زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 26,759 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,297 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,536 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,471 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,873 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,825 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,528 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 14,115 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,372 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,036 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,019 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,238 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,307 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,676 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,685 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,650 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,068 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,355 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,105 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها