زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 36,408 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 26,887 نمایش ها
  • 98 پاسخ
  • 54,158 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,734 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,094 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 7,877 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,755 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,191 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,658 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,634 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,768 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,441 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,434 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,713 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,446 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 23,639 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,103 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,331 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,605 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,417 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,969 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,471 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,999 نمایش ها