زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 24,657 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,905 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,015 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,324 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,733 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,581 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,482 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,724 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,712 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,299 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,844 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 12,918 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,065 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,551 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,833 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,588 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,406 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,256 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,599 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,631 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها