هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 7,355 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 127 پاسخ
  • 45,685 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,530 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,486 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,340 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 60,100 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,895 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,681 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,617 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,827 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,360 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,586 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,549 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,023 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,548 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,598 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,721 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,874 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,200 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,967 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,384 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,818 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,227 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,397 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,901 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,395 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,475 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,701 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,237 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,176 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,346 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,475 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 17,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,777 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,477 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,641 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,089 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,955 نمایش ها