خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 16,172 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,936 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,232 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,508 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,180 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,908 نمایش ها
 1. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,415 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,285 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,781 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,524 نمایش ها
 2. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,466 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,386 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,225 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,537 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,221 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,993 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,740 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,512 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,135 نمایش ها