کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

12 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 6,696 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 15,591 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,239 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 18,496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 17,040 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,025 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها