خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 17,864 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,641 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,692 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,447 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 8 پاسخ
  • 5,468 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,114 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,845 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,969 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,159 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,096 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,863 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,821 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,266 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,025 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,678 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 6,317 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,357 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,738 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,314 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,739 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,080 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,874 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,878 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,822 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,009 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,478 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,687 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها