زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 23,187 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,962 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,195 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,544 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,408 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,492 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,004 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,553 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,468 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,059 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,235 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,954 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 12,109 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,905 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,031 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,120 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,358 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,789 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,742 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,121 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,939 نمایش ها