خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 50 پاسخ
  • 25,956 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,854 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,328 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,057 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,601 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,641 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,800 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,097 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,295 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,413 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,485 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,541 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,438 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,483 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,432 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,508 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,405 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,872 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,897 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,326 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,717 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 7,755 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,052 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,302 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 43,162 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,786 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,440 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,482 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,695 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها