هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

87 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 7,762 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,357 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,348 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,157 نمایش ها
 1. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,719 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,821 نمایش ها
 2. Sukhoi Su-32/34 Bomber Flanker

  • 41 پاسخ
  • 13,387 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,643 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,832 نمایش ها
 3. آشنايي با بمب افكن B-2 Spirit

  • 39 پاسخ
  • 19,033 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 26,430 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,387 نمایش ها
 4. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,684 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,034 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,448 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,317 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,021 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,390 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,293 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,200 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,061 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,387 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,449 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,013 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
 5. بتي

  • 2 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,127 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,595 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,199 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,251 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,698 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,584 نمایش ها
 6. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
 7. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,554 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,674 نمایش ها
 8. بمب افكن لنسر

  • 17 پاسخ
  • 7,792 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
 9. SU-34 FULL BACK

  • 45 پاسخ
  • 12,499 نمایش ها