سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 39,104 نمایش ها
 1. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 9,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,229 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 77,203 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,831 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,451 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,132 نمایش ها
 2. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 13,050 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,519 نمایش ها
 3. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,812 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,257 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,224 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 25,762 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,783 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 15,365 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,351 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,412 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,284 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,578 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 42,093 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,599 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,203 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
 4. معرفي اسنايپر AMSD OM 50 Nemesis

  • 35 پاسخ
  • 19,525 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,162 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,611 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,996 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,377 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,419 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,951 نمایش ها
 5. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 19,334 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,263 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,413 نمایش ها
 6. معرفي اسنايپر XM2010

  • 2 پاسخ
  • 6,626 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,233 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,286 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 30,944 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,551 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,545 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,580 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,675 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 21,483 نمایش ها
 7. هیولای کرواتها Rucni Top 20mm

  • 12 پاسخ
  • 6,527 نمایش ها
 8. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 22,082 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,950 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 24,171 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,592 نمایش ها
 9. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 12,658 نمایش ها