خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 17,551 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,261 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,205 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 8 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,476 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,979 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,639 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,025 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,385 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,540 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,929 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,563 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 6,144 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,293 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,616 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,180 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,635 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,990 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,447 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,740 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,824 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,758 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,670 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,803 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,316 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,589 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,289 نمایش ها