خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 13,228 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,629 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,606 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,927 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,309 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,217 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,989 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,346 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,064 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,052 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 4,984 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,974 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,547 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,027 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 2,734 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,060 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,153 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,532 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,995 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها