خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 12 پاسخ
  • 14,962 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,815 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 16,568 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 52,965 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 30,585 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,684 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,001 نمایش ها
 1. کامیون سنگین MZKT-7301

  • 0 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,503 نمایش ها
 2. تانکبر M1100 اویکو

  • 3 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,836 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,192 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,300 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,942 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,868 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,684 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,241 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,220 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,909 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,553 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,810 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,591 نمایش ها
 3. معرفی کامیون MAN SX45

  • 3 پاسخ
  • 3,995 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,134 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,175 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,452 نمایش ها
 4. هاتف خارجی

  • 8 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,832 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,871 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,801 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,123 نمایش ها