پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,639 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
 2. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,419 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,782 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,024 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,423 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,271 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,064 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,141 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,549 نمایش ها
 3. برتا 92

  • 0 پاسخ
  • 2,226 نمایش ها
 4. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 13,655 نمایش ها
 5. برتا 92

  • 0 پاسخ
  • 1,025 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,982 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,325 نمایش ها
 6. پیستولTokarev TT-33

  • 4 پاسخ
  • 2,421 نمایش ها
 7. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,316 نمایش ها
 8. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,808 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,731 نمایش ها
 9. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,206 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,301 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,997 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,876 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,247 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,044 نمایش ها
 10. جدیدترین رولور M32

  • 0 پاسخ
  • 1,566 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,674 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,005 نمایش ها
 11. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,642 نمایش ها
 12. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,829 نمایش ها
 13. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 26,761 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,643 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,187 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,173 نمایش ها
 14. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 37,366 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,646 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,685 نمایش ها
 15. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
 16. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,713 نمایش ها
 17. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,203 نمایش ها