خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 16,611 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,437 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,374 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,853 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,353 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,270 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,067 نمایش ها
 1. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,733 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,446 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,943 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,718 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,713 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,688 نمایش ها
 2. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,665 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,626 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,508 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,404 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,365 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,121 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,010 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,814 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,657 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,573 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,425 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,110 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,033 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,244 نمایش ها