خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 3,782 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 26,682 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,010 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,494 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,214 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,280 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,986 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,993 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,150 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,425 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,737 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,877 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,573 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,786 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,643 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,548 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,210 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,196 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,444 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,035 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 8,114 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,087 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,600 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 44,019 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,135 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,997 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,778 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,960 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,853 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,354 نمایش ها