خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 50 پاسخ
  • 24,325 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,568 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,994 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,746 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,395 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,014 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,023 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,490 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,387 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,565 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,628 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,310 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,155 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,811 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,537 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,203 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,218 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,103 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,137 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,244 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,050 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,024 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 6,954 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,971 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,063 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,246 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 40,296 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,100 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,349 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 3,677 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,799 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,628 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,359 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها