کنترل و گشت دریایی

Sea Observation & Patrol Air crafts

12 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 6,302 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 15,025 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,148 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,000 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 18,019 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 16,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
 1. هواپیمای AF-2 Guardian

  • 0 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,959 نمایش ها
 2. P_8 خدای دریاها

  • 3 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها