خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

40 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 52 پاسخ
  • 28,420 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,473 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,010 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,512 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,541 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,838 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,756 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,008 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,312 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,350 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,670 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,323 نمایش ها
 1. خودروی سبک Iveco 40.10

  • 2 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
 2. پلنگ صحرا

  • 0 پاسخ
  • 3,040 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,487 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,826 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,207 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,957 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,959 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,783 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,586 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,671 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,563 نمایش ها
 3. CARACAL نظامی

  • 20 پاسخ
  • 8,983 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,240 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,805 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 46,054 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,787 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 17,232 نمایش ها
 4. خودروی زرهی Tomcar

  • 9 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
 5. خودروی زرهی MOWAG Eagle

  • 17 پاسخ
  • 9,176 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,120 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,255 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,593 نمایش ها