خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 4,163 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,706 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 46,520 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 27,693 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,169 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 2,787 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,134 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 4,856 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,851 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,618 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,385 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,340 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,537 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,357 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,728 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,015 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,283 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,645 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,655 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,804 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,367 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,080 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,361 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,358 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,215 نمایش ها