خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 17,384 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,128 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,096 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 8 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,711 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,993 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,369 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,659 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,508 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,898 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,533 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 6,102 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,566 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,587 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,922 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,180 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,692 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,780 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,716 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,639 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,724 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,254 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,558 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها