خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 3,737 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,344 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 44,592 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 26,259 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,063 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,738 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 2,573 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,418 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,205 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,350 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,910 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,566 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,056 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,033 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,578 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,727 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,413 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,467 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,902 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,226 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,737 نمایش ها