هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 50 پاسخ
  • 10,212 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,896 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 127 پاسخ
  • 50,920 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,680 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,732 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 14,263 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 65,196 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 9,693 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,855 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,882 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 6,456 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 10,740 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,228 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 6,430 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,631 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,697 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,457 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,316 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,591 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,888 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,324 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,774 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,204 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,192 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,484 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,057 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,311 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 24,742 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,905 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 16,037 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,155 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,680 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,931 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,884 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,845 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,070 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,374 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,546 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 19,371 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,412 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 4,670 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,907 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,092 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 2,306 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها