خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 101 پاسخ
  • 58,641 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 296 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 47 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,683 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,431 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,606 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 25,376 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,414 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,777 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,321 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,725 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,446 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,695 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,931 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,264 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,925 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,683 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,616 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,063 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,170 نمایش ها
 1. MCV، سریع و خشن

  • 17 پاسخ
  • 18,425 نمایش ها
 2. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 11,293 نمایش ها
 3. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 8,206 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,121 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 18,282 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,048 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,347 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,147 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,768 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,346 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,770 نمایش ها