خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 11,055 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 21,463 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,882 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,023 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 25,194 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 69,751 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 46,882 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,945 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,660 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 6,068 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 24,752 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 8,429 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,418 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,032 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,386 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,952 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,071 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,020 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,658 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,277 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,320 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,776 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,660 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,838 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,875 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,823 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 6,918 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,891 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,350 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,425 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,972 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 6,452 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,091 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 22,777 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,767 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,674 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,370 نمایش ها