تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 35,367 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,255 نمایش ها
 1. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 8,342 نمایش ها
 2. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,562 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,030 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,072 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,259 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,828 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,690 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,518 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,740 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,710 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,529 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,645 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,149 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,425 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,414 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,557 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,678 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 1,919 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,470 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,415 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,071 نمایش ها