زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 27,436 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,822 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,603 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,852 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,212 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,262 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,223 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,463 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,658 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,122 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,180 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,762 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,010 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,797 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 14,544 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,585 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,573 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,148 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,131 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,585 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,311 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,035 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,664 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها