خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 14,686 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,794 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,748 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,138 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,771 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,791 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,590 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,502 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,067 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,404 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,773 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,424 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,884 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,430 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,005 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,761 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,200 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,523 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,647 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,505 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,436 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,019 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,449 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,135 نمایش ها