زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 24,904 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,063 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,149 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,376 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,807 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,956 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,635 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,092 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,053 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,722 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,348 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,628 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,497 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,645 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,250 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,943 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,753 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,782 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,265 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,763 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,549 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,620 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها