تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 35,302 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,865 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,489 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,653 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,668 نمایش ها
 1. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,392 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,116 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,649 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,434 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 8,316 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,400 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,058 نمایش ها
 3. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,546 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,229 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,612 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,537 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,505 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,015 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,994 نمایش ها
 4. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,454 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,246 نمایش ها
 5. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,057 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
 6. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,664 نمایش ها
 7. مين

  • 0 پاسخ
  • 1,907 نمایش ها