خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

32 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,138 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 54,808 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 23,804 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,030 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,059 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,933 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,082 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,824 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,918 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,351 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,229 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,665 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,221 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,131 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,437 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,687 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,482 نمایش ها
 1. MCV، سریع و خشن

  • 17 پاسخ
  • 17,185 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,095 نمایش ها
 2. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 10,752 نمایش ها
 3. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 7,766 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,381 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,007 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,682 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,925 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,950 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,261 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 20,014 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,270 نمایش ها