کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

10 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 63 پاسخ
  • 28,362 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,374 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,600 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,953 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,046 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,730 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 3,441 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,507 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 4,176 نمایش ها