هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

87 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 11,885 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,038 نمایش ها
 1. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,565 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,685 نمایش ها
 2. Sukhoi Su-32/34 Bomber Flanker

  • 41 پاسخ
  • 12,971 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,481 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,421 نمایش ها
 3. آشنايي با بمب افكن B-2 Spirit

  • 39 پاسخ
  • 18,535 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 26,050 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,215 نمایش ها
 4. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,711 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,005 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,190 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,994 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,162 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,033 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,818 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,536 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,145 نمایش ها
 5. بتي

  • 2 پاسخ
  • 2,480 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,996 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,425 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,339 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 18,697 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,201 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,854 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,458 نمایش ها
 6. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
 7. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,429 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,542 نمایش ها
 8. بمب افكن لنسر

  • 17 پاسخ
  • 7,481 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,342 نمایش ها
 9. SU-34 FULL BACK

  • 45 پاسخ
  • 11,983 نمایش ها
 10. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 5 پاسخ
  • 7,155 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,412 نمایش ها