خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 17,207 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,971 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,349 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,874 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,886 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,876 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,628 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,137 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,472 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,848 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,501 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,243 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,520 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,086 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,535 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,858 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,620 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,591 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,640 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,200 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,520 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,211 نمایش ها