سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 39,122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,392 نمایش ها
 1. AS50 اسلحه تک تير انداز

  • 0 پاسخ
  • 1,315 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,240 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,833 نمایش ها
 2. FN SPR

  • 8 پاسخ
  • 3,204 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,962 نمایش ها
 3. H&K G28

  • 12 پاسخ
  • 9,116 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,955 نمایش ها
 4. KSVK-12.7&Hecate snipes

  • 10 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,219 نمایش ها
 5. M-93 black arrow

  • 22 پاسخ
  • 8,767 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,972 نمایش ها
 6. M24....خوش دست و مرگ آور!

  • 18 پاسخ
  • 19,342 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,296 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,383 نمایش ها
 7. NTW20

  • 2 پاسخ
  • 4,928 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,796 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,376 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,415 نمایش ها
 8. Vintovka snaiperskaja spetsialnaya

  • 0 پاسخ
  • 947 نمایش ها
 9. VSSK Vychlop

  • 5 پاسخ
  • 5,194 نمایش ها
 10. WALTHER WA 2000

  • 14 پاسخ
  • 12,664 نمایش ها
 11. XS1، سلاحی متفکر

  • 17 پاسخ
  • 13,057 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,362 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,226 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 77,234 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,010 نمایش ها
 12. اسلحه آ اس 50

  • 4 پاسخ
  • 4,859 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,180 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 30,958 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,557 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,164 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,522 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,458 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,688 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,593 نمایش ها
 13. اسنایپر...CheyTac Intervention

  • 37 پاسخ
  • 22,103 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,234 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 53,441 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,143 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,597 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 21,491 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,268 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,602 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,421 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,415 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,402 نمایش ها