زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 41,089 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 30,736 نمایش ها
  • 98 پاسخ
  • 60,387 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,550 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,437 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 8,899 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,074 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,654 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,800 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,231 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,402 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,247 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,107 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,603 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,387 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 26,251 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,931 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,270 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,362 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,171 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,828 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,319 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,656 نمایش ها