خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 60,078 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 520 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 146 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 20,323 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,716 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 25,915 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,490 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,077 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,425 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,002 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,505 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,647 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,182 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,187 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,496 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,810 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,777 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,988 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,161 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,458 نمایش ها
 1. MCV، سریع و خشن

  • 17 پاسخ
  • 18,791 نمایش ها
 2. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 11,546 نمایش ها
 3. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 8,392 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,742 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 18,663 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,177 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,527 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,566 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,276 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,733 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,014 نمایش ها