زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 45 پاسخ
  • 25,368 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 32,267 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,983 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,701 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,106 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 5,832 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,819 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,979 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,632 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,273 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,896 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,245 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,739 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,797 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,846 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,544 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 16,991 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,983 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,990 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,768 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,852 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,554 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,801 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,182 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,334 نمایش ها