هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,407 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,745 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,362 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,273 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,074 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,111 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,122 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,056 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,975 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,772 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,821 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,331 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,676 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,050 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,373 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,223 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,435 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,005 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,915 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,438 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,094 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,023 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,448 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,357 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,689 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,222 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,946 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,000 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,736 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,398 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,323 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,638 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,337 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,419 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,492 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,802 نمایش ها