خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 50 پاسخ
  • 25,093 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,710 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,155 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,915 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,957 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,177 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,591 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,060 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,279 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,506 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,027 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,295 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,130 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,358 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,250 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,478 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,544 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,180 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,334 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 7,303 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,010 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,177 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,362 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 42,244 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,407 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,871 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,135 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,738 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,528 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,107 نمایش ها