خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,502 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,471 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,598 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,900 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,289 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,714 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 7,895 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,524 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,066 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,569 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,743 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 7,928 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,572 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,435 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,278 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,190 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,162 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,947 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,497 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,749 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 6,931 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,479 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,885 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 2,992 نمایش ها