خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 4,375 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,289 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 48,114 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 28,409 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,332 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 2,898 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,490 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 4,992 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,740 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,539 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,640 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,485 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,900 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,057 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,354 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,604 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,790 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,941 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,182 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,483 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,416 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,423 نمایش ها