خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 24 پاسخ
  • 12,448 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,055 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,570 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 6,863 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,355 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,368 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 6,915 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,500 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,791 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,589 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,376 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 7,012 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,470 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,370 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,486 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 8,081 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,205 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,140 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,325 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,118 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 6,532 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,981 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,561 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 2,642 نمایش ها