173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2,344 پاسخ
  • 431,440 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 771 نمایش ها
  • 200 پاسخ
  • 23,971 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,620 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,041 نمایش ها
 1. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,557 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,571 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,299 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,820 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,793 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,190 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,659 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,006 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,401 نمایش ها
 2. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 4,990 نمایش ها
 3. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,553 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,170 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,324 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,324 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,556 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,798 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,083 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,895 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,471 نمایش ها
 4. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,246 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,932 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,297 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,506 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,842 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,178 نمایش ها
 5. پهپاد EADS Talarion

  • 8 پاسخ
  • 3,094 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
 6. پهپاد Hammerhead

  • 5 پاسخ
  • 2,592 نمایش ها