خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,056 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 45,531 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 26,974 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,164 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,973 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,756 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 4,702 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,483 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,411 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,216 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,672 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,370 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,879 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,915 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,856 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,526 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,511 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,636 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,013 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,993 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,238 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,286 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,982 نمایش ها