خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 61 پاسخ
  • 9,543 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 30,410 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,625 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,549 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 10,956 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,478 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,255 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 22,335 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,062 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,459 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,935 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,561 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,980 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,645 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,271 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,587 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,903 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,606 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,401 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,289 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,106 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,749 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,089 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,696 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,629 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,218 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,993 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,460 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,932 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,435 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,558 نمایش ها