خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 13,618 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 118 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 21,905 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,545 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,210 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 27,094 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 71,130 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 47,750 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,099 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,969 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 6,174 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 25,116 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 8,558 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,118 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,629 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,178 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,520 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,081 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,139 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,733 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,377 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,875 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,820 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,184 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,934 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 7,026 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,161 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,577 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,651 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,233 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 6,570 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,371 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 23,298 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,892 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,893 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,664 نمایش ها