خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 54 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 26,822 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 840 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,217 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,741 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 19,222 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,917 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,499 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,432 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,339 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,170 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,643 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,003 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,936 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,158 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,255 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,014 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,283 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,671 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,264 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,101 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,345 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,616 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,272 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,832 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها