زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 24,964 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,084 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,177 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,387 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,626 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,563 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,770 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,787 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,773 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,964 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,261 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,076 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,098 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,663 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,982 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,635 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,512 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,367 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,643 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,234 نمایش ها