خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. MCV، سریع و خشن

  • 17 پاسخ
  • 10,230 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,556 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,871 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 15,866 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,170 نمایش ها
 2. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 8,157 نمایش ها
 3. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 5,391 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,397 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,280 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,919 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,289 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,339 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 9,494 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,422 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 13,207 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,152 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,392 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,038 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,093 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,116 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,187 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,547 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 7,692 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,509 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,133 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها