کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

10 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 7,857 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,180 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,513 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 24,328 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها