هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 8,941 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 127 پاسخ
  • 48,682 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,777 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,395 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 13,035 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 62,815 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 9,352 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 3,579 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,956 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 10,390 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,876 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 6,084 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,763 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,503 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,416 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,663 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,017 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,317 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,051 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,875 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,457 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,907 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,857 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,091 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 23,366 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,072 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 14,949 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,872 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,859 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,649 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,588 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,777 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,812 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 18,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,159 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 4,379 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,840 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 2,042 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,766 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,331 نمایش ها