179 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 38 پاسخ
  • 9,081 نمایش ها
  • 2,371 پاسخ
  • 464,565 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,535 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,112 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,000 نمایش ها
 1. پهپاد ترکیه ای  Aksungur

  • 1 پاسخ
  • 784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 661 نمایش ها
  • 201 پاسخ
  • 29,200 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,673 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,111 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,526 نمایش ها
 2. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 3,056 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,275 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,947 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,415 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,395 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,508 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,635 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
 3. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,593 نمایش ها
 4. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,263 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,605 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,060 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,324 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,303 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,585 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,406 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
 5. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,729 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,966 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها