خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 9,339 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,510 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,789 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 49,036 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 28,895 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,463 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,460 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,746 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 5,095 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,354 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,830 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,671 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,576 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,981 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,348 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,273 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,042 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,569 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,299 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,458 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,570 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها