هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,087 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,818 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 42,401 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,648 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,916 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 8,884 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,832 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,177 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,559 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,872 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,406 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,593 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,685 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,166 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,515 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,005 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,787 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,681 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,204 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,049 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,845 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,277 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,805 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,783 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 13,952 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,176 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,097 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,849 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,736 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,823 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,289 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,874 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,512 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,743 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,218 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,280 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,066 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,560 نمایش ها