اخبار علمی

در این بخش اخبار علمی ، فنی و صنعتی را ارسال کنید.

527 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 3,993 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 27,231 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,063 نمایش ها
  • 468 پاسخ
  • 63,722 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,120 نمایش ها
  • 558 پاسخ
  • 92,809 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
 1. " اخبار برتر فضایی "

  • 2 پاسخ
  • 1,940 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 11,630 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,684 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,625 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,587 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,266 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,990 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 852 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,101 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,524 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 8,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 747 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,496 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,265 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 8,307 نمایش ها
  • 499 پاسخ
  • 83,100 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 8,996 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,086 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,383 نمایش ها
  • 109 پاسخ
  • 12,184 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 8,086 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,265 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,343 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,062 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,235 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,414 نمایش ها
 2. اخبار هوافضایی

  • 11 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,152 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,396 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,560 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,026 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,058 نمایش ها