173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 201 پاسخ
  • 25,481 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 2,352 پاسخ
  • 437,920 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,006 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,399 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,071 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,817 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,208 نمایش ها
 1. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,619 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,393 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,847 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,973 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,296 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,060 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,065 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,224 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,458 نمایش ها
 2. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,083 نمایش ها
 3. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,537 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,652 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,234 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,347 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,372 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,625 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,145 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,524 نمایش ها
 4. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,293 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,984 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,345 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,284 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
 5. پهپاد EADS Talarion

  • 8 پاسخ
  • 3,160 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
 6. پهپاد Hammerhead

  • 5 پاسخ
  • 2,664 نمایش ها