خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 24,446 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 397 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 974 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,356 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,198 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 17,615 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,066 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,120 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,345 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,672 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,622 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,425 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,697 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,602 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,836 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,304 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,739 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,151 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,293 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,349 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,229 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,327 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,959 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,227 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,836 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,486 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,473 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,091 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,794 نمایش ها