امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

احسنت صاعقه جان..
حتی توی مدل های بالاتر فراگفوت ، مثل سوخو39 هم نیاز به این توانایی احساس نشد و روش قرار نگرفت.
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

اگر نیاز بود عزیز جان خود روسها میگذاشتن

با سلام:

میگ 29 نیروی هوایی ارتش را روس ها بدون سوخت گیری هوایی به ایران فروختند، که این از ضعف های این هواپیما بود، اما با  تلاش جهاد خودکفایی نهاجا میگ 29 برای اولین بار در دنیا، توسط جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش ( جهاد خود کفایی نهاجا) با موفقیت انجام شد. بعد ها کشور های دیگر که از میگ 29 استفاده می کردند، از جمله کشور لیبی از ایران تقاضای این تغیرات را داشتند. وقتی هواپیمایی قابلیت سوخت گیری هوایی را داشته باشد، می تواند بدون استفاده از دو مخزن سوخت روی بال ها و مخزن سوخت میانی ( CENTER TANK) که حدود چند هزار پوندوزن دارد، سبک تر شده و بجای آن با مهمات بیش تری به خاک دشمن نقوذ کنند و در مسیر برگشت اگر با کم بود سوخت مواجه شوند، با یک سوخت گیری مجدد هوایی خود را سالم به نزدیک ترین پایگاه برسانند و مجبور نیستند، هواپیمای بدون بنزین را در هوا رها کنند.(EJECT). اگر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هواپیماهای ایرانی این قابلیت را نداشتند، حمله به H3 که بزرگ ترین عملیات نیروی هوایی بود، که در آن حدود 60 درصد از هواپیما های نیروی هوایی رژیم بعثی نابود شد، برایمان امکان پذیر نبود.اکنون زمانی است که ما باید برای حفظ منا فع ملی خودمان تشخیص بدهیم نه روس ها و آمریکادی ها.

 • Downvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام:

میگ 29 نیروی هوایی ارتش را روس ها بدون سوخت گیری هوایی به ایران فروختند، که این از ضعف های این هواپیما بود، اما با  تلاش جهاد خودکفایی نهاجا میگ 29 برای اولین بار در دنیا، توسط جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش ( جهاد خود کفایی نهاجا) با موفقیت انجام شد. بعد ها کشور های دیگر که از میگ 29 استفاده می کردند، از جمله کشور لیبی از ایران تقاضای این تغیرات را داشتند. وقتی هواپیمایی قابلیت سوخت گیری هوایی را داشته باشد، می تواند بدون استفاده از دو مخزن سوخت روی بال ها و مخزن سوخت میانی ( CENTER TANK) که حدود چند هزار پوندوزن دارد، سبک تر شده و بجای آن با مهمات بیش تری به خاک دشمن نقوذ کنند و در مسیر برگشت اگر با کم بود سوخت مواجه شوند، با یک سوخت گیری مجدد هوایی خود را سالم به نزدیک ترین پایگاه برسانند و مجبور نیستند، هواپیمای بدون بنزین را در هوا رها کنند.(EJECT). اگر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هواپیماهای ایرانی این قابلیت را نداشتند، حمله به H3 که بزرگ ترین عملیات نیروی هوایی بود، که در آن حدود 60 درصد از هواپیما های نیروی هوایی رژیم بعثی نابود شد، برایمان امکان پذیر نبود.اکنون زمانی است که ما باید برای حفظ منا فع ملی خودمان تشخیص بدهیم نه روس ها و آمریکا

 

با سلام:

میگ 29 نیروی هوایی ارتش را روس ها بدون سوخت گیری هوایی به ایران فروختند، که این از ضعف های این هواپیما بود، اما با  تلاش جهاد خودکفایی نهاجا میگ 29 برای اولین بار در دنیا، توسط جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش ( جهاد خود کفایی نهاجا) با موفقیت انجام شد. بعد ها کشور های دیگر که از میگ 29 استفاده می کردند، از جمله کشور لیبی از ایران تقاضای این تغیرات را داشتند. وقتی هواپیمایی قابلیت سوخت گیری هوایی را داشته باشد، می تواند بدون استفاده از دو مخزن سوخت روی بال ها و مخزن سوخت میانی ( CENTER TANK) که حدود چند هزار پوندوزن دارد، سبک تر شده و بجای آن با مهمات بیش تری به خاک دشمن نقوذ کنند و در مسیر برگشت اگر با کم بود سوخت مواجه شوند، با یک سوخت گیری مجدد هوایی خود را سالم به نزدیک ترین پایگاه برسانند و مجبور نیستند، هواپیمای بدون بنزین را در هوا رها کنند.(EJECT). اگر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هواپیماهای ایرانی این قابلیت را نداشتند، حمله به H3 که بزرگ ترین عملیات نیروی هوایی بود، که در آن حدود 60 درصد از هواپیما های نیروی هوایی رژیم بعثی نابود شد، برایمان امکان پذیر نبود.اکنون زمانی است که ما باید برای حفظ منا فع ملی خودمان تشخیص بدهیم نه روس ها و آمریکادی ها.

عزیز جان من در مورد این هواپیما عرض کردم سوخو25

عزیز جان من سوخو25 

 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
دوست گرامی ...جناب tahayori..سلام.
بعید میدانم کسی پای ثابت انجمن باشد و اشراف به فواید air refueling نداشته باشد..

توضیحات جنابتان حکم تکرار مکررات و واضحات را دارد.
در مورد قرار گرفتن این توانایی بر روی فالکروم های ایران چند نکته حائز اهمیت است که بدان توجه نکردید..

1.فالکروم ، در اکثر مدل های نسبتا جدید دارای این توانایی است و اگر متخصصان ایرانی این سامانه را روی اون بگذارند طبیعتا ، به تقلید مدل های بالاتر است...در صورتی که فراگفوت در هیچ کدام از مدل ها حتی در مدل بهینه سازی شده ی سوخو 39 این توانایی را نداشته.

2.در ایران ، کلا تعداد بسیار محدودی «به نقلی : فقط دو فروند ، یک فرند A و یک فروند UB » تجهیز به این توانایی شدند که به دلایلی نا معلوم هیچگاه روی بقیه قرار نگرفت..
و بعید است بخاطر آزمایش هایی که روی این یکی ، دو فروند انجام شده ، کشور دیگری تقاضای این تکنولوژی آزمایشی را بکند.

3.توضیحات حضرت عالی فقط در مورد کارایی سوختگیری هوایی در نقش بمب افکن بود ، در حالی که این توانایی «مخصوصا وقتی حرف از فالکروم مولتی میزنیم» در گشت هوایی کارایی بیشتری دارد«مراجه کنید به رکورد های پرواز تامکت های ایرانی».

4.سیاست گذاری و هدف گذاری فراگفوت بعنوان یک هواپیمای پشتیبانی نزدیک و شکل آیرودینامیکی و نوع موتورش ، نیاز به این سامانه را بسیار کم میکند و بیشتر روی مخازن سوخت داخلی و اضافی به تعداد بالا تمرکز شده ..در صورتی که به همان دلایل بالا ، فالکروم های نسبتا جدید توانایی سوختگیری یار بع یار را نیز دارند.
 • Upvote 7

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام:

میگ 29 نیروی هوایی ارتش را روس ها بدون سوخت گیری هوایی به ایران فروختند، که این از ضعف های این هواپیما بود، اما با  تلاش جهاد خودکفایی نهاجا میگ 29 برای اولین بار در دنیا، توسط جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش ( جهاد خود کفایی نهاجا) با موفقیت انجام شد. بعد ها کشور های دیگر که از میگ 29 استفاده می کردند، از جمله کشور لیبی از ایران تقاضای این تغیرات را داشتند. وقتی هواپیمایی قابلیت سوخت گیری هوایی را داشته باشد، می تواند بدون استفاده از دو مخزن سوخت روی بال ها و مخزن سوخت میانی ( CENTER TANK) که حدود چند هزار پوندوزن دارد، سبک تر شده و بجای آن با مهمات بیش تری به خاک دشمن نقوذ کنند و در مسیر برگشت اگر با کم بود سوخت مواجه شوند، با یک سوخت گیری مجدد هوایی خود را سالم به نزدیک ترین پایگاه برسانند و مجبور نیستند، هواپیمای بدون بنزین را در هوا رها کنند.(EJECT). اگر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هواپیماهای ایرانی این قابلیت را نداشتند، حمله به H3 که بزرگ ترین عملیات نیروی هوایی بود، که در آن حدود 60 درصد از هواپیما های نیروی هوایی رژیم بعثی نابود شد، برایمان امکان پذیر نبود.اکنون زمانی است که ما باید برای حفظ منا فع ملی خودمان تشخیص بدهیم نه روس ها و آمریکادی ها.

 

سلام.

  همانگونه که دوستمون umgh گفتند "توضیحات جنابتان حکم تکرار مکررات و واضحات را دارد"... و البته بسیاری اطلاعات نادرست.

قصد جسارت ندارم ولی هدف از این پست شما را متوجه نشدم؟ لیبی چه زمانی میگ 29 تحویل گرفت؟ کی و بر اساس چه مدرکی کشورهای دیگر از ایران درخواست کمک کردند؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام.

  همانگونه که دوستمون umgh گفتند "توضیحات جنابتان حکم تکرار مکررات و واضحات را دارد"... و البته بسیاری اطلاعات نادرست.

قصد جسارت ندارم ولی هدف از این پست شما را متوجه نشدم؟ لیبی چه زمانی میگ 29 تحویل گرفت؟ کی و بر اساس چه مدرکی کشورهای دیگر از ایران درخواست کمک کردند؟

با سلام:

میگ 29 در سال 1368 درخواست خرید گردید و در سال 1371، اولین سری ان سال 1371 وارد ایران شد، چون ضعف این هواپیمای رهگیر، عدم توانایی آن در سوخت گیری هوایی بود. چون این هواپیما گارانتی 2 ساله داشت روس ها اجاره این کار را به ایران نمی دادند. بعد از گذشت 2 سال و خارج شدن این هواپیما از گادانتی، نیروی هوایی ایران برای اولین بار در دنیا، این هواپیما را قابل سوخت گیری کرد. ( دهه 70 حدود سال 1374). شما قبل از این تاریخ هیچ هواپیمای میگ 29 قابل سوخت گیری در هیچ کجای دنیا نمی توانید پیدا کنید. 

لطفا آدرس لینک زیر را مطالعه فرمائید.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/123420/%D9%85%DB%8C%DA%AF29-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 • Upvote 1
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام علیکم

با سلام:

میگ 29 در سال 1368 درخواست خرید گردید و در سال 1371، اولین سری ان سال 1371 وارد ایران شد، چون ضعف این هواپیمای رهگیر، عدم توانایی آن در سوخت گیری هوایی بود. چون این هواپیما گارانتی 2 ساله داشت روس ها اجاره این کار را به ایران نمی دادند. بعد از گذشت 2 سال و خارج شدن این هواپیما از گادانتی، نیروی هوایی ایران برای اولین بار در دنیا، این هواپیما را قابل سوخت گیری کرد. ( دهه 70 حدود سال 1374). شما قبل از این تاریخ هیچ هواپیمای میگ 29 قابل سوخت گیری در هیچ کجای دنیا نمی توانید پیدا کنید. 

لطفا آدرس لینک زیر را مطالعه فرمائید.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/123420/%D9%85%DB%8C%DA%AF29-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 

البته پروژه نصب سیستم سوخت رسانی روی میگها انجام شد ، ولی بنا بر گفته های شفاهی ، مشکلات فنی گریبانگیر این پروژه شد ، دوستان در نیروی هوایی از روسها درخواست کمک کردند ، روسها هم فرمودند که تشریف ببرید و از همانهایی که این پروژه کلید زدند ، کمک بگیرید !!!!!!!!!

 

پی نوشت :

 

1- البته هیچ اصراری بر درست و صحیح بودن این مطلب وجود ندارد ( بدلیل شفاهی بودن نقل قول ) ولی عدم اجرایی شدن این تغییر فنی روی همه میگها (حداقل از نظر ظاهری ) بیان کننده اصل ماجراست .

 

2- اعتبار منبعی که ارائه فرمودید ، بسیار پایین هست و نی توان بدان استناد کرد .

 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بنده هم با کاربر MR9 کاملا موافقم.
اعتبار منبع در خصوص این قضیه پایین و غیر قابل استناد است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام:

میگ 29 در سال 1368 درخواست خرید گردید و در سال 1371، اولین سری ان سال 1371 وارد ایران شد، چون ضعف این هواپیمای رهگیر، عدم توانایی آن در سوخت گیری هوایی بود. چون این هواپیما گارانتی 2 ساله داشت روس ها اجاره این کار را به ایران نمی دادند. بعد از گذشت 2 سال و خارج شدن این هواپیما از گادانتی، نیروی هوایی ایران برای اولین بار در دنیا، این هواپیما را قابل سوخت گیری کرد. ( دهه 70 حدود سال 1374). شما قبل از این تاریخ هیچ هواپیمای میگ 29 قابل سوخت گیری در هیچ کجای دنیا نمی توانید پیدا کنید. 

لطفا آدرس لینک زیر را مطالعه فرمائید.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/123420/%D9%85%DB%8C%DA%AF29-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 

سلام؛

 

برادر من:  لیبی چه زمانی میگ 29 تحویل گرفت؟ کی و بر اساس چه مدرکی کشورهای دیگر از ایران درخواست کمک کردند؟  چرا  به جای این که از فضای مجازی به عنوان محیطی برای تبادل سالم تجربیات و دانسته ها شود، از آن برای اشاعه دروغ استفاده می کنید؟

 

فلسفه طراحی میگ 29 دفاع نقطه ای و سوخوی 27 پوشش هوایی بود. این که ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی نیاز به جنگنده ای در کلاس سوخوی 27 داشت ولی نمی توانست خریداری کند بحث دیگری است.

ویرایش شده در توسط Brave_Heart
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام؛

 

برادر من:  لیبی چه زمانی میگ 29 تحویل گرفت؟ کی و بر اساس چه مدرکی کشورهای دیگر از ایران درخواست کمک کردند؟  چرا  به جای این که از فضای مجازی به عنوان محیطی برای تبادل سالم تجربیات و دانسته ها شود، از آن برای اشاعه دروغ استفاده می کنید؟

 

فلسفه طراحی میگ 29 دفاع نقطه ای و سوخوی 27 پوشش هوایی بود. این که ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی نیاز به جنگنده ای در کلاس سوخوی 27 داشت ولی نمی توانست خریداری کند بحث دیگری است.

با سلام:

کاربر گرامی، با توجه به مطالب مطروحه فوق و صحبت با مدیر پروژه سامانه سوخت گیری هوایی میگ 29 نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا نامبرده بیان داشت که دولت لیبی کلا برای تمام هواپیمای های شرقی نیروی هوایی خود و قرار داد خرید میگ 29 از کشور روسیه، از دولت ایران خواست این کار برای آن ها انجام دهد. اولین تیم تحقیقاتی به همراه مدیر پروژ وقت به کشور لیبی اعزام تا بررسی های لارم انجام شود. پس از بررسی و اعلام جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش بر انجام کار و متوجه شدن آمریکایی ها از این مورد، آمریکا دولت آلمان را واسطه قرار داده که این کار را مجانا برای دولت معمر قزافی انجام دهند.!!! به این خاطر ایران منصرف از این کار شد و آلمانی ها هرگز این کار را برای کشور لیبی انجام نداده اند.  

اما چرا میگ 29 ایران برای اولین بار در دنیا در دهه 70 قابل سوخت گیری هوایی شد، به این خاطر بود که یک هواپیمای رهگیر ماننده میگ 29 فقط 25 دقیقه  قابل پرواز بود.!!! اما با سوخت گیری هوایی از نشست و برخواست هواپیما ها که هزینه بسیار زیادی دازند جلو گیری می شود.

اما در مورد این که می فرمائید شما به اشاعه دروغ می پردازید، خیر چون دروغ را انسان های ضعیف می گویند و آدم های احمق دور ازشما و تمام کاربران  آن را باور می کنند. و اما می فرمائید چرا مدرک مستند و قوی ارائه نمی کنید: در جوابتان عرض می کنم، از نظر حفاظتی به اندازه کافی توجیه شده ایم که مدارک نظامی را در فضای مجازی منتشر نکنیم. اما اگر می خواهید به واقعیت این مورد برسید، می توانید ضمن مکاتبه با معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نهاجا واقع در تهران، خ پیروزی، ستاد نهاجا، معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی مکاتبه تا به واقعیت برسید.   

ویرایش شده در توسط tahayori
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام علیکم و رحمت ا.... 

 

 

thumb_2086655_120.jpg

 

 

 

 

 

 این بالگردها احتمالاً همان " تیزتک 2091"  هستند که با مجهز شدن به  جستجوگر دماغه ، پروژه " طوفان 2" نام گرفتند .

 

Tiztak_28429.jpg

 

به سال 1999 میلادی ، صنایع " یاعلی" جهاد خودکفایی  هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان یک پروژه آزمایشی (پروژه  عقیق)  آسمانه یکفروند بالگرد AH-1J  را به گونه "مسطح " ( مربعی)، ارتقاء داد این بالگرد  بعدها در جریان تستهای پروازی  به سال 2001 در پایگاه چهارم پشتیبانی رزمی   بعلت پرواز در برابر جریان باد مخالف ، سانحه داد و زمین گیر شد . در این زمان بدلیل ضعف شدید مالی  جهاد خودکفایی هوانیروز ارتش ، مجموعه صنایع هوایی ایران با تحویل گرفتن این بالگرد موفق شد ، با نصب یک مجموعه استاندارد از آسمانه های مسطح  را در قالب پروژه " تیزتک 2091" ( براساس پلاتفرم بالگرد رزمی AH-1F)  ، این بالگرد را به چرخه پروازی بازگرداند . هر چهار فروند بالگرد تیزتک 2091 بعدها به آسمانه مسطح زرهی مجهز  و به هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل شدند .

 

منبع : DESERT WARRIOR 

 • Upvote 8

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

طوفان 2 در حقیقت پروژه ارتقای بالگردهای کبراست و در واقع هیچ‌ بالگرد جدیدی تولید نشده!

 

در طی این پروژه دو فروند از بالگردهای هوانیروز ارتش و نیروی هوایی سپاه پاسداران به سایت اپتیکی (همان سایتی که در پهپاد ابابیل 3 استفاده شده) و نمایشگرهای LCD  مجهز شدند!

نمایشگرهای نصب شده در پنل کابین نسبتا ساده هستند اما اینطور هم نیست که صرفا یک مانیتور نصب شده باشه ، چراکه بدون کد نویسی و داشتن کامپیوتر کنترل آتش ، سایت اپتیکی کاربردی نخواهد داشت!  بنابراین این ادعا چندان منطقی نیست! اگرچه با نمایشگرهای چند منظوره هواگردهای غربی هم قابل قیاس نیست!

 

به نظر میرسه بسته ارتقاء بالگردهای کبرا با نام طوفان 2 صرفا در دو فروند بالگرد اعمال شده و این یالگردها برای ارزیابی در اختیار هوانیروز ارتش و هوافضای سپاه قرار گرفتند ، اما ظاهرا استقبالی صورت نگرفته! چراکه اصلی ترین کاربر بالگردهای کبرا با مشکل بودجه مواجهه و هوافضای سپاه (که اخیرا هوانیروز سپاه هو‌تشکیل شده) هم بالگرد پیشرفته تری با نام شاهد 216 دست تولید داره و ارتقای چند فروند کبرای موجود در سازمان رزم این نیرو هم چندان جذاب به نظر نمیرسه! خصوصا اینکه برعکس بالگردهای شاهد ، برای طوفان 2 سلاح جدیدی معرفی نشده!


یکی از نکات این موشک افزایش دقت است که حجم آتش و شلیک را به شدت کم می کند 

در نهایت با یک دیده بانی قوی و نقشه برداری از مناطق پیرامون به راحتی ظرف مدت کوتاهی می توان با آتش دقیق هر هدفی را زمین گیر ساخت 

کاهش هزینه نیز از دیگر مزایایی است که دست ما را باز تر می کند 

 

امیدوارم بحث زدن اهداف دریایی در برد 100 کیلومترهم به آن افزوده شود تا حجم و دقت آتش در دریا که کلید جنگ خواهد بود افزایش یابد 

 

همه این ها ولی یک نکته را یاد آور می شود که در سطح دیده بانی و نظارت دشمن هرکس زودتر و بهتر عمل کند برنده میدان است 

 

یگان موشکی (ضد ناو) نیروی دریایی سپاه آتش بارهای فجر رو در اختیار داره و احتمالا برای دفاع ساحلی و مقابله با پیاده سازی نیرو در جزایر و سواحل ازشون بهره میبره!

 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

( این تست تا کاربران ببینیم امکان ارسال پست وجود داره یا خیر - لااقل در این بخش )

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به‌نقل از روابط‌عمومی سپاه فجر استان فارس، آئین افتتاح پایگاه هوایی سیدالشهدا (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان فارس با حضور سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه فجر فارس برگزار شد.

سردار غیاثی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه هوانیروز سپاه بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی از حدود یکسال پیش تشکیل شده است، گفت: عملیات‌های آفندی و پشتیبانی از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ماموریت‌های اصلی یگان هوانیروز سپاه است.

وی با بیان اینکه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مختلف نظیر شمال غرب و جنوب شرق کشور حضور داشته و به اجرای عملیات می‌پردازد، گفت: بالگردهای پشتیبانی، هجومی و رزمی نقش مهم و تاثیرگذاری در موفقیت عملیات‌های سپاه در راستای مقابله با گروه‌های تروریستی، ضد انقلاب و اشرار دارند.

فرمانده سپاه فجر با اشاره به اینکه استفاده از بالگرد احاطه بر نیروهای دشمن و توان رصد فعالیت‌های اشرار در مناطق صعب‌العبور را به صورت چشمگیری ارتقاء می‌دهد، گفت: توان بالای عملیاتی بالگردها، امکان انجام عملیات در شرایط مختلف و شرایط جغرافیایی مناطق مرزی کشور، برتری نیروی زمینی سپاه در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی را به ویژه تروریست‌ها و اشرار دو چندان می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ارتقاء مستمر آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح کشور برای مقابله با تهدیدات، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نیروی متشکل از جوانان متخصص و انقلابی است و برنامه جامعی برای تقویت و ارتقاء توان هوانیروز در این نهاد در حال اجراست.

سردار غیاثی بیان کرد: ساخت پایگاه‌های هوایی مجهز، آموزش نیروهای متخصص و تولید انبوه تجهیزات پیشرفته از برنامه‌های محوری سپاه پاسداران برای تقویت و توسعه یگان هوانیروز است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی فارس و وسعت زیاد این استان، خاطرنشان کرد: پایگاه هوایی سید الشهدا (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان فارس به عنوان یکی از استان‌های تاثیرگذار کشور و پیشرو در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی ساخته شده و میزبان یگان هوانیروز سپاه خواهد بود.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم دو رسالت مهم سپاه هستند، گفت: با گسترش شبکه پایگاه‌های هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور می‌توان یک مجموعه اورژانس هوایی به ویژه برای خدمت‌رسانی به مردم ساکن مناطق محروم کشور ایجاد کرد.

 

تسنیم

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

چگونگی بودجه کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی(سپاه و ارتش و غیره)،اولا توسط لایحه دولت و سپس با تصویب و نظارت مجلس و همچنین چگونگی سیاست های کلی نظام تعیین و تصویب و اجرا می شود!پس این نوع برنامه ریزی برآیند عقلا تمام احزاب و سیاسیون و نظامیان عزیز کشور می باشد!((بهتر است وارد بازی های  فصلی سیاسی و گاه متناقض احزاب نشویم))!!!

1-خبر خوب همین است که یک طرح رو داریم به وسیله شرکت های دانش بنیاد ادامه می دهیم!حالا باید منتظر ماند آیا این پروژه ادامه دارد یا نه!انشا الله ادامه داره(این نتایج اولیه مختص به این دولت هم نیست!اکثر دولت های قبل چه کم و زیاد سهیم هستند))

2-اون چیزی که من می بینم شاید از نرم افزار آباکوس در تجزیه و تحلیل استفاده شده؟خیلی خوب دارند توی این قضیه پیشرفت می کنند!اگر همین طور حرکت کنیم می تونیم توی 10  یا 15 سال آیند یک جنگئده حداقل نسل چهارم را داشته باشیم!انشا الله!(باید قبول کرد که کشوری در حال رشد و  تحریم شده هستیم)!

3-ایا در مورد ساخت سایر جنگنده ها اطلاعاتی هر چند کم هست؟(شفق و صاعقه،....)!به نظر شما ایجاد نیروی هوایی سپاه خود دلیل بر سرمایه گذاری در این زمینه نیست؟؟؟

در پایان به دوستان عزیز می گویم  ارتش و سپاه ید واحد هستند و بهتر است در این اوضاع عجیب و سخت منطقه،در جامعه ترویج کننده اتحاد نیروهای مسلح کشور باشیم!هر چند هم انتقاداتی داشته باشیم!

امیران و سرداران به کشورمان با ما سخن می گویند؟

http://uupload.ir/files/ax5c_13930313000240_photol.jpg

 

 • Upvote 2
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر


صحنه ای جالب از حضور پرسنل ارتش در مراسم امروز هوانیروز سپاه:

 

vlcsnap-2018-02-28-23h23m01s859.jpg

قابل توجه منافقین گرامی فعال در اینستاگرام و تلگرام

 

هوانیروز سپاه پاسداران:

thumb_vlcsnap-2018-02-28-23h26m15s859.jp

thumb_vlcsnap-2018-02-28-23h25m49s296.jpthumb_vlcsnap-2018-02-28-23h31m24s078.jp

 

214های هوانیروز ارتش :

thumb_vlcsnap-2018-02-28-23h27m43s359.jpthumb_vlcsnap-2018-02-28-23h28m53s406.jpthumb_vlcsnap-2018-02-28-23h27m14s781.jpthumb_vlcsnap-2018-02-28-23h27m06s031.jp

 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم