خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 17,218 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,978 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,523 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,204 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,641 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,524 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,363 نمایش ها
 1. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 6,051 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,087 نمایش ها
 2. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,889 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,876 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,851 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,665 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,629 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,311 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,731 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,566 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,245 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,152 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,354 نمایش ها