181 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 46 پاسخ
  • 12,951 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 2,373 پاسخ
  • 477,449 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,034 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,965 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
 1. پهپاد ترکیه ای  Aksungur

  • 1 پاسخ
  • 1,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 915 نمایش ها
  • 201 پاسخ
  • 31,143 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 350 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,868 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,155 نمایش ها
 2. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 3,284 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,571 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,986 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,223 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 9,165 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,039 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,897 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,734 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,158 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,118 نمایش ها
 3. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,867 نمایش ها
 4. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,549 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,962 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,056 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,547 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,228 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,536 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,552 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,642 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,759 نمایش ها
 5. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,970 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها