177 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 12 پاسخ
  • 642 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 5,806 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 317 نمایش ها
 1. پهپاد ترکیه ای  Aksungur

  • 1 پاسخ
  • 218 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 186 نمایش ها
  • 201 پاسخ
  • 26,107 نمایش ها
  • 2,352 پاسخ
  • 440,717 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,119 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,549 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,122 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,968 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,385 نمایش ها
 2. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,568 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,875 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,607 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,147 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,409 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,252 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,284 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
 3. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,194 نمایش ها
 4. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,575 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,725 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,399 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,243 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,993 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,982 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,926 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,441 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
 5. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,339 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,023 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,344 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,217 نمایش ها