نیروهای پلیسی

در این بخش به مباحث مربتط با پلیس پرداخته میشود.

92 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 1,264 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,254 نمایش ها
 1. نيروهاي سياه جامه ؟؟؟

  • 36 پاسخ
  • 8,957 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 298 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 1,193 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 311 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 190 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,239 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 204 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 1,283 نمایش ها
 2. معرفی چند مدل باتون

  • 50 پاسخ
  • 5,831 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 442 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,021 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 1,980 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,609 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 324 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 279 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 5,384 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 3,402 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 6,950 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,567 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,113 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 801 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,304 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,551 نمایش ها
 3. تخلیه تلفنی

  • 17 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
 4. شوکر پرتابی جدید!

  • 3 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 3,170 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 5,756 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 7,403 نمایش ها
 5. تربيت سگ پليس در زنجان

  • 20 پاسخ
  • 4,264 نمایش ها
 6. نیروی ضد شورش مدرن

  • 12 پاسخ
  • 1,960 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,330 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,340 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,120 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,083 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,380 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 896 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 602 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,200 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 569 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,156 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 767 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 37,139 نمایش ها