هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 8,187 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 127 پاسخ
  • 47,131 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,148 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 18,469 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 12,163 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 61,402 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 9,115 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,332 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,865 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 10,115 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,605 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,827 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,141 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,272 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,216 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,109 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,804 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,470 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,217 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,705 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,626 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,012 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,552 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 22,351 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 15,483 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 14,161 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,682 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,277 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,427 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,376 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,355 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,555 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,145 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 17,678 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,973 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 4,160 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,662 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,422 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,149 نمایش ها