زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 75 پاسخ
  • 30,490 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,824 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,434 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 5,492 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,699 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,814 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,608 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,809 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,469 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,522 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,104 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,038 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,236 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 15,908 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,817 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,403 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,102 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,551 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,723 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,189 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,542 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,045 نمایش ها