هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 10,717 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,505 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,000 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,583 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,718 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,247 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,270 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,235 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,043 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,215 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,025 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,832 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,849 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,249 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,421 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,510 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,571 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,436 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,012 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,612 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,094 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,641 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,518 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,088 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,742 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,527 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,913 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,319 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,362 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,025 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,023 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,124 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,520 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,709 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,380 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,492 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,675 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,884 نمایش ها