خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 25,092 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 532 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,107 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,667 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,257 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,362 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,406 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 18,165 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,828 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,302 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,217 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,060 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,690 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,821 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,750 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,962 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,489 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,847 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,660 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,898 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,014 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,148 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,146 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,799 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,604 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,896 نمایش ها