پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,127 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,320 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,054 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,066 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,310 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,748 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 26,701 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,195 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,123 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,429 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,192 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,190 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,316 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,231 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,700 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,715 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,310 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,410 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,943 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,993 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 72,351 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,231 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,809 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 50,096 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,103 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 33,808 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,651 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,078 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,611 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,044 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,787 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,861 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,615 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,984 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,873 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,616 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 37,268 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,566 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,574 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,031 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,300 نمایش ها
 11. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
 12. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 13,608 نمایش ها
 13. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,286 نمایش ها