201 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. پهپاد ایرانی (( شاهد 129 ))

  • 332 پاسخ
  • 67,147 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 10,948 نمایش ها
 2. پهباد ابابیل

  • 76 پاسخ
  • 20,772 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,786 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,041 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,349 نمایش ها
 3. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,370 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,306 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,056 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,791 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,231 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,647 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,330 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,756 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,816 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,795 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,825 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,195 نمایش ها
 4. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 4,790 نمایش ها
 5. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,301 نمایش ها
  • 430 پاسخ
  • 42,022 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,105 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 19,815 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,970 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,299 نمایش ها
  • 137 پاسخ
  • 47,285 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,015 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,352 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,348 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,127 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,439 نمایش ها
 6. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,062 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,739 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,318 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,991 نمایش ها