پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 13,164 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,212 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,807 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,324 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,442 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,689 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,622 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,146 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,934 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 28,296 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,611 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,478 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,505 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 10,051 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,071 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,164 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,780 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,542 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,690 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,196 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,680 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 75,747 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,136 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,309 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 54,330 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,071 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 36,395 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,162 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 27,179 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,459 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,656 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,333 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,169 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,405 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,434 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,247 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,751 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 40,892 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,905 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,226 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,324 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,328 نمایش ها
 11. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
 12. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 15,107 نمایش ها
 13. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,014 نمایش ها