خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 52 پاسخ
  • 27,786 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,021 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,223 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,775 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,385 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,452 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,429 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,172 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,271 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,855 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,258 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,725 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,069 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,986 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,827 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,734 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,456 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,583 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,378 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 8,716 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,179 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,730 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 45,423 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,610 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 16,689 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 9,033 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,100 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,497 نمایش ها