خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,947 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,792 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,901 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,017 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,479 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,482 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 7,220 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,832 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,876 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,906 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 7,310 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,580 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,441 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,789 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 8,468 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,518 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,472 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,526 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,239 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,433 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 6,662 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,755 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,049 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,666 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها