زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 30,970 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,097 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 22,848 نمایش ها
  • 98 پاسخ
  • 48,351 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,612 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,655 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,874 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,443 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,718 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,806 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,038 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,637 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,652 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,216 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,346 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,514 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 20,316 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,050 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,152 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,742 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,076 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,929 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,367 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,163 نمایش ها