هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 16,200 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 10,770 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,111 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,601 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,927 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,833 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,267 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,310 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,346 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,280 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,083 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,276 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,066 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,854 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,867 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,271 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,437 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,525 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,581 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,470 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,027 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,648 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,109 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,045 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,533 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,096 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,794 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,552 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,941 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,335 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,377 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,044 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,040 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,976 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,141 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,789 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,609 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,686 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,385 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,505 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,698 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,897 نمایش ها