هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 16,620 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 10,960 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,389 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,696 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 44,195 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,387 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,499 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,379 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,171 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,255 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,909 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,368 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,498 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,639 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,623 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,091 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,749 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,231 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,585 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,148 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,016 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,672 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,117 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,381 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,478 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,132 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,074 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,591 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,003 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,750 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,715 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,860 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,061 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,422 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,542 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,836 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,973 نمایش ها