اخبار علمی

در این بخش اخبار علمی ، فنی و صنعتی را ارسال کنید.

527 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 4,097 نمایش ها
  • 563 پاسخ
  • 97,065 نمایش ها
  • 572 پاسخ
  • 88,045 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 28,227 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,212 نمایش ها
  • 468 پاسخ
  • 64,859 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,457 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,435 نمایش ها
 1. " اخبار برتر فضایی "

  • 2 پاسخ
  • 2,053 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 11,987 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,785 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,730 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,476 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 878 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,199 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 8,892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 760 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,656 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,313 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,410 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 8,445 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,478 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,411 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,488 نمایش ها
  • 109 پاسخ
  • 12,331 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 8,379 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,158 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,703 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,116 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,177 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,406 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,439 نمایش ها
 2. اخبار هوافضایی

  • 11 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,523 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,676 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,289 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,182 نمایش ها