خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 9,505 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,553 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,231 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 49,766 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 29,242 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,547 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 3,012 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,843 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 5,140 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,401 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,880 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,625 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,731 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,324 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,901 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,927 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,112 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,320 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,596 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,409 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,602 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,494 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,687 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,800 نمایش ها