زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 23,971 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,522 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,620 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,469 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,268 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,614 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,933 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,126 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,556 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,081 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 12,533 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,989 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,302 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,508 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,481 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,118 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,002 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,490 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,377 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها