هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,416 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,377 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,300 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,088 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,129 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,063 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,997 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,776 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,831 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,109 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,335 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,066 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,384 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,236 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,440 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,212 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,009 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,567 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,030 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,467 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,368 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,705 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,254 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,231 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,915 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,006 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,739 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,410 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,341 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,641 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,341 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,504 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,809 نمایش ها