هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,107 نمایش ها
 1. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,511 نمایش ها
 2. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,393 نمایش ها
 3. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
 4. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,094 نمایش ها
 5. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 856 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
 6. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,125 نمایش ها