هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,196 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,995 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 42,707 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,790 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,987 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 8,960 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,908 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,470 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,937 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,553 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,611 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,641 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,839 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,226 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,573 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,703 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,133 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,937 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,285 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,101 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,902 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,461 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,806 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,331 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,999 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,882 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,010 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,090 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,355 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,989 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,802 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,845 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,886 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,348 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,051 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,976 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,555 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,262 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,330 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,207 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,649 نمایش ها