کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

10 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 7,925 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,351 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,565 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 24,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,406 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,731 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 3,719 نمایش ها