هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 27 پاسخ
  • 9,351 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,083 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,077 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,608 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,790 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 44,494 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,764 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,465 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,631 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,459 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,251 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,440 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,362 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,932 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,413 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,534 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,724 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,121 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,827 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,442 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,286 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,759 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,248 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,618 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,149 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,753 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,210 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,412 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,532 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,178 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,094 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,272 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,160 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,833 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,729 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,435 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,583 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,900 نمایش ها