خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,679 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,676 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,794 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,017 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,383 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,786 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,792 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 8,088 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,712 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,129 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,770 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,802 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,759 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 8,094 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,885 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,602 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,614 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,485 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,364 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,362 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,073 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 7,008 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,103 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,550 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,943 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها