خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 47 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,239 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 57,144 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 24,875 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,325 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,510 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,473 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,290 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,345 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,629 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,024 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,645 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,534 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,480 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,741 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,979 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,953 نمایش ها
 1. MCV، سریع و خشن

  • 17 پاسخ
  • 18,126 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,034 نمایش ها
 2. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 11,115 نمایش ها
 3. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 8,073 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,641 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,946 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,975 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,242 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,864 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,444 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,047 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,601 نمایش ها