پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,761 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,237 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,477 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,788 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 27,337 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,378 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,312 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,326 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,426 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,390 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,847 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,853 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,000 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,417 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,527 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,055 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,299 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 73,364 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,645 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,034 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 51,563 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,521 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 34,786 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,853 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,541 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,924 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,294 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,035 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,000 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,925 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,171 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,003 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 38,432 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,685 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,491 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,152 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,310 نمایش ها
 11. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
 12. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 14,134 نمایش ها
 13. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,606 نمایش ها