زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

27 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 71 پاسخ
  • 25,213 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,317 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,398 نمایش ها
 1. زیردریایی 677 Lada class / Amur-1650

  • 33 پاسخ
  • 13,204 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,113 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,046 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,179 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,827 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,751 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,725 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,623 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,331 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,828 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,821 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,445 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,689 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
 2. گرگهای گم شده

  • 11 پاسخ
  • 4,479 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,385 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,283 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,673 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,317 نمایش ها