خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 25,523 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,229 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,192 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,861 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,339 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 18,502 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,539 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,304 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,147 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,887 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,857 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,840 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,630 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,594 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,490 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,856 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,967 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,513 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,054 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,393 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,181 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,323 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,982 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,355 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,680 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,256 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,038 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها