هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 10,580 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,373 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 58,882 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,547 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,624 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,222 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,248 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,272 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,203 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,984 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,187 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,987 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,829 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,233 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,400 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,483 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,559 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,402 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,569 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,279 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,497 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,080 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,697 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,501 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,885 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,343 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,006 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,012 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,100 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,509 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,651 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,675 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,958 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,374 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,473 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,652 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,876 نمایش ها