زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,810 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 18,523 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,344 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,931 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,681 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,961 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,201 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,420 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,878 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,924 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,505 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,290 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,468 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,589 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,402 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,945 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,432 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,849 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,851 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,663 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,988 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,423 نمایش ها