خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 94 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,845 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,282 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,252 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,924 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,523 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 18,667 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,916 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,399 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,191 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,201 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,944 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,820 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,900 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,226 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,927 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,547 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,150 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,415 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,228 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,379 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,047 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,086 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها