خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 14,203 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,405 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,512 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,994 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,562 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,631 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,466 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,759 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,196 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,807 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,576 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,653 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,596 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,270 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,868 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,328 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,612 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,041 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,506 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,431 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,107 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,697 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,312 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,006 نمایش ها