کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

10 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 7,557 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 16,713 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,366 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,405 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 23,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,284 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 2,960 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 3,571 نمایش ها