خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 54 پاسخ
  • 33,320 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,859 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,244 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,041 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,277 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,234 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,490 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 21,679 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,635 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,373 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,622 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,320 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,472 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,298 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 4,523 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,754 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,453 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,450 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,942 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,622 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,624 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,553 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,306 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,327 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,352 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 11,096 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,548 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,180 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,457 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 49,794 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,573 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 20,048 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 10,977 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,683 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,018 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,288 نمایش ها