خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 20,132 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,549 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,453 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,453 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 8 پاسخ
  • 6,422 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,367 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,650 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,812 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,928 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,748 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,334 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 8,130 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,052 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,600 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,509 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,901 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,465 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,695 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,675 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,608 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,084 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,199 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,412 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,071 نمایش ها