خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

30 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 26 پاسخ
  • 14,094 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,766 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,860 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,109 نمایش ها
 1. شکارچیان ببر و پلنگ

  • 1 پاسخ
  • 7,436 نمایش ها
 2. سیاه گوش روسی

  • 10 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,814 نمایش ها
 3. MCV، سریع و خشن

  • 15 پاسخ
  • 8,134 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,773 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,213 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,818 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,820 نمایش ها
 4. تانک دیسترویر Vextra

  • 9 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
 5. خودروی ضد تانک M901 ITV

  • 19 پاسخ
  • 8,132 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,667 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,660 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,524 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,414 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,431 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,120 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,594 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,869 نمایش ها
 6. BMP-T یا ترمیناتور

  • 8 پاسخ
  • 7,057 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,391 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,130 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,623 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
 7. Vextera 105

  • 1 پاسخ
  • 3,080 نمایش ها