خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 27,095 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,107 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,628 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,303 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,695 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,218 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,845 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,106 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,190 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,596 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,121 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,649 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,967 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,731 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,649 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,418 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,382 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,237 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 8,401 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,114 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,465 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 44,538 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,341 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 16,312 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 4,100 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,978 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,428 نمایش ها