زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 26,202 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 18,890 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,477 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,176 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,018 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,259 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,471 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,926 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,976 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,563 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,436 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,581 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,785 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,488 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,083 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,567 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,923 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,983 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,806 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,123 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,488 نمایش ها