خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 13,675 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,013 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,830 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,448 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,087 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,457 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,091 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,282 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,117 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,711 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,184 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,457 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 2,858 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,891 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,216 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,358 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,767 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,370 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,164 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,880 نمایش ها