خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 27,269 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,165 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,700 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,345 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,408 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,721 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,332 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,885 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,141 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,226 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,537 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,770 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,208 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,194 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,687 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,017 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,969 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,781 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,695 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,491 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,423 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,554 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,313 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 8,531 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,144 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 45,078 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,521 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 16,485 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 4,134 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,997 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,028 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,461 نمایش ها