زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 22,490 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,458 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,798 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,432 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,364 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,238 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,320 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,372 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,897 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,436 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,345 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,936 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,941 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,828 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 11,725 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,837 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,774 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,739 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,249 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,453 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,503 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,252 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,870 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,809 نمایش ها