هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,334 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,692 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,216 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,073 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,970 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,061 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,075 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,004 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,790 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,722 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,014 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,727 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,683 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,707 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,003 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,295 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,934 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,287 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,114 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,860 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,383 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,968 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,395 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,061 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,975 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,298 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,270 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,571 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,216 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,136 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,875 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,825 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,959 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,276 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,203 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,611 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,709 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,858 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,312 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,388 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,391 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,752 نمایش ها