تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 36,822 نمایش ها
 1. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 9,423 نمایش ها
 2. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,920 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,296 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,213 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,450 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,745 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,060 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,544 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,355 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,242 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,856 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,089 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,845 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,641 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,888 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,547 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,912 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,122 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,094 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 15,105 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,750 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,438 نمایش ها