خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

29 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 26,498 نمایش ها
 1. MCV، سریع و خشن

  • 17 پاسخ
  • 11,112 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,223 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,804 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,782 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,546 نمایش ها
 2. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 8,497 نمایش ها
 3. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 5,694 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,666 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,118 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,126 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,649 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 4,612 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 10,307 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,738 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 13,410 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,965 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 12,469 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,906 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,617 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,484 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,894 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 8,026 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,979 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,412 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 3,906 نمایش ها