تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 23,562 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 33,187 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 34,660 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع تیربار

  • 31 پاسخ
  • 27,869 نمایش ها
 2. دوشکا (دشکا)

  • 26 پاسخ
  • 36,576 نمایش ها
 3. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 23,556 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 46,830 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,052 نمایش ها
 4. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 21,598 نمایش ها
 5. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 22,485 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,514 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,698 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,170 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,800 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,462 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,113 نمایش ها
 6. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 13,553 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,016 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,281 نمایش ها
 7. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 8,458 نمایش ها
 8. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 6,710 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,692 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,390 نمایش ها
 9. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 6,846 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,706 نمایش ها
 10. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 7,736 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,431 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,839 نمایش ها
 11. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 6,696 نمایش ها
 12. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 7,123 نمایش ها
 13. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 6,199 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,512 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,512 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها