضیه توازن قوا در منطقه  اصلا با رفتار آمریکاییها سازگار نیست...

 

 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلامحالا دوستانی که چنین عقیده ای دارند ، به همراه این فرضیه ، باید استدلال درستی هم داشته باشند و این غیر قابل چشم پوشی خواهد بود . این مساله یک شرایط منطقی را برای بحث مستدل بوجود می آورد .

ولی اینکه هر تحلیلی را به پای تضعیف نیروهای مسلح بگذاریم ، این با هیچ ادله و عنوانی قابل قبول نیست . چون براساس تجربه های موجود ، هر زمان ، چنین بحثهای درگرفته ، فوراً مساله به حاشیه ربط داده ( حاشیه ای که مستحضر هستید ) و مساله اصلی کاملاً بدست فراموشی سپرده می شود .

یک مقدار این حواشی حذف شوند ، قابلیت و پتانسیل بررسی مستدل و منطق ماجرا وجود دارد

موضوع ارتباط دادن این مباحث به مسئله تضعیف نیروهای مسلح برداشت و تصور شخصی شماست و بهتر هست که برپایه تصورات نادرست شخصی ، گفته ها رو ارزیابی نکنید!

چیزی که در پستهای قبل مشخصه اینه که گفته شده برای فرضیه ها ، دلیل و مدرک هم ارائه بشه!
مثلا نحوه ارائه و فرود به چه نحو بوده و در این بین ، هوافضای سپاه و احتمالا قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ، چه نقشی داشتن؟ در این سناریو صرفا نقش ناظر رو برعهده داشتند و متوجه نیات طرف مقابل نشدند؟

آیا اساسا در یک فروم و محفل علمی ، قرار هست هر فرضیه سست و بدون دلیل و مدرکی ارائه بشه و دیگران ایرادی نگیرند؟
 • Upvote 6
 • Downvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

موضوع ارتباط دادن این مباحث به مسئله تضعیف نیروهای مسلح برداشت و تصور شخصی شماست و بهتر هست که برپایه تصورات نادرست شخصی ، گفته ها رو ارزیابی نکنید!
 

 

این ازنحوه عکس العمل برخی کاربران و بک گراند قبلی از آنها ، سنجیده شده ( از این مساله بگذریم که متاسفانه قابل حل نیست )

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مثلا نحوه ارائه و فرود به چه نحو بوده و در این بین ، هوافضای سپاه و احتمالا قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ، چه نقشی داشتن؟ در این سناریو صرفا نقش ناظر رو برعهده داشتند و متوجه نیات طرف مقابل نشدند؟

 

فرضیه شخصی بنده ، بر پایه اجرای یک فریب استوار هست .( در یک روند کلی و نه متمرکز شدن روی قضیه RQ)  / در حالی که دوستان صرفاً RQ را مورد توجه قرار دادند .

 

سایر دوستانی که اعتقاد دارند آمریکایی ها آن را برای ایجاد یک توازن فناورانه ( و نه در راستای یک فریب راهبردی )   عمداً در اختیار ما گذاشتند ، خودشان باید استدلال کنند . بنده صرفاً آنها را مطالعه کردم .

 

 

پی نوشت :

 

تا زمانی که سیر منطقی ماجرا درست و مودبانه پیش برود ، هر فرضیه ای قابل رد یا تایید خواهد بود و این در همه جا یک فرآیند قابل قبول بشمار میرود .

 

بعید می دانم که کسی اینجا ادعا داشته باشد که همه استدلال هایش صحیح هست و فرضیه اش از قطعیت کامل برخوردار است 

 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ایراد کار آنجاست که پست خاصی (با محتوا‌ و ایراداتی که قبلا عرض شد) مورد توجه قرار میگیره و در استاتوس به عنوان الگوی صحیح معرفی میشه! و گرنه هر شخصی در اشتراک گذاشتن تصوراتش آزاده و‌ دیگران برمبنای استدلال ها و دانش فرد ، اون تصورات رو مورد ارزیابی قرار داده و اگر عاقلانه و دارای پشتوانه محکم ، علمی و منطقی بود ، اونها میپذیرند و در غیر این صورت...
 • Upvote 5
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.