خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 8,212 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,425 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,458 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,413 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,619 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 8,420 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,985 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,429 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,902 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 8,281 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,981 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,823 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,872 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,729 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,678 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,719 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,342 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,728 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,014 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 7,172 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,464 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,812 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,059 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها