تیربارها

در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
Machine Gun

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 22,751 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,023 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,625 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,649 نمایش ها
 1. تیربار سبک M249 SAW

  • 22 پاسخ
  • 22,323 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,505 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,588 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,958 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,205 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,229 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 32,811 نمایش ها
 2. تیربار RPK-74M، ساخت روسیه

  • 7 پاسخ
  • 8,133 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,934 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 32,057 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,846 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,304 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,343 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,174 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,183 نمایش ها
 3. مسلسل NSV

  • 17 پاسخ
  • 20,819 نمایش ها
 4. مسلسل سبک RPK-47

  • 9 پاسخ
  • 13,313 نمایش ها
 5. تیربار PKP Pecheneg

  • 16 پاسخ
  • 21,716 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,257 نمایش ها
 6. تیربار sa80 lsw

  • 2 پاسخ
  • 6,953 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 44,634 نمایش ها
 7. IMI Negev

  • 4 پاسخ
  • 6,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,468 نمایش ها
 8. تير بار ss-77 وكتور

  • 6 پاسخ
  • 6,485 نمایش ها
 9. HK MG-4

  • 1 پاسخ
  • 6,050 نمایش ها
 10. ابر تيربارها

  • 2 پاسخ
  • 6,503 نمایش ها
 11. تير بار pk

  • 3 پاسخ
  • 7,307 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,481 نمایش ها
 12. دوشکا (دشکا)

  • 26 پاسخ
  • 35,157 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
 13. آشنایی با انواع تیربار

  • 31 پاسخ
  • 26,399 نمایش ها