زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 24,959 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,982 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,511 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,773 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,234 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,084 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,075 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,176 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,642 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,787 نمایش ها
 1. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,074 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,784 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,769 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,662 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,260 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,366 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,635 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,745 نمایش ها
 2. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,387 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,963 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,625 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,563 نمایش ها