خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 54 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 26,169 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,601 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 705 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,983 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 18,798 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,271 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,992 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,968 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,684 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,245 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,018 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,019 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,448 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,581 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,213 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,442 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,289 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,434 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,393 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,754 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,309 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,142 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,981 نمایش ها