خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 21,092 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,196 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,848 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 8 پاسخ
  • 6,797 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,106 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,869 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,960 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,113 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,303 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,714 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,453 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,221 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,502 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,047 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,635 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 8,977 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,920 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,428 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,838 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,238 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 4,154 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,811 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,022 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,009 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,919 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,001 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,077 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,738 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,362 نمایش ها