زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 40,156 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 29,944 نمایش ها
  • 98 پاسخ
  • 58,341 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,361 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,852 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 8,635 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,960 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,532 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,713 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,075 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,236 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,162 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,270 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,011 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,986 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,539 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,255 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,160 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 25,795 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,646 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,984 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,200 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,907 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,537 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,051 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,562 نمایش ها