کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

10 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 63 پاسخ
  • 30,305 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,058 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,805 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,095 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,891 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها