امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

بسمه تعالی

 

 

روشهای مختلفی برای تخمین هزینه وجود دارد.

 

مهمترین روش تخمین بر اساس روز استفاده و ابتناء بر میزان عملیات جنگی است که باید انجام شود.

 

نمونه دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا برای اجرای جنگ عراق البته در 2006 که بصورت کلی و برای یک ارتش کامل در دو سناریوی شدید و ضعیف، در زمان جنگ پس از جنگ هست.

 

 

airforce-cost-0.jpgairforce-cost.jpg

 

 

 

اینم برای موشک البته از منبعی دیگر

 

cruisemissile_cost~0.jpg

 

 

 

سعی کنیم در این تاپیک فقط اطلاعات مربوط به هزینه و تعداد و سناریوهای مقداری بررسی شوند. راهبردها و موضوعات مربوط به جنگ هوایی و عملیات فنی در جایی دیگر.

 

 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

US Air Force EQUIPMENT

Aircraft

F/A-22: ~$220 million – $136 million flyaway cost

F-15SE: ~$120-140 million, depending on options

F-15E: $110-130 million, depending on variant - ($120 million or so based on F-15K, $120+ million for the SG, Israeli F-15I purchase plus inflation suggests $110 million per, and that’s with Israel providing some components)

F-35B: $150 million

F-35C: $139.5 million

F-35A: $122 million

EA-18G: $68.2 million

A1F- stealth fighter 2020 16.8 billion

F/A-18E/F: $55.2 million

F-16V : $126.3 million

2017-trainer class 1 $100,000

2017-trainer class 2 250,00

2017-trainer class 3 500,000

F-16E/F Block 60: $90 million

(next generation) STRAT bomber 450 million

F-16C/D Block 50/52+: $78 million

F-16C/D Block 50/52: $60 million licensed production, $10 million to upgrade older models

P-8A MMA: $256.5 million

E-767 AWACS: $600-700+ million

E-737 AWACS: $425 million

E-2D AWACS: $176 million

E-2C Hawkeye 2000: $200 million

E-2C Hawkeye v2.0 2019 600 million

KC-767: $225 million

C-17A: $400 million

C-130J-30: $62 million

KC-130J: $71.07 million

C-27J: $35 million

HC-144A/CN-235 MPA: $40 million

AH-64D Block : $33 million

AH-64E Block II: $35.5 million

AH-1Z: $31 million

Bell 407 ARH: $15 million with modest munition package, $20+ million with full munitions

AH-6i: ~$10 million

H-92: $62 million

MH-60R: $55 million

S-70B: $43 million, depending on variant

MV-22: ~$130 million

CH-47F: ~$70-80 million

MH-60S: $45 million base, $125 million with Mine countermeasures equipment

UH-60M: $44 million

UH-60L/S-70A: $25-35 million, depending on variant

AH-60L Battlehawk: $45 million

UH-1Y: ~$20 million as remanufacture, ~$30 million new

Bell 412EP: $13 million

UH-1N: ~$10 million

Avenger UCAV System: ~$110-120 million for 4 aircraft & ground control

MQ-9 Reaper UCAV: $110 million per 4-unit system

MQ-5B Hunter UCAV: $100 million per 6-unit system

MQ-1 Predator: $90 million per 4-unit system

MQ-8B Fire Scout UCAV: ~$15 million for 3 aircraft & ground control

RQ-4E Global Hawk UAV: $120+ million per aircraft

RQ-4B Global Hawk UAV: $280 million per 2-unit system + $90 million per extra aircraft

-$200-300 million additional for secure comm systems

RQ-4A Global Hawk UAV: $220 million per 2-unit system + $60 million per extra aircraft

RQ-7B Shadow 200 UAV: $16 million for 4 aircraft & 2 ground stations

ScanEagle UAV System: $7 million

RQ-16 T-Hawk UAV System: $450-700,000, depending on payload

Maveric UAV System: $550,000 for 3 aircraft & ground control

RQ-11B UAV System: $500,000 per 3-unit system

Desert Hawk UAV System: $300,000 for 6 aircraft & ground control

RQ-14 Dragon Eye UAV System: $150,000 for 3 aircraft & ground control

NGB(next generation bomber): ~$350-$400 million export, assuming use of the FB-22 concept as a basis. First flight in 2016, planned service in 2018

AC-27J: ~$125 million based on unit price estimate. IOC in 2014-5. Replaces AC-130

CH-53K Super Stallion: ~$70 million

Pwnager: ~Fuggedah boud it (Est service date in 3 years, give or take a few millenia)

 

Munitions

SM-3 Block IA: $10 million

THAAD Missile: $12 million

PAC-3 Missile: $4.5 million, $4 million for reloads

Patriot GEM-C/T: ~$2.5 million new, $600,000 as upgrade of existing missiles

MIM-104D Patriot: ~$2 million

SM-2ER Block IV: ~$2.5 million

SM-2MR Block IIIA/B: $1.7-1.8 million

SLAMRAAM: $1.55 million per missile, including provisions to mount system on fixed or mobile launch units

RIM-116B RAM Block IA: $950,000

ESSM: $800,000

FIM-92A Stinger: ~$2.7 million for launcher & 10 missiles

AIM-120D: $1.5 million

AIM-120C7: $850,000

AIM-120C5: $550,000

AIM-9X: $550-650,000

AIM-9M-2: $200,000 for new users, $110,000 for current users

AGM-88E AARGM: ~$1.2 million

AGM-88D HARM: ~$0.9-1 million

BGM-109: $3 million

AGM-84K SLAM-ER: $3.5 million

AGM-158 JASSM: $2-3 million

A/R/UGM-84L Harpoon Block II: $3.2 million

AGM-154A/C JSOW: $375,000

M39 ATACMS Block IA: $1.5 million

AGM-65H Maverick: $375,000

AGM-65G2 Maverick: $350,000

AGM-65D Maverick: $300,000

AGM-65H Maverick: ~$325,000

AGM-65E Maverick: ~$200,000

AGM-114L: $425,000

AGM-114M: $125,000

AGM-114K: $100,000

APKWS II Guided 70mm Rocket: $30-40,000

M30 GMLRS Rocket Pod: $100,000

FGM-148 Javelin: ~$100-120,000 per missile, $400,000 per CLU

TOW-2B: ~$55,000 basic, ~$60,000 RF, $80,000 to upgrade older launcher, $200,000 launcher

TOW-2A: $50,000 basic, $55,000 RF, $80,000 to upgrade older launcher, $200,000 launcher

GBU-39 SDB: $77,000

GBU-15(V)2: ~$550,000

GBU-15(V)1: ~$375,000

GBU-28: ~$350,000

EGBU-27 Paveway III 2000-lb: ~$160,000

BGM-r rockets 10 1.1 million

GBU-27 Paveway III 2000-lb: ~$125,000

EGBU-24 Paveway III 2000-lb: ~$160,000

GBU-24 Paveway III 2000-lb: ~$125,000

EGBU-10 Paveway II 2000-lb: ~$110,000

GBU-10 Paveway II 2000-lb: ~$75,000

EGBU-16 Paveway II 1000-lb: ~80,000

GBU-16 Paveway II 1000-lb: ~50,000

EGBU-12 Paveway II 500-lb: ~$65,000

GBU-12 Paveway II 500-lb: ~$35,000

JDAM: $70-80,000, depending on variant

M395 Guided 120mm mortar shell: $5000

Mk.48 Mod 7AT 21" Torpedo: ~$4-4.5 million new, $3.75 million upgrade of existing weapons

Mk.48 Mod 6 21" Torpedo: ~$3.5-4 million

Mk.54 Torpedo: $1.1 million

SM-3 Block IIB: $15+ million

SM-3 Block IIA: $15 million

SM-3 Block IB: $13 million

PAC-3 MSE: $5 million (rough estimate

RIM-116C RAM Block II: $0.8-1 million

JAGM ATGM: $250-300,000

GBU-53 SDB II: $200,000

 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

RUSSIAN Air Force EQUIPMENT

Aircraft

Fighters (multirole, air superiority, strike)Edit

Su-35BM: $57+ million

Su-27SKM: $27-30 million

Su-30MK series: $37,5 million

Su-33: ~$40 million

Su-34: ~$36 million

MiG-35: $40 million

MiG-29K: ~$20 + million

MiG-29M: ~$24,5 - 27 million

MiG-29SMT: $24,5 - 27 million

MiG-35: $40 million

PAK-FA: Russia claims $80 million, Insiders say easily $100-120+, maybe even as high as $135 million. I’ll assume that the higher ones are export price, though even that very well may not be. First flight in 2010, and based on delays, we’re probably looking at service in 2014-2016.

Il-214: $40 million rough estimate. Joint venture with India, IOC expected around 2016.

MiG Skat UCAV: $30 million [individual], $90-100 million [system]

 

Helicopters and ground attack aircraft

Ka-52: ~$35 million *2011 g

Ka-50N: ~$16 million

Mi-28: ~$15-16 million

Mi-35: $12 million

Ka-60/64: $10 million

Mi-17/Mi-8: $9 million

Ka-27: $12 million -

Mi-38: $15-16 million

Mi-26M: $18 million

Su-25T: $11 million

Su-25TM/Su-39/Su-25SM: $15+ million

 

Transports, tankers, AEW&C aircraft and trainers

A-50 AEW&C: ~$50 million as upgrade of existing Il-76, +$30+ million for Il-76 aircraft

Il-78M Tanker: $50 million

Il-76MF: $0,8 million sekond hand

Il-76MD-90: $30+ million

An-124-102: $70 -100million

An-124-200: $125 million

An-124-100M: $150 million

Tu-214: $40+ million

Il-112V: $20 million

Sukhoi Superjet 100: $30 million

Yak-130: $15 million

 

UAVs

Yakolev Pchela UAV: $22 million per system (mobile ground control station, technological truck, loader/transporter, 10 Pchela with expendables)

ZALA 421-12 UAV: $340,000

ZALA 421-06 helicopter UAV: $380,000

ZALA 421-8 micro UAV: $172,000 per system (2 UAV, portable ground station, 2 spare power supply, backpack)

Dozor 600 UAV: $4 million per system (mobile ground control station/truck, 6 UAVs)

 

Aircraft Upgrades

MiG-21-93: $4.5 million as an upgrade of existing stocks. Adds a new radar (MiG-29 class), upgraded avionics, improved cockpit egonomy, and the capability to fire Vympel R-27 (NATO: AA-10 'Alamo') and Vympel R-77 (NATO: AA-12 'Adder') missiles, along with airframe life extension.

MiG-21-97: $5.5 million as an upgrade of existing stocks. Includes the MiG-21-93 package, plus the Klimov RD-33 engine. Evaluations place this in the F-16 class.

MiG-23-98: $6 million as an upgrade of existing stocks. Adds a new radar, new self-defense suite, new avionics, improved cockpit ergonomy, helmet-mounted sight, and the capability to fire Vympel R-27 (NATO: AA-10 'Alamo') and Vympel R-77 (NATO: AA-12 'Adder') missiles, along with airframe life extension.

MiG-29SMT: $21 million as an upgrade of existing stocks.

Su-27SM2: $37 million as an upgrade of existing stocks. Avionics and weapons upgrades to Su-35 class, plus the Salyut AL-31F-M1 engine.

MiG-31BM: $7 million as an upgrade of existing stocks. Avionics upgrade, HOTAS, cockpit update, upgrade to the NIIP Zaslon radar. Adds ability to use R-77/RVV-AE (AA-12 ‘Adder’) missiles, and the full range of air-to-ground weapons. Price based on 2007 contract to upgrade Kazakh MiG-31s

Su-30MKIB Super 30: $12 million as an upgrade to existing Su-30MKI. Adds the Zhuk ASE AESA radar, modernizes the onboard computers and ECM to Su-35 standards, adds the ability to use the BrahMos missile.

Su-25SM: $15+ million as an upgrade of existing stocks - (rough estimate)

 

Munitions

R-77 RVV-SD (AA-12): ~$800,000

R-77 RVV-AE (AA-12): $600,000

R-73M2 (AA-11): ~$300-350,000

R-73M1 (AA-11): ~$250-300,000

P800 Yakhont: - $2.5-3 million

Kh-31AM: ~$1.5 million

Kh-31PM: ~$1.3 million

Igla-S (SA-24) MANPADS: ~$1.6-1.8 million for 1 launcher and 10 missiles

Igla (SA-18) MANPADS: $1.4 million for 1 launcher and 10 missiles

Kornet-E (AT-14) ATGM: $875,000 for 1 launcher and 10 missiles

Metis-M (AT-13) ATGM: ~$500,000 for 1 launcher & 10 missiles

 

 

 

CHINESE Air Force EQUIPMENT

Aircraft

J-10A: $45 million

JF-17 Block II: $30-35 million

JF-17: $25-30 million

F-7NI: $15 million

F-7BG: $10 million

KJ-2000 AEW: ~$160-180 million

ZDK-03 AEW: ~$80-100 million

KJ-200 AEW: ~$80-100 million

L-15 Trainer: $14-15 million

FTC-2000 (JL-9): $14-15 million

K-8E: ~$4.5-5 million

K-8: ~$3.5-4 million

WZ-10: ~$35 million

Z-15C: ~$35-40 million

Z-15 (EC 175): ~$20 million

WZ-19: ~$25-35 million

WZ-9: ~$20-25 million

Z-9D: ~$20-25 million

Z-9C: ~$15-20 million

Z-9B: ~$10-12 million

J-20: ~$125 million

J-10B: ~$50-55 million

Y-9: ~$40 million

 

Munitions

PL-12 MRAAM: ~$250-300,000

PL-9C SRAAM: ~$150,000

FN-6 SAM: ~$75-90,000

QW-2 SAM: ~$75-90,000

HJ-10 IIR/MMW: ~$200,000

LJ-7 ATGM: ~$80,000

HJ-10 ATGM: ~$75,000

AKD-10 AGM: ~$60,000

HJ-9 ATGM: ~$60,000

HJ-8 ATGM: ~$500,000 for 1 launcher & 8 missiles

PL-21: ~$750,000

 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

صحت این آمار رو تایید نمی کنم چون از منبع معتبری نمی باشد. ولی دید کلی داشتن بهتر از نبود هیچ آماری هست.

 

بقیه آمار نیروهای زمینی و دریایی و همچنین آمار دیگر کشورها رو از لینک زیر مطالعه کنید.

 

https://nation-creation.fandom.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List

 

 • Like 1
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

قرار داد مصر و روسیه در مورد 24 فروند سوخوی 35 حدود 2 میلیار دلار، تقریبا 84 میلیون دلار برای هر جنگنده البته آپشن ها به دقت اعلام نشده؛


On March 18, 2019, the Egyptian Air Force inked a US$2 billion deal to buy 24 Russian-made Su-35 fighter jets, including related equipment, according to Egypt’s State Information Service (SIS).

https://asiatimes.com/2020/08/egypt-openly-taunts-us-with-russian-jet-fighter-purchase/

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز میلیتاریست :

بنده هم تعدادی از قیمت های جنگنده ها رو در این پست خدمت دوستان ارائه میدم :

 

جنگنده های چینی

Chaina_Fighter_cost~5.png

 

جنگنده های روسی

Russian_Fighter_cost.png

 

پی نوشت : در صورت تمایل دوستان ، لیست قیمت های جنگنده های سایر کشورها را هم می توان در تاپیک خدمت دوستان ارائه داد.

ویرایش شده در توسط mehran55
 • Like 1
 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بر 21 آذر 1399 در 00:33 , worior گفت:

روشهای مختلفی برای تخمین هزینه وجود دارد.

 

اوایل مهرماه که قرار بود تحریم های ایران برداشته بشه 

لیستی از خریدهای نظامی مورد انتظار برخی دوستان شامل صدها فروند سوخو 35 و پکفا و سوخو 34 منتشر می شد 

در صورتی که هزینه نگهداری یک همچین نیروی هوایی با اقتصاد الان ایران کمر شکن می شد

---------------------------------------------------------------------

هزینه تربیت خلبان در نیروی هوایی آ»وریکا(( اگر امکان دارد هر کدام از مدیرات تو گالری بزارن))

https://www.statista.com/chart/17661/estimated-total-cost-of-training-a-basic-qualified-pilot-by-platform/

17661.jpeg

اینقیمت ها را بیایید در کنارهزینه هرساعت پرواز جنگنده های آمریکایی بزارید 

اونوقت دست آمدم میاد یک نیروی هوایی چقدر هزینه دارد ( البته تاثیر گذار ترین نیرو هم هست ))

Costs-per-flight-hour-of-Militarys-Fight

https://www.statista.com/chart/17661/estimated-total-cost-of-training-a-basic-qualified-pilot-by-platform/

فرضا هواپیمایی مقل اف 16 که ارزان تر هست 

اگر هر خلبان سالی 200 ساعت پرواز کنه 

بادلار 25000 تومن هزینه هر هواپیما سالانه میشه 41350000000 تومن 

تازه اگر سلاحی شلیک کنه که دیگه ....

----------------

دو مقاله پی دی اف بسیار کامل درموره هزینه نگهداری تسلیحات آمریکایی ( ار تانک گرفته تا جنگنده و ... همه را داره)

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Weapons.pdf

این قدیمی تره و لی کامل تره

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf

 ----------------------

 

با عرض پوزش از مدیران و اساتید گرامی که پست پشت سر هم میزام 

هزینه هر ساعت چنگنده روسی میگ 29 و سوخو 30 

For a Mig the estimates are $20,000 per hour and $35,000 for the Su-30.منبع

یعنی هواپیمایی مثل سوخو 30 روسی از f22  هزینش بشتره 

هواپیمایی مثل سوپر هورنت با رادار ارایه فازی فعال و تکنولوژِی بسیار پیشرفه جنگ الکترونیکیش هزینه هر ساعتش حدود 10 هزار دلار هست یعنی سوخو 30 حدود 3.5برابر هزینه تعمیر و نگهداریش بیشتر از سوپر هونت هست 

  3 hours قبل , worior گفت:

قرار داد مصر و روسیه در مورد 24 فروند سوخوی 35 حدود 2 میلیار دلار، تقریبا 84 میلیون دلار برای هر جنگنده البته آپشن ها به دقت اعلام نشده؛

 

 شاید جنگنده روسی نصف جنگنده ای مثل اف 16 بلاک 70 قیمت داشته باشه اما هزینه نگهداریش به مراتب بیشتر می شه 

 

ویرایش شده در توسط majid363
 • Like 3
 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

همین الان هم هزینه های نهاجا بسیار بالا است چون تنوع زیادی در پرنده های نهاجا وجود دارد و همه هم فرسوده هستند. تامین قطعات و سرپا نگه داشتن این پرنده ها هزینه های بالایی دارد. همین تنوع باعث افزایش هرینه میشود. اف 4 اف 5 اف 14 میراژ میگ سوخو....شاید 8 نوع جنگنده یا بیشتر در نهاجا وجود دارد. قطعات انها هم از بازارهای ازاد تامین میشود و یا در داخل ساخته میشود. انچه من شنیده ام یکی از اهداف نهاجا کاهش تنوع این جنگنده ها برای کاهش هزینه است. مثلا اگر سوخو 30 وارد نهاجا شود احتمالا فانتوم ها میراژ ها حتی شاید سوخو 24 بازنشسته شود.  گفته میشود هدف این است که یک جنگنده چند منظوره در کشور تولید شود. اگر تولید شود قطعات اصلی ان در کشور تولید و هزینه های ارزی کاهش می یابد. علت هزینه های بالای هواپیماهای روسی عمر پایین موتورهای انها است که باید بعد از یک مدت تعویض شوند. این هزینه را بر سال های عمر ان تقسیم کنیم هزینه سالانه بسیار بالا میرود. اگر موتور در کشور تولید شود این هزینه تا حدی ریالی میشود. به هر حال یک مسئله این است و مسئله دوم این است که کلا بعدا به روس ها برای تامین قطعه و موتور اعتمادی نیست

 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

فکر کنم این مقاله در خصوص گام ها و اولویت بندی مراحل ساخت جنگنده مفید باشه

 

اولویت بندی در توسعه دانش ساخت هواپیما

 

انتخاب ها

 

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

جنگنده هایی که در اختیار داشتیم ما را به کجا می برد؟

یک سری متعلق به خرید های زمان شاه بود که شامل اف 5 اف4 و اف 14 بودند و شناخت خوبی روی آنها و تعمیرات مربوطه وجود داشت.

سری دوم مربوط به جنگنده های روسی بود که یا از شوروی گرفته بودیم و یا از عراق به همراه تعدادی میراژ که در مورد این جنگنده ها شناخت بسیار کم بود. از این بابت انتخاب می بایست از جنگنده هایی صورت می گرفت که در طوفان دفاع مقدس خود را اثبات کرده بودند

 

f14_126.jpg 4mtqnkcaaeiywns73mc2.jpg F5E.JPG

 

انتخاب بین جنگنده ها بسیار سخت بود چون تفاوت ها راهبردی است

اف 14 جنگنده برتری هوایی بود بالاترین سطح تکنولوژی ولی گران و پیچیده 

اف 4 ستون فقرات نیروی هوایی بود و سلاح اصلی در تهاجم و بمباران ها 

اف 5 جنگنده ای پر تعداد، ساده و دم دست 

 

نتایج اولین انتخاب

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

شهید ستاری و تیم همراهان در جمع بندی بر روی اف 5 توافق کرده و کارشان را با ساخت آذرخش اجرا کردند؟ 

تاپیک کامل تر در مورد این مسیر در جنگنده چند ماموریته بومی سبک شفق ، برهان ، صاعقه ، آذرخش و تاپیک جت آموزشی - رزمی کوثر 88/ یاسین آمده است. 

و مسیری که طی شد تا اینجا جنگنده کوثر ساخته شد. 

 khwthr2B281429.jpg a2B282229.jpg 20200705_201615.jpg

 

اما باتوجه به اهمیت نگهداری اف 4، اف 14 قطعه سازی چه در سطح اورهال و چه در سطح ارتقا پیگیری شد و ارتقا پیشرانه ها  و دیگر سامانه ها نیز صورت گرفت. 

محدودیت در خرید و نیاز به پرواز پرندگان آهنین باعث شد تفکر تعمیر و ارتقا سراغ میگ و میراژ هم برود. 

 

گام های گسسته 

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

* سوال کاربردی تر : در این مسیر چه اقداماتی انجام شد و چه توانمندی هایی کسب شد؟ 

- ورود به عرصه جمینگ و جنگ الکترونیک هوایی 

- ارتقا سیستم رادار در جنگندها و تولید حداقل یک نمونه راداری داخلی (ژن برتر گرومن)

- ارتقا سیستم ایونیک و کنترل آتش و نیمه بومی کردن آن برای جنگنده ها 

- تولید رنج نسبتا خوبی از موشک های هوا پایه 

- ساخت نمونه های موتور جنگنده اف 5 و اف 14 و مهندسی معکوس انها 

- توانمندی ساخت بدنه جنگنده های موجود بویژه بال اف 14 

- ساخت اجزا جانبی مثل چرخ و متعلقات، چتر نجات، تجهیزات عملیات در شب، تجهیزات سوخت گیری هوایی

و ...

 

 

این همه کار ولی خروجی در جنگنده دیده نمی شود چرا؟ 

آیا بودجه نداریم؟ آیا مدیریت نداریم؟ آیا بحث حفاظت اطلاعات وجود دارد؟ آیا و آیا ....

 

 

بحث ماژول 

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

ماژول

برای تایید این صحبت ها موضوعی به نام ماژول را می توان مطرح کرد که یک جنگنده را به اجزای گسسته تبدیل کرده و همچون ابزارهای خانه سازی کنار هم می چسباند

این اجزا همگی در نقاطی متفاوت ساخته می شوند ولی در یک ساختار واحد مونتاژ و نهایی می شوند. 

این تکنیک اگرچه کمی هزینه را بیشتر کرده و طراحی دوباره را طلب می کند ولی سبب ساده سازی در تولید، نگهداری و ارتقا تجهیزات شده و امکان استفاده از یا در دیگر سیستم ها را ممکن می نماید. در حقیقت این روش نوعی استاندارد سازی برای کاهش تنوع بی حاصل است. شبیه به تولید کابل های استاندارد برای لپ تاپ های یک شرکت

برای مثال یک سیستم کنترل آتش می تواند در همه جنگنده های ما یکسان باشد تا برای حمل تسلیحات مشکل خاصی وجود نداشته باشد. یا سیستم های رادار بر اساس یک پروتکل و قانون ارتباطی مشخص پیروی کنند تا در همه جنگنده ها قابل استفاده باشند (فارغ از ابعاد و توان مصرفی )

 

71wAl6z3LmL__SL1000_.jpgt33.jpg

 

plane-parts.png  USE.png

 

 

 • Like 1
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز میلیتاریست :

دراین پست قیمت تعدادی دیگر از جنگنده ها رو خدمت دوستان ارائه میدم :

 

جنگنده های یانکی

USA-Fighter_cost.png

 

پی نوشت : در صورت تمایل دوستان قیمت سایر جنگنده ها و همچنین سایر هواپیماهای نظامی رو هم گردآوردی و ارسال می کنم

 • Like 1
 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز میلیتاریست :

دراین پست قیمت تعدادی دیگر از جنگنده ها رو خدمت دوستان ارائه میدم :

 

جنگنده های سایر ملل

Fighter_cost.png

 

پی نوشت 1 : خوب با این لیست ، پرونده قیمت جنگنده ها بسته شد. اماهواپیماهای نظامی دایره بسیار گسترده تری داره ( آواکس -ترابری - سوخترسان - جنگال - پشتیبانی نزدیک - آموزشی و ... ) در صورت تمایل دوستان قیمت سایر هواپیماهای نظامی رو هم گردآوردی و ارسال می کنم

 

پی نوشت 2 : مهمتر از قیمت جنگنده ، هزینه تعمیر نگهداری اون هست.

 • Like 1
 • Upvote 12

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام

در منابع نظامی ، قیمت نگهداری یک جنگنده را 5 برابر قیمت خرید اولیه در طی 30 سال خدمت در نظر میگیرند .

 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
9 hours قبل , 951 گفت:

در منابع نظامی ، قیمت نگهداری یک جنگنده را 5 برابر قیمت خرید اولیه در طی 30 سال خدمت در نظر میگیرند .

 روسی یا غربیش فرق نداره 

 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
15 hours قبل , majid363 گفت:

 روسی یا غربیش فرق نداره 

 

غربی و با دسترسی استاندارد به پشتیبانی و قطعات

 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مطالب مشابه

  • توسط farmandekoll
   بعد از ظهور جنگنده رهگیر Su-27 و آشکار شدن تواناییهای بالقوه آن( بخصوص در برابر نمونه غربی یعنی F-15 Eagle) روسیه در پی تغییر و بهبود این جنگنده متناسب با نیازها و خواستهای مشتریان شد. در نتیجه مدلهای مختلفی از این هواپیما طراحی و عرضه شد که یک گروه از آنها جنگنده سوخوی Su-30 بود که به کشورهای هند، چین، اندونزی، ویتنام و مالزی صادر شد. در ادامه به معرفی انواع مختلف Su-30 می پردازیم.

   Su-30 : جنگنده رهگیر دو سرنشینه

   این مدل که در واقع Su-27PU می باشد - بعدها Su-30 خوانده شد – در اواخر دهه 80 میلادی به عنوان جنگنده رهگیر دور برد و پست فرماندهی هوایی توسعه و ظهور یافت.در شروع پروژه Su-27UB هواپیمای آموزشی رزمی به عنوان پایه این مدل انتخاب شد. زیرا این مدل هم مزیت های رزمی Su-27 و هم دو سرنشینه بودن را داشت. برای برآورده کردن برد زیاد امکان سوختگیری هوایی به Su-27UB داده شد. سیستمهای اویونیک( الکترونیک پروازی) آن بهبود یافت. سیستمهای ویژه ارتباطی و هدایتی برای فرماندهی پروازهای جمعی با جنگنده های تک سرنشینه Su-27 نیز بر روی این هواپیما قرار داده شد. در کاکپیت عقب یک نمایشگر بزرگ CRT ( نمایشگرهایی مانند تلویزیون) قرار داده شد که به لیدر آرایش، اطلاعات تاکتیکی مانند هدف ها و رهگیر ها را نشان می دهد. سیستمهای ناوبری و پرواز با سیم نیز ارتقا یافته اند. فقط تعدادی از این هواپیما در نیروی هوایی روسیه وارد خدمت شدند.


   Su-30MK : جنگنده چند منظوره دو سرنشینه


   در سال 1993 سوخوی نمونه های نخستین Su-30 را به نمونه اثباتگر برای به فروش رساندن مدل های چند منظوره که Su-30MK خوانده می شدند، تبدیل کرد. MK که در آن M به جای Modified و K به جای Commercial (در زبان روسی) است نشان می دهد که این نمونه برای بازار صادراتی توسعه یافته است. در هسته این مدل سیستم کتنرل آتش چند منظوره ارتقا یافته با توجه به درخواست مشتریان قرار داده می شود. توانایی هوا به زمین هواپیما به طور قابل ملاحظه ای ارتقا داده شده است و موشکها و بمب های متنوعی نیز برای انتخاب تسلیحات آن افزوده شده است. برای نقشهای هوا به هوا موشک میان برد RVV-AE ( R-77 اَدر یا آمرامسکی) با سیستم هدایت راداری فعال قابلیت نصب پیدا کرده است.

   Su-30K و Su-30MKI: فلانکر های دو سرنشینه هند

   هند اولین خریدار جنگنده Su-30MK بود. برای برآورده کردن نیازهای هند، Su-30MKI توسعه یافت. Su-30MKI تفاوت قابل توجهی با Su-30MK دارد. بطوریکه در آن کانارد(پیش بال) و دو موتور AL-31 جدیدتر با توانایی تغییر بردار رانش قرار داده شده است که مانور پذیری هواپیما را بسیار بالا برده است. این موتور ها با تراست 130 کیلو نیوتون هواپیما را به حداکثر سرعت 2125 کیلومتر در ساعت (2 ماخ ) می رساند. دریچه موتورها قابلیت چرخش تا 15 درجه افقی و عمودی را دارد. البته موتور های نمونه Su-30K دارای سیستم تغییر بردار رانش نمی باشند. رادار Su-30MKI ، NIIP N011M بوده که همان رادار استفاده شده در جنگنده Su-35 و Su-37 می باشد و سازگار با انواع موشکهای هوا به زمین و هوا یه هوا از جمله R-60 آفید، R-73 آرچر، R-27 آلامو و R-77 اَدر را می باشد. سیستمهای ناوبری و نمایشگر های سربالا نیز با سیستمهای ساخت سکستانت اویونیک فرانسه جایگزین شده اند.   Su-30MKK : جنگنده چند منظوره دوسرنشینه چین

   Su-30MKK چندمنظوره، دوسرنشینه و برای چین توسعه یافته است.این مدل نیز مانند Su-30MKI دارای کاکپیت دو سرنشینه بوده که از نمایشگرهای چند منظوره در آن استفاده شده است. بعلاوه این مدل دارای توانایی سوختگیری هوایی می باشد. در این مدل از بالهای بزرگتر Su-35 برای جای دادن سوخت بیشتر استفاده شده است. Su-30MKK فاقد کانارد بوده و موتور آن مانند دیگر مدلها توربو فن Al-31F بدون سیستم تغییر بردار رانش می باشد که البته از نمونه MKI تراست کمتری تولید می کند (122.58 کیلو نیوتون) که هواپیما را به حداکثر سرعت 2125 کیلومتر در ساعت(2 ماخ ) می رساند. رادار Su-30MKK، N001VE بوده که سازگار با موشک R-77 اَدر می باشد. این هواپیما مانند دیگر هم خانواده های خود قادر به حمل طیف وسیعی از موشکهای هوا به زمین و هوا به هوا می باشد که در 12 جایگاه تعبیه شده قرار می گیرند. از دیگر سلاحهای قابل حمل این مدل می توان به R-60، R-73 آرچر و R-27 آلامو به همراه یک توپ 30 میلیمتری با 150 توپ اشاره کرد. همچنین حداکثر وزن برخاست با تقویت ارابه فرود و بدنه به 38000 کیلوگرم افزایش یافته است. در سال 1999 سوخوی، T10PU-5 ( نمونه اولیه Su-30) را به مدل MKK تغییر داد و اولین پرواز آن در 9 می 1999 انجام شد. در ادامه در 19 می همان سال تولید Su-30MKK با شماره سریال 501 آغاز شد.
  • توسط kingraptor
   در ابتدا توضيح بدم كه تحت عنوان T.50 دو پروژه وجود دارد يكي مربوط به طرح جت آموزشي پيشرفته كره جنوبي و ديگري طرح سخوي براي جنگنده ي نسل پنجم روسيه (البته اين طرح براي مقابله با رپتور ها كاملتر شده و زودتر وارد خدمت خواهد شد)
   مدتهاست كه طرح جنگنده ي نسل پنجم روسيه(LFI كه مخفف logkiy frontovoi istrebitel) مطرح است و با مشكلات بسياري همراه بود تا كنون طرح هاي بسياري براي آن مطرح گرديده كه حتي تا نمونه سازي هم پيش رفته ولي نبود بوجه و پشتيباني موجب كنسل شدن آنها گرديده طرح هايي همچون mig.144 كه شركت ميگ اميد بسياري به آن داشت ولي پيشنمونه ي آن حتي پرواز هم نكرد يا طرح su.47 بركوت كه درواقع يك طرح آزمايشيست با وجود بسيار كارا بودن اين طرح و حتي جنبه هاي برتر آن نسبت به رپتور هاي آمريكايي اميد كمي به توليد آن وجود دارد(رقيب اين طرح طرح x.29 نبود طرح فوق محرمانه ي F.25 بود كه كنسل گرديد) اگر هم توليد شود در تعداد پايين و آهنگ كند خواهد بود I.2000 هم كه تنها روي كاغذ نقش بست و هيچگاه فراتر نرفت.(البته اين طرح را بايد مشتقي I.2000 دانست)
   اما با رشد اقتصادي روسيه تصميم گرفته شده تا بوجه مورد نياز را تامين كنند پروژه اي جاه طلبانه كه اميد بسياري به آن مي رود اين طرح از سوي سخوي پيشنهاد شده و اولين طرحيست كه از اين شيوه ي پنهانكاري در شرق استفاده مي كند به تقليد از آمريكا
   طرح T.50 بسيار شبيه به f.22 از كار در آمده البته دماق و قسمت دم تفاوت دارند اما در نهايت شباهت در انتخاب شيوه ي آيرو ديناميكي بسيار بچشم مي آيد البته از محفظه هاي سلاح خبري نيست(چيزي كه حتي در بركوت هم بود)
   اين جنگنده به نام PAK FA خوانده مي شود كه مخفف Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Frontovoi Aviatsyi - Future Air Complex for Tactical Air Forces است
   اما ويزگي ها قرار است اين جنگند از قدرت پرواز سوپر كروز همانند رپتور برخوردار باشد همچنين بيشينه وزن برخواستن آن(20 تن) است كهاين ميزان براي F.22 رپتور (24 تن) و براي F.35 هم 17.2 تن مي باشد كه اين يعني وزن كمتر و چابكي بيشتر نسبت به رپتور
   براي افزايش پنهانكاري از جنبه هايي از روشهاي بكار رفته از بركوت استفاده شده
   جنگنده ي T.50 از دو موتور AL-41F استفاده مي كند
   در مورد رادار T.50 قرار است از يك رادار چند حالته ي جديد با توان آشكار سازي بالا وبرد بيشينه ي زياد توسط فازاترن (Fazatron-NIIR) در حال تكميل است استفاده كند
   قرار است اولين پيشنمونه هاي T.50 يا همان PAK FA بين سالهاي2006 تا 2010 انجام گردد و تا سال 2011 يا 2012 وارد خدمت گردد(البته بعيد است به اين سرعت آزمايشات آن تمام شود چون بطور مثال رپتور مدتها در انتظار ورود به خدمت بود)
   گفته مي شود ممكن است اين طرح بيش از 1.5 بيليون دلا هزينه ي كلي داشته باشد(واقعا نجوميه)گفته مي شود حد اقل به 800 ميليون دلار تنها براي تكميل ايونيك آن مورد نياز است اينكه آيا اين جنگنده با اين ارقام نجومي در سال 2010 وارد خدمت مي شود يا نه يك معماست؟   Military.blogfa.com
  • توسط hosseingmn
   میگ-31 نوع ارتقا یافته و جایگزین میگ-25 میباشد که در زمان خود بی رقیب بود و اکنون جای خود را به پسرش داده است. بی شک میگ-31 پرقدرتمندترین رهگیر روسیه و در کل جهان میباشد که توانایی رهگیری همزمان چندین جنگنده مهاجم را دارا میباشد و نیز اولین جنگنده عملیاتی شوروی با توانایی نگاه به پایین و شلیک به پایین میباشد. این جنگنده از راداری بسیار قوی با نام Zaslon بهره میبرد که به فاکس هوند این امکان را میدهد تا همزمان به 4 (در مدلهای اولیه) هدف حمله کند و نیز دیگر جنگنده های دشمن را تحت کنترل داشته باشد! طبق نظر بعضی کارشناسان این رادار قویترین و بهترین رادار جهان میباشد که حتی میتواند استیلت را هم شناسایی کند! از نظر سیستم رانش نیز میگ-31 از دو موتور توربوجت با پس سوز D-30F6 بهره میبرد که هر کدام تراستی برابر 93KN تولید مینمایند و با آنها فاکس هوند سرعتی برابر با 3 برابر صوت پیدا میکند! طراحی و شکل ظاهری میگ-31 بسیار شبیه به میگ-25 میباشد و دقیقا مانند آن دارای 2 جایگاه تسلیحات در زیر هر بال و یکی در انتهای بال به اضافه 4 جایگاه در زیر بدنه هواپیما میباشد. در دهه 1990 با توجه به قدرتمندتر شدن جنگنده های غربی روسیه فاکس هوند های خود را ارتقا داد که تواناییهای میگ-31 بسیار بهتر و بیشتر از قبل شد که امروزه این مدل با نام MiG-31BM شناخته میشود. MiG-31BM دارای آیونیکی بسیار قویتر از نسلهای قبلی خود میباشد و میتواند به راحتی با اهداف هوایی یا زمینی درگیر شود. و نیز به واسطه رادار پرقدرت خود میتواند همزمان 24 جنگنده دشمن را شناسایی کرده و با 6 تا از آنها درگیر شود! این رادار جدید همچنین میتواند به نحو احسن اهداف زمینی را نیز شناسایی کند. در ادامه با مشخصات MiG-31A آشنا میشوید :

   MiG-31A

   کشور سازنده : شوروی سابق
   هواپیماهای مشابه : MiG-25 , F-14 , F15
   تعداد سرنشین : 2 نفر
   ماموریت اصلی : رهگیر تمام آب و هوایی + ایجاد امنیت هوایی
   طول : 21.5 متر
   طول بال : 14 متر
   ارتفاع : 6.6 متر
   حداکثر سرعت : 3 ماخ
   وزن خالی : 22 تن
   وزن استاندارد : 37 تن
   حداکثر وزن : 47 تن
   نوع و قدرت موتور : دو موتور توربوجت با پس سوز D-30F6 هر کدام با تراست 93 کیلو نیوتن
   حداکثر تحمل G : در سرعتهای فراصوت +5 جی
   حداکثر برد : 3300 کیلومتر
   شعاع عملیاتی : 720 کیلومتر
   ارتفاع پرواز : 25 کیلومتر
   ارتفاع پرواز از سطح دریا : ؟
   مدت زمان برای رسیدن به ارتفاع 20 کیلومتری : 8 دقیقه و 54 ثانیه
   قابلیت سوختگیری هوایی : ندارد
   حسگرها : LD/SD TWS radar, possible IRST, RWR (رادار Zaslon S-800 با برد 200 کیلومتر)
   نوع تسلیحات : یک قبضه توپ 23 میلی متری GSh-6-23 + موشکهای هوا به هوای R-33 , R-40 , R-60 , R-73

   MiG-31BM

   این مدل در بسیاری جهات شبیه مدلهای قبلی است و در اینجا فقط نکات مهم را بیان میکنم.
   نوع رادار : Zaslon-M با برد 400 کیلومتر و توانایی شناسایی استیلت ، همزمان 24 هدف را شناسایی و به 6 تا از آنها حمله میکند و بقیه را نیز تحت نظر دارد.
   توانایی جنگ الکترونیک : دارای سیستم مدرن ECM و ضد ECM
   آیونیک این مدل بسیار پیشرفته تر از مدلهای قبلی است.
   نوع تسلیحات :
   یک قبضه توپ 23 میلی متری GSh-6-23
   موشکهای هوا به هوای R-27 , R-33 , R-37 , R-40 , R-60 , R-73 , R-77
   موشکهای هوا به زمین Kh-31P , Kh-58
   قیمت میگ-31 بی ام : 40 میلیون دلار

   توضیحاتی چند در مورد موشکهای هوا به هوای قابل حمل توسط میگ-31 :
   R-27 با برد 70 الی 170 کیلومتر ، حداکثر سرعت هدف : 3600 Km/h
   R-33 با برد 160 کیلومتر ، حداکثر سرعت هدف : 3700 Km/h
   R-37 با برد 300 ، حداکثر سرعت هدف : ؟
   R-40 با برد 50 کیلومتر ، حداکثر سرعت هدف : ؟
   R-60 با برد 10 کیلومتر ، حداکثر سرعت هدف : ؟
   R-73 با برد 40 کیلومتر ، حداکثر سرعت هدف : 2500 Km/h
   R-77 با برد 90 الی 160 کیلومتر ، حداکثر سرعت هدف : 3700 Km/h
   R-172 با برد 400 کیلومتر, حداکثر سرعت هدف؟
   چگونگی ظرفیت حمل موشکهای هوا به هوا در MiG-31BM :

   A) 8 R-33 & 2 R-60 or R-73
   6 R-33 & 2 R-40 & 2 R-60 or R-73
   C) 4 R-33 & 4 R-40 & 2 R-60 or R-73
   D) 4 R-33 & 4 R-73 & 2 R-40 & 2 R-60 or R-73   منبع : وبلاگ میلیتاری
  • توسط bell214
   مرواریدی در ژرفا
   مصاحبه با خانواده شهيد سرهنگ خلبان «محمدهاشم آل‌آقا»
   قهرمان شکاری (F-14)
   مقدمه:
   مدتها بود كه به صورت جسته و گريخته در محافل گوناگون كه از جنگ و نيروي هوايي صحبتي به ميان مي‌آمد و يادي از شهدا و همچنين شهيد سرهنگ خلبان «محمدهاشم آل‌آقا» مي‌شد، همرزمان و دوستانش در شجاعت، دلاوري، صداقت و خاكي بودن وي اتفاق نظر داشتند. ما نيز پيرو وظيفه‌مان مترصد فرصتي بوديم كه خدمت خانواده معظم شهيد رسيده و نسبت به احوالات وي معرفت بيشتري حاصل كنيم. اشاره كتاب «تامكت‌هاي ايران در جنگ تحميلي» به اين شهيد بزرگوار كه در شماره پيشين از نظرتان گذشت، بهترين بهانه براي اين منظور بود كه به لطف خداوند با دريافت اذن شرفيابي از خانواده شهيد مقصودمان حاصل شد.

   باز هم مثل هميشه خود را در آن‌قدر مرتبه‌اي نمي‌بينم كه رمز و راز شهداي ميهن را بنگارم و به تصوير بكشم، با اين حال براي رسالتي كه بر دوشم سنگيني مي‌كند بهانه خوبي دارم.

   سايلي را گفت آن پير كهن چند از مردان حق‌گويي سخن

   گفت خوش آيد زبان را بر دوام تا بگويد ذكر ايشان را مدام

   گر نيم زايشان از ايشان گفته‌ام خوشدلم كاين قصه از جان گفته‌ام

   محمدهاشم در 27 آبان سال 1324 در خاندان بزرگ «آل‌آقا» كه از خانواده‌هاي سرشناس شهر كرمانشاه مي‌باشد پا به عرصه وجود گذاشت. دوران تحصيل خود در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در شهر كرمانشاه گذراند. با اعلام مخالفت مادرش با وجود عشقي كه به پرواز داشت از اين كار منصرف شد اما علاقه وافر وي به ارتش كه همانا عشق خدمت به وطن بود باعث شد كه نهايتا به جمع نيروهاي مسلح بپيوندد. به دنبال آن وي پس از شركت در آزمون ورودي، موفق به راهيابي به دانشكده افسري نيروي زميني ارتش شده و با توجه به عطش دروني‌اش در ميل به بال گشودن همزمان در جهت جلب رضايت مادر گام بر مي‌دارد. پس از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه افسري اصرار وي كارگر افتاده و مادر به خلبان شدن فرزند راضي مي‌شود. هاشم كه گويي در ابتداي راه قرار دارد با نيروي مضاعفي بلافاصله اقدام كرده و با شركت در آزمون دانشكده خلباني از اين امتحان نيز سربلند بيرون آمده و با رسيدن به آرزوي ديرينه خود به جرگه دانشجويان خلباني نيروي هوايي ارتش مي‌پيوندد. با اتمام كلاسهاي زميني و آموزش مقدماتي پرواز، طبق روال آن روز نيروي هوايي براي تكميل دانش پرواز خود راهي ايالات متحده مي‌شود. با اتمام دوره، مفتخر به دريافت وينگ خلباني شده و راه بازگشت به وطن را در پيش مي‌گيرد. سروان خلبان هاشم آل‌آقا مقارن با سال 1350 به كشور بازگشته و با امريه ستاد فرماندهي نيروي هوايي به عنوان كمك خلبان جنگنده F-4، فانتوم، به پايگاه هفتم شكاري شيراز منتقل مي‌شود. در ادامه در سال 1351 برابر امريه ديگري براي ادامه انجام وظيفه به پايگاه يكم شكاري تهران فرستاده مي‌شود. هاشم در همين سال با دختري در همان محله سكونت پدر و مادرش در شهر كرمانشاه آشنا شده و اين آشنايي به ازدواج اين دو ختم مي‌شود.

   آنها زندگي مشتركشان را در تهران آغاز كرده و پس از حدود 4 سال، در سال 1356 آماده سفري طولاني مي‌شوند. سروان خلبان آل‌آقا براساس صلاحديد فرماندهان وقت به همراه تني چند از خلبانان فانتوم، با خانواده‌هايشان براي آموزش هدايت پرنده پيچيده، انقلابي و جديد نيروي هوايي ارتش، گرومن F-14 تامكت عازم پايگاه نيروي دريايي ايالات متحده در ايالت ويرجينيا مي‌شوند. براي خلبانان باتجربه فانتوم همچون هاشم آل‌آقا پرواز با گربه گرومن و كاربري تسليحاتش كار آنچنان سختي نبود. زيرا در درجه اول F-4 و F-14 هر دو اصلا براي نيروي دريايي ايالات متحده طراحي و ساخته شده و بديهي است كه از يك استاندارد يكسان براي طراحي و ساخت آنها استفاده شده است و در درجه دوم از سه موشك هوا به هواي مورد استفاده تامكت‌هاي ايران، فانتوم قابليت شليك دو موشك آن (AIM-7 اسپارو و AIM-9 سايدوايندر) را دارد. با توجه به اينكه آل‌آقا و همرزمانش در جنگنده فانتوم در چگونگي استفاده از اين دو موشك تجربه كافي و وافي داشتند، فقط مي‌بايست اسلحه اصلي تامكت، موشك اسطوره‌اي هيوز AIM-54 فينيكس و رادار آن هيوز AWG-9 را به‌طور كامل بشناسند. اگر عوامل مذكور را به اضافه هوش و جسارت ايراني كنيم مي‌شود حدس زد كه تمام نفرات اعزامي به راحتي بتوانند دوره خلباني F-14 را با موفقيت و سربلندي طي كنند. پس از پايان دوره در مدت حدود 18 ماه، خلبانان جديد جنگنده جديد در آبان 57 به سرزمين اجدادي خود باز مي‌گردند. با توجه به اينكه كانون فعاليت F-14 در ايران پايگاه هشتم شكاري مي‌باشد، هاشم به همراه خانواده خود از تهران به اصفهان نقل مكان مي‌كند. سكونت آنها در اصفهان مصادف مي‌شود با اوج‌گيري تظاهرات مردمي عليه حكومت پهلوي كه در نهايت به پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 57 منجر شد. وقوع انقلاب در كشورمان سنگ محك بسيار جالبي براي تعيين عيار ارق ملي و حس وطن‌پرستي كاركنان نيروهاي مسلح بود و چه زيبا كه آل‌آقا و همرزمان ميهن‌پرستش در اين آزمون كوچكترين ناخالصي از خود نشان ندادند.

   سروان خلبان محمدهاشم آل‌آقا كه در زمان پيروزي انقلاب از افسران ارشد نيرو محسوب مي‌شد و مدتها بود كه به عنوان استاد خلبان، آموزش خلبانان را به عهده گرفته بود پس از پيروزي انقلاب امر آموزش را با جديت بيشتري پيگير شد. آري او نيز مي‌دانست آموزش صحيح و كامل مهمترين رمز پيروزي بر دشمنان ملت است.

   با شروع جنگ تحميلي فعالانه وارد صحنه نبرد شد و در عين حال از آموزش جوانان غافل نشد تا اينكه به علت رشادت، جديت و جسارت در امور محوله در سال 1362 از طرف فرماندهي وقت نيرو به سمت جانشين فرماندهي عمليات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شود.

   رسيدن به پست معاونت عمليات نيرو بهانه خوبي بود تا هاشم در كنار سرهنگ خلبان «عباس بابايي» خود را هرچه بيشتر درگير جنگ كرده و تواناييهاي خود را در اين عرصه، عرضه دارد. بابايي و آل‌آقا همواره پيش از انجام هر عملياتي ابتدا خود مبادرت به شناسايي و ارزيابي هدف از لحاظ موضع پدافندي، سمت حمله و غيره كرده تا عمليات اصلي با خطر كمتر و ديد بازتري صورت گيرد. نكته جالب توجه در اين مطلب اين است كه آنها هرگز گرفتار جو پست و مقام نشده و فقط به اين مساله كه در كجا مي‌توانند منشا اثر باشند توجه داشتند «آري ما چنين جان بركفاني داشتيم».

   هاشم آل‌آقا در درجه اول همانطور كه ذكر شد از فرماندهان ارشد نيرو بود و در درجه دوم مشغله‌هاي فراواني به عنوان طراح عمليات داشت و اين دو مورد كافي بود تا نتواند پروازهاي عملياتي انجام دهد، با اين حال فعالانه در پروازهاي گشتي و اسكورت نفتكش‌ها و كشتيهاي تجاري شركت مي‌كرد و اين‌چنين بود تا به خواست خدا خليج نيلگون و هميشه فارس ايران، مشهد شهيد سرهنگ خلبان محمدهاشم آل‌آقا باشد.

   تقويم‌ها روز 20 مرداد 1363 را نشان مي‌داد و آسمان آبي خليج فارس يكي از گرمترين روزهاي خود را سپري مي‌كرد. هاشم آل‌آقا و كمك خلبانش در يك تامكت طي ماموريتي مشغول اسكورت نفتكش‌ها و كشتيهاي تجاري كشورمان بود. در همين اثنا ناگهان مورد حمله چند فروند جنگنده ميراژ F1 عراقي قرار مي‌گيرد. درگيري آغاز و پس از مدتي جنگ و گريز تامكت‌ها آل‌آقا مورد اصابت موشك شليك شده از طرف جنگنده عراقي قرار گرفته و به درون آب سقوط مي‌كند. شاهدان عيني حادثه كه دورادور ناظر درگيري آنها بودند خطر شليك شدن موشك سوپر 530F-1 به سمت تامكت را به آل‌آقا گوشزد مي‌كنند اما آل‌آقا در جواب آنها مي‌گويد هيچ نشانه‌اي دال بر حمله موشك به سمتشان در سامانه‌هاي هشداردهنده مشاهده نمي‌كند. اين مطلب گوياي آن است كه عراقي‌ها با استفاده از اطلاعات فني كه امريكايي‌ها در اختيار آنها قرار داده بودند در استفاده از نقاط ضعف F-14 كاملا موفق عمل كرده‌اند.

   همسر هاشم كه از چند روز پيش براي ديدن اقوام به كرمانشاه رفته بود در روز بازگشت به تهران كه مصادف مي‌شود با روز شهادت هاشم با شكسته شدن ديوار صوتي شهر كرمانشاه توسط جنگنده‌هاي عراقي مواجه مي‌شود. با مشاهده اين اتفاق گويي به وي الهام مي‌شود كه براي هاشم اتفاقي افتاده اما با ذكر و ياد خدا آرامش يافته و به خود تلقين مي‌كند كه انشاءا... اتفاقي نيفتاده. پس از رسيدن به تهران هرچه منتظر مي‌ماند از تلفن هاشم خبري نمي‌شود. صبرش لبريز شده و با پايگاه هشتم تماس مي‌گيرد. ديسپچ پايگاه با توجه به اينكه تامكت آل‌آقا بازنگشته و هيچ خبر دقيقي دال بر شهادت يا زنده بودنش در دست نيست با جوابهاي سربالا به همسر وي مي‌گويد: «همين الان دوباره براي ماموريتي ديگر به پرواز درآمد. به محض بازگشت مي‌گوييم با شما تماس بگيرد.» با شنيدن اين جوابها و طولاني شدن انتظار، همسر شهيد از وقوع سانحه براي هاشم يقين حاصل مي‌كند. با سقوط تامكت آل‌آقا با توجه به اينكه از اسارت به دست عراقي‌ها و يا شهادتش اطلاعي در دست نبود به اضافه اينكه وي به عنوان جانشين عمليات نيرو در جريان تمام عملياتهاي آتي و استراتژي جاري نيروي هوايي بود به همين علت بلافاصله تمامي طرحهاي نيرو دستخوش تغييراتي اساسي شد. اين قضيه گذشت و نيروي هوايي با اعلام مفقودالاثر شدن هاشم بر ابهامات و سوالات سقوط وي افزود.

   همسر هاشم كه همچنان منتظر بازگشت وي به خانه بود چندين سال پس از مفقودالاثر شدن همسرش در يكي از شبهاي قدر خالصانه دست به دامن ائمه اطهار شده و از آنها مي‌خواهد وجود يا عدم وجود هاشم را براي وي معلوم كنند. توسل وي جواب داده و همان شب خواب شهيد بزرگوار را مي‌بيند. هاشم كه در سبزه‌زارمانندي با لباس خلباني به ديدن همسرش آمده بود در جواب سوال وي كه پرسيد: «هاشم، مي‌خواهم بدانم كه تو هستي يا نيستي؟» مي‌گويد: «من نيستم.» پس از مدت كوتاهي گفتگو، شهيد اظهار مي‌دارد «من سردم است و بايد بروم». همسر شهيد صبح فردا خوابي كه ديده بود را با يكي از علما در ميان مي‌گذارد. در جواب مي‌شنود با توجه به اظهار سرما توسط شهيد، پيكر پاك وي در درون آب قرار دارد. همسر هاشم پس از اين واقعه از شهادت همسرش يقين حاصل مي‌كند و جالب آنكه مدت كوتاهي بعد از طريق نامه رسمي نيروي هوايي اعلام شهادت همسرش را دريافت مي‌دارد.

   ناگفته نماند هاشم آل‌آقا تا پيش از آرام گرفتن در قعر آبهاي خليج فارس چندين بار تا مرز شهادت پيش رفت. حدود سه ماه پيش از شهادت، در بهار سال 1363 صبح يك روز همسر شهيد با كمك مادرش بدون نيت قبلي گوسفندي را قرباني كرده و بين مردم تقسيم مي‌كنند. حوالي ظهر شهيد بابايي با منزل آل‌آقا تماس گرفته و جوياي احوال هاشم مي‌شود. با توجه به اينكه هاشم پس از ترك منزل تماس نگرفته بود، همسر شهيد از وضعيت وي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. شهيد بابايي از اينكه كسي به همسر هاشم اطلاعات ضد و نقيض نداده، آرام شده و در جواب نگراني وي مي‌گويد كه اتفاقي نيفتاده و هاشم تا ساعاتي ديگر به خانه مي‌رسد. پس از بازگشت شهيد به منزل، هاشم مي‌گويد كه در درگيري با جنگنده‌هاي عراقي، هواپيمايش به شدت صدمه ديده و هيچ اميدي به بازگشت نداشته است. شايد آن قرباني نطلبيده بلاگردانش شده بود!!!

   شهيد سرهنگ خلبان محمدهاشم آل‌آقا كه از باتجربه‌ترين و ارزشمندترين خلبانان تامكت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شد با مورد اصابت قرار گرفتن جنگنده‌اش درون كابين ماند تا پيكر پاكش به قعر آبها سقوط و روح بلندپروازش به اوج آسمانها عروج كند. براي خليج هميشه فارس چه افتخاري از اين بالاتر كه چنين مرواريدهاي نابي را در درون خود جاي داده است. مگر مي‌شود خليجي كه فرزندان اين ديار را در دل خود جاي داده نام مجعول عربي را پذيرا باشد، چه اين شيران خصم خروش براي مقابله با همين اعراب خودفروخته به پا خواستند.

   شهيد محمدهاشم آل‌آقا فردي آرام و صبور بود و نسبت به خانواده خود تعصب خاصي داشت و همسرش عامل اخير را مهمترين علت ازدواجش با وي مي‌داند. هاشم هيچ‌گاه از اسرار شغلي خود با همسرش صحبتي به ميان نمي‌آورد و اين مورد تا بدانجا پيش رفته بود كه همسر وي پس از شهادتش به پست واقعي هاشم در نيروي هوايي پي مي‌برد!

   جا دارد در اين جا خاطره‌اي كه سرهنگ خلبان «مسعود اقدام» در كتاب «انتخابي ديگر»1 بيان كرده را بياوريم. اقدام در اين مطلب كه با عنوان «برخورد با پرندگان سيگال» در كتاب مزبور به چاپ رسيده عنوان مي‌كند كه در اوايل جنگ در پروازي به همراه شهيد بزرگوار «عليرضا ياسيني» به قصد انهدام سه سايت موشكي زمين به دريا كه از پشت پايگاه هوايي شعيبيه كشتيهاي كشورمان را مورد اصابت قرار مي‌داد در يك جنگنده F-4 عازم ماموريت مي‌شود. طبق برنامه براي درامان ماندن از رديابي توسط رادارهاي دشمن قرار بود آنها با عبور از 30 مايلي «خورموسي» و پرواز بر فراز باتلاقهاي «فاو» و «ام‌القصر» خود را در موقعيت مناسب به روي هدف برسانند. با عبور از مرز اقدام به عنوان خلبان كابين عقب تمام حواس خود را معطوف بررسي سامانه‌هاي مختلف هواپيما و تهديدات موشكي دشمن مي‌كند تا در صورت شليك بتوانند به موقع با مانور مناسب آن را منحرف كنند.

   خطري احساس نمي‌شد و جنگنده با سرعت بسيار بالا در ارتفاع پايين بر فراز ني‌زارها به حركت خود ادامه مي‌داد كه ناگهان زمين و زمان در جلو چشمان هر دو خلبان تيره و تار شد. اقدام حدود 20 ثانيه بعد به هوش آمده و مشاهده مي‌كند كه جنگنده در يك صعود 50 درجه‌اي در حال گردش به راست است. بلافاصله فرامين هواپيما را در اختيار گرفته و از طريق راديوي هواپيما سعي در برقراري ارتباط با ياسيني مي‌كند. خلبان كابين جلو هيچ عكس‌العملي از خود نشان نمي‌داد. اقدام در همين زمان به بررسي شرايط پرداخت تا متوجه شود چه اتفاقي افتاده. تكه‌هاي گوشت و پر اطراف كابين نشان از برخورد دسته‌اي از پرندگان دريايي (كه در آن سرعت حكم يك گلوله ضدهوايي را دارد) به جنگنده را داشت.

   هواپيما در كنترل بود اما تمام سامانه‌هاي ناوبري از كار افتاده بود. تعيين مسير درست بازگشت تنها با كمك رادار كنترل زمين ميسر بود كه تماسهاي متعدد اقدام با رادار هيچ نتيجه‌اي دربر نداشت. اقدام براي چندمين بار در راديوي هواپيما گفت:

   ـ از ابابيل به رادار! اگر صداي مرا مي‌شنوي جواب بده!

   ناگهان صداي مبهمي به گوش رسيد. بلافاصله تكرار كرد:

   ـ از ابابيل به رادار!

   ناگهان صداي روشن و واضحي در راديو طنين‌انداز مي‌شود!

   ـ ابابيل، من عقابم، به گوشم!

   اين پيام كه در واقع نويد زندگي براي فانتوم و خلبانانش محسوب مي‌شد، صداي خلبان F-14 حاضر در منطقه، شهيد والامقام سروان خلبان «هاشم آل‌آقا» بود. آل‌آقا در ادامه مي‌گويد:

   ـ مشكلي برايتان پيش آمده؟!

   ـ هواپيمايمان صدمه ديده. نمي‌دانم خلبان كابين جلو بيهوش شده يا به شهادت رسيده.

   ـ خونسردي خودت را حفظ كن! سعي كن كنترل هواپيما را به دست بگيري! دارم به سمت شما حركت مي‌كنم.

   وقتي كه آل‌آقا به بالاي سر فانتوم زخمي رسيد گفت:

   ـ ابابيل! همين‌طور به پرواز ادامه بده. مراقب باش از دستگيره صندلي‌پران استفاده نكني! چون چتر صندلي باز شده و بالاي هواپيما رهاست. هواپيمايتان شبيه «آواكس»2 شده است.

   ـ متشكرم! سعي مي‌كنم هواپيما را هدايت كنم. ولي نمي‌دانم چه بلايي سر ياسيني آمده است.

   ـ خونسردي خودت را حفظ كن و همين‌طور به پرواز ادامه بده! من پشت سرت در حركت هستم، نگران نباش!

   موتورها با آن كه با قدرت صد در صد در حال پيشراندن جنگنده بودند با اين حال فانتوم صدمه ديده سرعتي حدود 180 نات داشت كه براي جنگنده سرعت كمي است. پس از مدتي ياسيني نيز به هوش آمده و با اعلام اين كه مي‌تواند جنگنده را هدايت كند، فرمان را در دست مي‌گيرد. نهايتا هواپيما به سلامت در پايگاه فرود آمده و بدين وسيله هاشم آل‌آقا جنگنده F-4 باارزش و دو خلبان ارزشمندتر را به دامان وطن باز مي‌گرداند.

   همسر قهرمان شهيد از آن زمان كه هاشم ديگر به خانه بازنگشت، نگهداري و پرورش دو يادگار شهيد (بابك و بهزاد) را به تنهايي به عهده گرفت و نشان داد كه از حماسه‌سازان ميدانهاي نبرد حق عليه باطل چيزي كم ندارد. وي كه براي فرزندان خود هم پدر بود و هم مادر با تلاشي خستگي‌ناپذير توانست آنها را به سمت مدارج بالاي علمي رهنمون شود. دكتر «بابك آل‌آقا» فرزند ارشد شهيد با ارايه پايان‌نامه دكتراي خود با عنوان «بررسي تاثير محيط هوا ـ فضا بر فيزيولوژي بدن هوانوردان» در سال 1379 توانست در سطح خاورميانه مقام اول را كسب و به دريافت لوح تقدير از دست رييس‌جمهور وقت جناب آقاي «خاتمي» مفتخر شود. لازم به ذكر است پايان‌نامه وي هم‌اكنون در تعدادي از خطوط هوايي به عنوان مرجع تدريس مي‌شود.   افتخاري ديگر

   از افتخارات ديگر همسر سرافراز شهيد آل‌آقا اين است كه وي خواهر شهيد نيز مي‌باشد. شهيد سروان خلبان «مصطفي صغيري» كه از خلبانان جنگنده F-4، فانتوم نيروي هوايي بود در ماموريتي در روز 23 مهر 1359 كه از پايگاه سوم شكاري همدان به قصد هدفي در شهر سليمانيه عراق برخاسته بود، مركبش در خاك عراق مورد اصابت قرار گرفته و به فيض عظيم شهادت نايل مي‌آيد. متاسفانه باخبر شديم كه چندي پيش همسر اين دلاورمرد عرصه پيكار دارفاني را وداع گفته. ما نيز به نوبه خود با تسليت به خانواده آل‌آقا براي اين مرحومه علو درجات را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

   هم‌اكنون براي بزرگداشت مقام والاي 70 تن از خلبانان شهيد نيروي هوايي ارتش كه پيكر پاكشان هرگز به آغوش وطن بازنگشت، يادماني در بهشت زهرا ساخته شده است.

   در پايان از خانواده معظم شهيد آل‌آقا به خصوص همسر بزرگوارشان كه ما را به گرمي پذيرفتند و با شكيبايي پاسخگوي سوالات ما بودند تشكر و قدرداني مي‌كنيم.


   منبع

   مدیران محترم لطفا منتقل کنن...
  • توسط hosseingmn
   هواپيماي جنگنده اس-37 ساخت روسيه (S-37 Berkut (Su-47 اين هواپيما که عموما به نام اس37 شناخته ميشود، با نام تجاري Su-47 احتمالا وارد سرويس ميشود.حرف Sاول عبارت اس37 بر خلاف تصور عموم، نشانگر هواپيماي ساخت شرکت سوخو نيست، بلکه اولين حرف يک عبارت روسي با ترجمه "پيشگرا" ميباشد. تغيير نام هواپيما از اس37 به سو47 مسلما از تصميم شرکت سوخو براي بازار يابي اين هواپيما ميباشد. هواپيماي سو47، ابتدا به عنوان نمونه آزمايشي مراکز تحقيقاتي هوا فضاي روسيه براي آزمايش مواد مرکب پيشرفته در هواپيما و همچنين سيستمهايFly by Wire پيچيده و امروزي تر بود. هواپيما از بالهاي پيش گرا که قدرت مانور فوق العاده زياد و همچنين قابليت پرواز در زواياي حمله بالاي 45 درجه را به هواپيما ميدهد استفاده ميکند. مزاياي بال پيشگرا نسبت به بال هاي با اشکال متعارف که عبارتند از پساي القايي و ممان خمشي کمتر و همچنين تاخير در وقوع واماندگي مدت مديدي است که شناخته شده است. اما متاسفانه ممان پيچشي وارد به بال در اين نوع بالها آنقدر زياد است که -اگر اين بالها با مواد متعارف ساخته شوند-ميتواند بال را براحتي از هم بدرد. براي حل اين مشکل، سوخو 47 از بال هايي ساخته شده از مواد کامپوزيت استفاده ميکند که ضمن مقاومت خوب در برابر پيچش، پيچش آيروديناميک مورد نياز براي هواپيما را فراهم مي آورند. براي کاهش هزينه ها سوخو47؛ دماغه، دم هاي عمودي و ارابه هاي فرود خانواده سوخو27 را امانت گرفته است. با اين وجود بدنه هواپيما فضاي بيشتري براي جاسازي رادار و تجهيزات اويونيکي، فضاهاي داخلي جاسازي اسلحه و بازتاب راداري کمتر (که بخشي از آن ناشي از استفاده از کامپوزيتها و مواد جاذب امواج راديويي است) نسبت به سوخو 27 ها دارد. عليرغم تمام شايعاتي که در مورد اين هواپيما وجود دارد، کارايي بسيار خوب اين هواپيما در آزمايشها، علاوه بر اينکه مسئولين سوخو را به فکر بازاريابي داخلي و خارجي براي اين هواپيما بيندازد، دولت روسيه را نيز متقاعد کرد که بودجه بيشتري در اختيار اين شرکت جهت توسعه اين هواپيما در اختيار سوخو قرار دهد. گزارش هاي اخير حاکي از اين است که با وجوديکه اين هواپيما احتمالا به عنوان جنگنده نسل پنجم نيروي هوايي روسيه و رقيب اصلي اف35 معرفي ميشود، احتمال جايگزين شدن بال آن با بالهاي متعارف پيش گرا وجد دارد. اگر احتمال دوم صحيح باشد، اينطور بنظر خواهد رسيد که مسئولين سوخو به نتايج مشابهي با نتايج ناسا (در مورد هواپيماي X-29) در مورد مشکلات بال پيش گرا رسيده اند و نتوانسته اند بر آنها فائق بيايند. :wink:
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.