زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,050 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,139 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,243 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,412 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,643 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,642 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,591 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,784 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,290 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,790 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,357 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,996 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,280 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,127 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,108 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,702 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,025 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,655 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,551 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,397 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,777 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها