179 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 6,911 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,209 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,298 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,618 نمایش ها
  • 2,354 پاسخ
  • 448,268 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 627 نمایش ها
 1. پهپاد ترکیه ای  Aksungur

  • 1 پاسخ
  • 450 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 396 نمایش ها
  • 201 پاسخ
  • 27,469 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,391 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 2,415 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,284 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,396 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,828 نمایش ها
 2. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,994 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,711 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,915 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,703 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,756 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,267 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
 3. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,357 نمایش ها
 4. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,990 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,457 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,371 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,820 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
 5. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,495 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,163 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,530 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,730 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها