173 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 551 نمایش ها
  • 2,335 پاسخ
  • 427,314 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,448 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,346 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,748 نمایش ها
 1. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,444 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,805 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,526 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,939 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,916 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,925 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,067 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
 2. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 4,893 نمایش ها
 3. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,402 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,440 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,201 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,310 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,197 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,777 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,452 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,801 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,712 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,999 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,223 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,796 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,452 نمایش ها
 4. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,162 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,211 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,423 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,012 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,089 نمایش ها
 5. پهپاد EADS Talarion

  • 8 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
 6. پهپاد Hammerhead

  • 5 پاسخ
  • 2,497 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها