خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,243 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,148 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,281 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,738 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,166 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,611 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 7,603 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,192 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,961 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,264 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,632 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 7,652 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,705 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,508 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,132 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,867 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,833 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,749 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,601 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 6,807 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,215 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,239 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,358 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 2,880 نمایش ها