کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

10 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 8,109 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,778 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,704 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 24,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,879 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 3,792 نمایش ها