هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 28 پاسخ
  • 14,218 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 58,680 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,498 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,509 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,183 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,169 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,204 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,130 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,838 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,128 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,920 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,786 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,188 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,370 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,456 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,535 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,330 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,965 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,497 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,042 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,596 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,472 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,066 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,616 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,453 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,823 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,282 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,312 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,953 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,906 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,049 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,480 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,769 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,538 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,450 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,664 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,930 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,365 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,450 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,598 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,852 نمایش ها