خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 15,517 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 250 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 22,217 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,979 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,343 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 28,141 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 72,062 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 48,499 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,233 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,164 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 6,239 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,498 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 8,654 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,404 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,753 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,272 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,646 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,242 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,835 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,500 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,569 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,949 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,995 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,463 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,208 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,032 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 7,116 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,309 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,788 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,399 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 6,681 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,514 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 23,686 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,017 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,039 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,814 نمایش ها