173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2,351 پاسخ
  • 435,353 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,238 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 919 نمایش ها
  • 200 پاسخ
  • 24,855 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,321 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,731 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,151 نمایش ها
 1. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,598 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,660 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,837 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,501 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,905 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,266 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,734 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,037 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
 2. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,055 نمایش ها
 3. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,518 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,616 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,214 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,323 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,177 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,926 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,923 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,356 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,504 نمایش ها
 4. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,277 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,885 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,270 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,148 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,219 نمایش ها
 5. پهپاد EADS Talarion

  • 8 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
 6. پهپاد Hammerhead

  • 5 پاسخ
  • 2,638 نمایش ها