سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 39,100 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 25,755 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 9,110 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,992 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 42,087 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,228 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,128 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 77,199 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,830 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,448 نمایش ها
 2. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 13,046 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,518 نمایش ها
 3. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,256 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,221 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,780 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 15,363 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,348 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,411 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,810 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,282 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,577 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,598 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,200 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,636 نمایش ها
 4. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 19,521 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,160 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,608 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,373 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,417 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,949 نمایش ها
 5. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 19,330 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,262 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,412 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 6,625 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,230 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,282 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 30,940 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,550 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,543 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,577 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,674 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 21,480 نمایش ها
 7. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 6,526 نمایش ها
 8. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 22,077 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,949 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 24,171 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,592 نمایش ها
 9. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 12,657 نمایش ها