زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,326 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,411 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,499 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,526 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,692 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,788 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,681 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,855 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,137 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,334 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,850 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,102 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,360 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,255 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,231 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,790 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,179 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,720 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,473 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,849 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,314 نمایش ها