خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 23,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 792 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,997 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,003 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,012 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,127 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,973 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,892 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,834 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,992 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,779 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,993 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,535 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,122 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,568 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,412 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,695 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,325 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,120 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,154 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,991 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,653 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,097 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,198 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,884 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,035 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,476 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,127 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,938 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,328 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,966 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,674 نمایش ها