زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,679 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 18,193 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,244 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,799 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,627 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,993 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,754 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,929 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,178 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,392 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,902 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,235 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,434 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,503 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,331 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,908 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,333 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,789 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,801 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,599 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,958 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,390 نمایش ها