زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,189 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,309 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,382 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,473 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,717 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,643 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,824 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,825 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,382 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,041 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,326 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,196 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,172 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,746 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,104 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,684 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,440 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,681 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها