زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,353 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,432 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,519 نمایش ها
 1. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,190 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,239 نمایش ها
 2. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,268 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,853 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,476 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,723 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,665 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,800 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,366 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,110 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,852 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,141 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,859 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,689 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها