تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 35,969 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,931 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,855 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,994 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,062 نمایش ها
 1. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,573 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,457 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,955 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,738 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 8,695 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,708 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,209 نمایش ها
 3. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,690 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,505 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,909 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,697 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,868 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,615 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,454 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,144 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,103 نمایش ها
 4. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,476 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,358 نمایش ها
 5. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
 6. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,861 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,777 نمایش ها
 7. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,021 نمایش ها