هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,212 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,627 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,022 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 42,750 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,819 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 8,975 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,919 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,515 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,649 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,952 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,576 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,860 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,235 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,739 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,154 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,417 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,964 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,775 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,303 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,914 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,818 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,341 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,007 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,895 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,044 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,109 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,385 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,162 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,008 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,813 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,858 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,900 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,361 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,073 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,002 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,565 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,649 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,269 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,338 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,229 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,664 نمایش ها