اخبار علمی

در این بخش اخبار علمی ، فنی و صنعتی را ارسال کنید.

419 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 778 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 677 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 872 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,104 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 678 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,120 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 999 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 879 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 2,776 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,655 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 2,441 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 7,839 نمایش ها
 1. «گلوناس» به ایران می آید.

  • 7 پاسخ
  • 1,623 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 880 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 888 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,250 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,089 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 5,645 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,236 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,245 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 873 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,129 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 769 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 867 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 558 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 424 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 864 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 5,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 871 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,732 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,361 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,249 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,105 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,701 نمایش ها
 2. ماهواره ظفر-2

  • 16 پاسخ
  • 2,002 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,077 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,687 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 1,966 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 690 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,318 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,454 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,094 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 2,587 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,070 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,109 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 2,015 نمایش ها