خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 26 پاسخ
  • 14,200 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,844 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,929 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,187 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,507 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,831 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 8,174 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,824 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,314 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,872 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,845 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,808 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 8,164 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,931 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,733 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,701 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,573 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,458 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,517 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,156 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,629 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,912 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 7,100 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,408 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,712 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها