متفرقه در مورد نیروی هوایی

مطالب مرتبط با موضوعاتی که در لیست فوق وجود ندارد.
Miscellaneous Airforcce

260 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3,919 پاسخ
  • 820,322 نمایش ها
  • 206 پاسخ
  • 16,750 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 898 نمایش ها
  • 995 پاسخ
  • 374,302 نمایش ها
  • 220 پاسخ
  • 65,854 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 723 نمایش ها
 1. پرواز بر فراز آسمان مرگبار

  • 15 پاسخ
  • 4,721 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 24,157 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 511 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 20,684 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,216 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,769 نمایش ها
 2. تیر آخر

  • 10 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 22,519 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 18,977 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,110 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 9,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,545 نمایش ها
 3. " بازگشت افسانه"

  • 4 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,553 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,411 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 19,185 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,262 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,748 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,284 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,456 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,450 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,027 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,982 نمایش ها
 4. خط تولید Hawker Hurricane در 1942

  • 1 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,192 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,327 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,872 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,327 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,913 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,913 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,220 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,181 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,268 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,757 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 132,322 نمایش ها
 5. ساخت ماکت هواپیما

  • 3 پاسخ
  • 11,912 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,493 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,797 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,061 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,588 نمایش ها