خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 9,658 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,601 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,731 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 50,493 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 29,557 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,621 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 3,040 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,937 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,938 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,714 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,735 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,784 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,660 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,559 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,040 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,045 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,402 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,391 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,508 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,332 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,954 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,978 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,174 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,349 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,630 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,538 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,639 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,552 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,941 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,867 نمایش ها